BIP WSIiZ
Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych

Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych

Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych (BWSM) jest uczelnianą jednostką, która koordynuje działania adaptacyjne oraz integracyjne adresowane do społeczności akademickiej WSIiZ, ze szczególną uwagą poświęconą studentom-obcokrajowcom. Biuro jest odpowiedzialne za prowadzenie Poradni Adaptacyjnej; koordynację programu Buddy; wsparcie w kwestiach związanych z legalizacją pobytu, ubezpieczeniem zdrowotnym oraz nostryfikacją dyplomów; a także wsparcie językowe dla studentów obcokrajowców piszących prace dyplomowe w języku polskim.

Studenci zmagający się z problemami takimi jak szok kulturowy, tęsknota za ojczyzną i domem czy kłopoty w porozumieniu się z pracownikami Uczelni mogą skorzystać z darmowej konsultacji w ramach Poradni Adaptacyjnej (RA226.). Poradnia otwarta jest w następujących dniach:

 • poniedziałek – piątek, od godz. 11:00 do 14:00
 • weekendy – nieczynne
 • Mariia Kravets – konsultantka ds. studenckich na ścieżkach anglojęzycznych
  +48 17 866 12 91, mkravets@wsiz.edu.pl
 • Dmytro Shcherbak – konsultant ds. studenckich na ścieżkach polskojęzycznych
  +48 17 866 11 69, dshcherbak@wsiz.edu.pl

Dostałeś się na studia do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie? Zapoznaj się z Vademecum dla nowoprzyjętego studenta, w którym znajdziesz odpowiedzi na nurtujące pytania jeszcze przed Twoim przyjazdem do Rzeszowa!
Do zobaczenia we WSIiZ!
#goUITM #goWSIiZ

Vademecum ENG


Vademecum RU


Vademecum UA

Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych
Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych
Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych
Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych

Zrealizowano w ramach projektu „UITM – Celebrate Diversity” w ramach programu „Welcome to Poland”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18.

Działania Biura podczas pandemii COVID19

Pracownicy Biura są do dyspozycji studentów w godzinach podanych powyżej. Osoby korzystające ze wsparcia powinny przestrzegać zasad reżimu sanitarnego (zdezynfekowane dłonie, maseczka oraz dystans społeczny). W biurze może przebywać maksymalnie dwóch studentów.

W przypadku gdy obecność studenta w siedzibie BWSM nie jest wymagana, zachęca się do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Uwaga! Jeśli czujesz się źle i masz symptomy choroby jak kaszel, gorączka, utrata smaku i węchu, zostań w domu! Jeśli symptomy się nasilają – zadzwoń do lekarza rodzinnego lub na pogotowie (112)!

Działania antydyskryminacyjne

Uczelnia sprzeciwia się jakimkolwiek formom dyskryminacji czy zachowaniom wykluczającym. W naszej społeczności nie ma miejsca na nietolerancję rasową, etniczną, religijną czy związaną z tożsamością płciową oraz orientacją seksualną. Zachowania rasistowskie i wykluczające powinny być natychmiast zgłaszane pracownikom Biura. Studenci mogą zwracać się Biura bez względu na powód dyskryminacji, okoliczności w jakich działania miały miejsce czy osobę, która zachowała się w niewłaściwy sposób. Biuro zapewnia pełną anonimowość zgłaszającym.

Informacje można przekazywać osobiście w siedzibie Biura lub drogę telefoniczną lub mailową.
Twoje dobro jest naszym priorytetem!

 

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych jest w stałym kontakcie z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Rzeszowa, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a także z organizacjami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta. Biuro współpracuje także z lokalnymi szkołami oraz przedszkolami, które chcą gościć u siebie studentów obcokrajowców z wystąpieniami na temat ich państw pochodzenia.

 

Wydarzenia

Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych co roku organizuje serię wydarzeń i spotkań mających na celu integrację społeczności akademickiej oraz facylitacje procesu adaptacyjnego studentów obcokrajowców. Oprócz Orientation Week, Wigilii i Wielkanocy po polsku, obozu integracyjnego oraz doraźnych szkoleń, Biuro wspiera także studentów, którzy chcą zaprezentować szerszej publiczności najpiękniejsze tradycje oraz zwyczaje wywodzące się z kultur pochodzenia.

 

Legalizacja pobytu

Rozpoczęcie studiów to nie tylko ekscytacja związana z nowym etapem życia, lecz także stres wywołany nieznajomością prawa oraz kultury prawnej w Polsce. Biuro dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć studentów obcokrajowców w procesie legalizacji ich pobytu w Polsce. W ramach Poradni Adaptacyjnej studenci mogą skorzystać z darmowej konsultacji oraz wsparcia w uzupełnieniu wymaganych dokumentów.

