BIP WSIiZ
Rektorat

Rektorat

Sprawy studenckie, które kierowane są przez Dziekanów do Władz Uczelni, rozpatrywane są przez Rektora i Prorektorów, przy zachowaniu następującego podziału kompetencji:

W sprawach przeniesienia się na studia z innych uczelni, zmiany kierunku i innych studenckich: Prorektor ds. Nauczania, dr Małgorzata Gosek – środy, w godz. 13.00 – 15.00 w Biurze Rektora p. 201.

W sprawach wyjątkowych, które pozostają poza kompetencjami Prorektorów przyjmuje: Rektor, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w Biurze Rektora, p. 201. Kontakt z Władzami Uczelni możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z asystentkami:

  • dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, Rektor – mgr Agnieszka Sieczek (17 866 11 65)
  • dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – Monika Szałańska (17 866 11 12)
  • dr Małgorzata Gosek, Prorektor ds. Nauczania – mgr Magdalena Gonet (17 866 14 29)

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu spraw i trybu ich rozpatrywania przez Władze Uczelni znajdują się w Regulaminie Studiów.  

Biuro Rektora 

Budynek Główny WSIiZ
II piętro
pokój RA201
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Kierownik Biura

mgr Agnieszka Sieczek
17 866 11 65

Z-ca Kierownika Biura Rektora

mgr magdalena Gonet
17 866 14 29

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 – 15:00

Telefony:
17 866 11 12
17 866 11 65    

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content