Dr Katarzyna Gaweł-Bęben

Dyrektor Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek.

Adiunkt w Katedrze Kosmetologii Kolegium Medycznego.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2013 roku.

Doktor nauk (Uniwersytet w Cardiff w Wielkiej Brytanii, rok 2014); praca doktorska pt. “Characterization of TMEFF2; its role in prostate cancer progression and developing new strategies for anti-cancer therapy”. Magister biologii ze specjalnością z biochemii (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rok 2009). W trakcie studiów magisterskich uczestniczyła w programach Socrates Erasmus na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Cardiff oraz Leonardo na Vinci, w ramach którego odbywała staż w firmie Euroimmun Medizinische Labordiagnostika w Lubece, Niemcy. Ukończyła również Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim możliwości wykorzystania modeli in vitro (linii komórkowych, hodowli pierwotnych i ekwiwalentów 3D tkanek ludzkich) w badaniu właściwości pielęgnacyjnych i leczniczych ekstraktów roślinnych i substancji pochodzenia naturalnego, jako potencjalnych składników aktywnych w recepturach kosmetyków i produktów leczniczych stosowanych w chorobach skóry.

Dr Katarzyna Gaweł-Bęben jest autorką licznych publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych oraz członkiem Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA).

 

Prowadzone przedmioty:

Biochemia z biofizyką (LKoD, LKoZ), Immunologia z alergologią (LKoD, LKoZ), Biotechnologia kosmetyków (UKoZ).

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Katarzyna Gaweł-Bęben
Katedra Kosmetologii
e-mail: kagawel@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
tel.: 017/ 866 14 12
p. KM2


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021