BIP WSIiZ

Dr Katarzyna Gaweł-Bęben

Dyrektor Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek.

Adiunkt w Katedrze Kosmetologii.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2013 roku.  

W 2009 roku uzyskała tytuł magistra biologii (specjalizacja: biochemia) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów uczestniczyła w programach Socrates Erasmus na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Cardiff oraz Leonardo na Vinci, w ramach którego odbywała staż w firmie Euroimmun Medizinische Labordiagnostika w Lubece, Niemcy. W 2014 roku na Uniwersytecie w Cardiff, Wielka Brytania, obroniła pracę doktorską pt. „Characterization of TMEFF2; its role in prostate cancer progression and developing new strategies for anti-cancer therapy”. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Dr Katarzyna Gaweł-Bęben zajmuje się badaniem kosmetycznych właściwości ekstraktów i substancji pochodzenia naturalnego. W obszarze jej szczególnego zainteresowania znajdują się substancje o właściwościach zapobiegających i redukujących przebarwienia skórne oraz metody skutecznej weryfikacji efektywności ich działania. Dr Katarzyna Gaweł-Bęben zajmuje się również oceną bezpieczeństwa składników kosmetyków i gotowych receptur na modelach in vitro. W 2021 roku odbyła szkolenie z zakresu wykorzystania modeli 3D naskórka EpiDerm w ocenie działania drażniącego i żrącego kosmetyków i ich składników zgodnie z procedurami OECD TG431 i OECD TG439, przeprowadzone przez firmę MatTek.

W zakresie prowadzonych badań dr Gaweł-Bęben współpracuje z wieloma wiodącymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, m. in. Katedrą Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedrą Botaniki Farmaceutycznej Collegium Medicum UJ, Uniwersytetem Technicznym w Monachium (Niemcy), Narodowym Uniwersytetem Medycznym w Ałmatach (Kazachstan), Narodowym Uniwersytetem im. Kapodistriasa w Atenach (Grecja) i Austrian Drug Screening Institute w Innsbrucku (Austria). Dr Katarzyna Gaweł-Bęben jest autorką licznych publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych oraz członkiem Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) i Phytochemical Society of Europe (PSE).

Dr Katarzyna Gaweł-Bęben brała udział w realizacji wielu projektów poświęconych tematyce naturalnych kosmetyków i ich składników, a także upowszechniania wiedzy o tej tematyce, finansowanych m. in. z środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, w większości których pełniła funkcję kierownika.

Od 2021 roku jest wice-przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej tematyce naturalnych kosmetyków Natural Cosmetics International Meeting.

 

Prowadzone przedmioty:

  • Biochemia z biofizyką (LKoD, LKoZ, LPiD)
  • Immunologia z alergologią (LKoD, LKoZ)
  • Biotechnologia kosmetyków (UKoZ)
  • Biochemia (MFzZ)
  • Bichemistry and Biophysics (LPiD-A)
  • Proseminarium (LKoD)
  • Seminarium dyplomowe (LKoD, UKoZ)

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Katarzyna Gaweł-Bęben
Katedra Kosmetologii
e-mail: kagawel@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
tel.: 017/ 866 14 12
p. KM2


KONSULTACJE

Dni robocze:
wtorki 11:00 – 12:00 stacjonarnie, pokój KM2
 wtorki 12:00-13:00 online
 Weekendy zjazdowe:
niedziela 06.03.2022 14:20 – 15:20 pokój KM2
sobota 19.03.2022 9:40-10:40 online
niedziela 03.04.2022 14:25-15:25 pokój KM2
niedziela 24.04.2022 14:25-15:25 pokój KM2
niedziela 15.05.2022 11:30-12:30 online
niedziela 29.05.2022 9:40-10:40 pokój KM2
niedziela 26.06. 11:30-12:30 online

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content