W przypadku nostryfikacji dyplomu szkoły średniej, pracownicy Biura nie tylko sprawdzają dokumenty, lecz także dostarczają je do Kuratorium Oświaty.

Obszary udzielania wsparcia:

 • Karta pobytu – dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt (czasowy lub stały) na terenie RP;
 • PESEL – unikalny numer identyfikacyjny, wydany raz w życiu każdej osobie zamieszkającej w Polsce;
 • Meldunek – dokument potwierdzający osiedlenie się na terenie Polski pod oznaczonym adresem;
 • Ubezpieczenie zdrowotne – obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej, m.in.: wizyty lekarskie, zabiegi i pobyt w szpitalu, refundację recept i niektórych środków leczniczych;
 • Nostryfikacja dyplomu – legalizacja dyplomu potwierdzającego zdobycie wykształcenia średniego. Niezbędna do podjęcia studiów wyższych w Polsce.
 

Buddy

Nikt nie zrozumie studenta tak dobrze jak inny student, dlatego jedną z form wsparcia udzielanego przez Biuro jest program „Buddy”, w ramach którego starsi studenci i studentki wspierają młodszych kolegów i koleżanki. Wsparcie nie obejmuje tylko obszaru związanego z Uczelnią i studiowaniem, lecz także zadomowienie się w Polsce i Rzeszowie.

Osoby uczestniczące w programie Buddy należą do Koła Naukowego Zarządzania Wielokulturowością. Buddies’om przysługują następujące benefity:

 • Punkty za aktywność wymagane do stypendium (max. 25);
 • Pierwszeństwo w rekrutacji do programu Erasmus+;
 • Możliwość udziału w organizowanych przez BWSM i koło naukowe wydarzeniach (tj. Orientation Week, Wielkanoc, Wigilia i itd.);
 • Możliwość uczestniczenia w spotkaniach dotyczących komunikacji międzykulturowej oraz zarządzania wielokulturowością;
 • Zdobycie doświadczenia pracy w środowisku wielokulturowym, cenione na rynku pracy;
 • Czynny udział w integracji środowiska akademickiego.

Osoby, które chcą zostać Buddies, powinny zgłosić się do Dmytro Scherbaka (dshcherbak@wsiz.edu.pl). Na koniec każdego roku akademickiego wręczany jest tytuł „Buddy of the Year”.

 

Newsletter

Raz w miesiącu pracownicy Biura przygotowują Newsletter Studencki, który jest wydawany w trzech językach. Informacje w nim zawarte dotyczą nie tylko kwestii związanych z Uczelnią (koła naukowe, Akademicki Związek Sportowy, stypendia), lecz także ofert staży, grantów oraz ciekawych inicjatyw organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

 

Twoje zdanie się liczy!

Pod koniec każdego semestru Biuro przygotowuje ankietę, w której studenci mogą wypowiedzieć się na temat działania jednostek WSIiZ. Podsumowaniem ankiety jest raport przekazywany Władzom Uczelni. Osobom udzielającym odpowiedzi zapewniana jest pełna anonimowość. Pamiętajcie, że jako społeczność akademicka możemy się umacniać tylko przez ciągłą zmianę, dlatego tak bardzo liczymy na twój feedback!

 

Sytuacje alarmowe

Studenci cudzoziemcy, zwłaszcza ci, którzy dopiero zaczęli naukę i się przeprowadzili do Polski, powinni znać numery alarmowe. W sytuacjach zagrożenia dla życia lub zdrowia należy od razu poinformować o tym właściwe służby:

 • 112 – Ogólny numer alarmowy (Общий номер службы экстренной помощи, Загальний номер екстреної служби).
 • 997 – Policja (Полиция, Поліція).
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe (Скорая медицинская помощь, Невідкладна медична допомога).
 • 998 – Straż Pożarna (Пожарная бригада, Пожежна бригада).
 • 992 – Pogotowie Gazowe (Газовая служба, Газова служба).

W przypadku, gdy student potrzebuje pomocy pracownika Biura Wsparcia Studentów Międzynarodowych (np. w celu komunikacji z wymienionymi służbami) powinien zadzwonić pod numer alarmowy: +48 667 961 186.

Z podanym numerem można łączyć się wyłącznie w sytuacjach nagłych.

 

Koło Naukowe Zarządzania Wielokulturowością

Zrzesza osoby uczestniczące w programach Buddy i Mentor. Koło jest jednak otwarte dla wszystkich studentów, którzy rozważają przystąpienie do programów lub chcą przyczynić się do wzmocnienia umiędzynarodowienia Uczelni.
Informacji na temat działania Koła udziela Dmytro Shcherbak – dshcherbak@wsiz.edu.pl

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content