W dniu 13 kwietnia br. Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła cztery wnioski, które zostały złożone w ramach konkursu na studenckie projekty naukowe, artystyczne i popularyzujące naukę oraz sztukę realizowane przez studenckie koła naukowe WSIiZ w 2023 roku.

Ocenie podlegały następujące kryteria:

  • poziom naukowy wniosku, w tym oryginalność i interdyscyplinarność,
  • zaproponowaną metodykę i możliwości realizacji projektu,
  • zasięg i znaczenie wpływu społecznego projektu oraz uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju oraz równości płci,
  • zasadność zaplanowanych kosztów,
  • efekty projektu.

Finansowanie uzyskał projekt złożony przez studentki z Koła Naukowego Cosmetic Plants pod opieką dr Katarzyny Gaweł-Bęben. W skład zespołu młodych naukowczyń wchodzą:

  • Magdalena Lasota – kierowniczka projektu
  • Paulina Lechwar
  • Marcelina Chmura
  • Patrycja Cisło

Projekt pod tytułem „Zrównoważone wykorzystanie surowców naturalnych – określenie kosmetycznego potencjału ekstraktów otrzymywanych z różnych organów morfologicznych czarnego bzu (Sambucus nigra)” zdobył maksymalną liczbę punktów we wszystkich ocenianych kryteriach i został wyróżniony jako projekt modelowy, który może posłużyć jako wzór innym studentom przygotowującym wnioski w kolejnych edycjach.

Na temat pierwszej edycji konkursu można przeczytać TUTAJ.