Dr Katarzyna Gaweł-Bęben

Dyrektor Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek.

Adiunkt w Katedrze Kosmetologii Kolegium Medycznego.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2013 roku.

Doktor nauk (Uniwersytet w Cardiff w Wielkiej Brytanii, rok 2014); praca doktorska pt. „Characterization of TMEFF2; its role in prostate cancer progression and developing new strategies for anti-cancer therapy”. Magister biologii ze specjalnością z biochemii (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rok 2009). W trakcie studiów magisterskich uczestniczyła w programach Socrates Erasmus na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Cardiff oraz Leonardo na Vinci, w ramach którego odbywała staż w firmie Euroimmun Medizinische Labordiagnostika w Lubece, Niemcy. Ukończyła również Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim możliwości wykorzystania modeli in vitro (linii komórkowych, hodowli pierwotnych i ekwiwalentów 3D tkanek ludzkich) w badaniu właściwości pielęgnacyjnych i leczniczych ekstraktów roślinnych i substancji pochodzenia naturalnego, jako potencjalnych składników aktywnych w recepturach kosmetyków i produktów leczniczych stosowanych w chorobach skóry.

Dr Katarzyna Gaweł-Bęben jest autorką licznych publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych oraz członkiem Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA).

 

Prowadzone przedmioty:

Biochemia z biofizyką (LKoD, LKoZ), Immunologia z alergologią (LKoD, LKoZ), Biotechnologia kosmetyków (UKoZ).

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Katarzyna Gaweł-Bęben
Katedra Kosmetologii
e-mail: kagawel@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
tel.: 017/ 866 14 12
p. KM2


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021