BIP WSIiZ
Kurs: Giełda dla średniozaawansowanych

Kurs: Giełda dla średniozaawansowanych

Program kursu Szkoły Giełdowej „Giełda dla średniozaawansowanych” realizowany jest realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 13 godzin. Do udziału w kursie zapraszamy absolwentów kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz innych zainteresowanych. Zajęcia obejmują m. in. zagadnienia związane z  instrumentami pochodnymi i certyfikatami Turbo, analizą fundamentalną oraz analizą techniczną (świece i ich rodzaje, formacje zmiany i kontynuacji, oscylatory i wskaźniki i teoria portfelową).

 

 

1. Funkcjonowanie Giełdy (2 godziny), w tym m.in.:

 

·         Zasady ustalania kursów w notowaniach jednolitych i ciągłych

·         Zlecenia w systemie UTP – rodzaje i zasady realizacji

·         Animator – rodzaje, funkcje i zasady działania

·         Nowe techniki handlu na rynkach kapitałowych

 

2. Instrumenty pochodne i certyfikaty Turbo (3 godziny), w tym m.in.:

 

·         Kontrakty terminowe

·         Opcje giełdowe

·         Certyfikaty Turbo

 

3. Wpływ otoczenia gospodarczego na Giełdę (2 godziny), w tym m.in.:

 

·         Produkt krajowy brutto (PKB)

·         Cykl koniunkturalny

·         Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna

·         Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa

·         Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski

·         Koniunktura gospodarcza na świecie

·         Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie

 

4. Analiza fundamentalna (3 godziny), w tym m.in.:

 

·         Trzy wybrane spółki, trzy różne branże – wycena fundamentalna

·         Otoczenie branżowe – charakterystyka

·         Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych

·         Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału

·         Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym

·         Wycena porównawcza

·         Wycena spółki – analiza wrażliwości

 

5. Analiza techniczna (3 godziny), w tym m.in.:

 

·         Świece i ich rodzaje

·         Formacje zmiany i kontynuacji

·         Oscylatory i wskaźniki

·         Teoria portfelowa

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content