BIP WSIiZ
Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych

Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych

Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek 11:00 - 14:00 

   weekendy – nieczynne

Pokój RA226 

Budynek Główny WSIiZ, ul. mjr. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów


Dominika Cichocka
Konsultantka ds. studenckich na ścieżkach anglojęzycznych

tel.: +48 17 866 11 69
e-mail:dcichocka@wsiz.edu.pl

 

Anastasiia Hlukhova
Konsultantka ds. studenckich na ścieżkach polskojęzycznych

tel.: +48 17 866 12 91
e-mail: ahlukhova@wsiz.edu.pl


Czym jest BWSM? 

Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych (BWSM) jest uczelnianą jednostką, która koordynuje działania adaptacyjne oraz integracyjne adresowane do społeczności akademickiej WSIiZ, ze szczególną uwagą poświęconą studentom-obcokrajowcom. Biuro jest odpowiedzialne za prowadzenie Poradni Adaptacyjnej; koordynację programu Buddy; wsparcie w kwestiach związanych z legalizacją pobytu, ubezpieczeniem zdrowotnym oraz nostryfikacją dyplomów; a także wsparcie językowe dla studentów obcokrajowców piszących prace dyplomowe w języku polskim. 

Studenci zmagający się z problemami takimi jak szok kulturowy, tęsknota za ojczyzną i domem czy kłopoty w porozumieniu się z pracownikami Uczelni mogą skorzystać z darmowej konsultacji w ramach Poradni Adaptacyjnej (RA226).


Działania antydyskryminacyjne 

Uczelnia sprzeciwia się jakimkolwiek formom dyskryminacji czy zachowaniom wykluczającym. W naszej społeczności nie ma miejsca na nietolerancję rasową, etniczną, religijną czy związaną z tożsamością płciową oraz orientacją seksualną. Zachowania rasistowskie i wykluczające powinny być natychmiast zgłaszane pracownikom Biura. Studenci mogą zwracać się Biura bez względu na powód dyskryminacji, okoliczności w jakich działania miały miejsce czy osobę, która zachowała się w niewłaściwy sposób. Biuro zapewnia pełną anonimowość zgłaszającym. 

Informacje można przekazywać osobiście w siedzibie Biura lub drogę telefoniczną lub mailową.
Twoje dobro jest naszym priorytetem!


Koło Naukowe Zarządzania Wielokulturowością 

Koło Naukowe Zarządzania Wielokulturowością koordynuje działalność programu Buddy i Talent. Koło jest jednak otwarte dla wszystkich studentów, którzy rozważają przystąpienie do programów lub chcą przyczynić się do wzmocnienia umiędzynarodowienia Uczelni. 

Informacji na temat działania Koła udziela Valeriia Krasnozhon. Kontakt: vkrasnozhon@wsiz.edu.pl


Wydarzenia 

Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych co roku organizuje serię wydarzeń i spotkań mających na celu integrację społeczności akademickiej oraz facylitacje procesu adaptacyjnego studentów obcokrajowców. Oprócz Orientation Week, Wigilii Wielkanocy po polsku, obozu integracyjnego oraz doraźnych szkoleń, Biuro wspiera także studentów, którzy chcą zaprezentować szerszej publiczności najpiękniejsze tradycje oraz zwyczaje wywodzące się z kultur pochodzenia.


Talent  

Masz talent i chęć podzielenia się swoją kulturą i tradycjami ze społecznością akademicką? Dołącz do programu Talent, w którym studenci z różnych krajów razem tworzą wydarzenia, takie jak np. Dzień Afryki, Dzień Azji Środkowej czy Międzynarodowy dzień we WSiIZ. 

Osoby uczestniczące w programie Talent należą do Koła Naukowego Zarządzania Wielokulturowością. Talentom przysługują następujące benefity: 

 • Punkty za aktywność wymagane do stypendium; 
 • Pierwszeństwo w rekrutacji do programu Erasmus+;
 • Możliwość udziału w organizowanych przez BWSM i koło naukowe wydarzeniach; 
 • Możliwość uczestniczenia w spotkaniach dotyczących komunikacji międzykulturowej oraz zarządzania wielokulturowością; 
 • Zdobycie doświadczenia pracy w środowisku wielokulturowym, cenione na rynku pracy; 
 • Czynny udział w integracji środowiska akademickiego. 

Osoby, które chcą zostać Talentami powinny zgłosić się do Anastasiia Hlukhova.
Kontakt: ahlukhova@wsiz.edu.pl


Buddy 

Nikt nie zrozumie studenta tak dobrze jak inny student, dlatego jedną z form wsparcia udzielanego przez Biuro jest program „Buddy”, w ramach którego starsi studenci i studentki wspierają młodszych kolegów i koleżanki. Wsparcie nie obejmuje nie tylko obszaru związanego z Uczelnią i studiowaniem, lecz także zadomowienie się w Polsce i Rzeszowie. 

Osoby uczestniczące w programie Buddy należą do Koła Naukowego Zarządzania Wielokulturowością. Buddies’om przysługują następujące benefity: 

 • Punkty za aktywność wymagane do stypendium; 
 • Pierwszeństwo w rekrutacji do programu Erasmus+;
 • Możliwość udziału w organizowanych przez BWSM i koło naukowe wydarzeniach (tj. Orientation Week, Wielkanoc, Wigilia i itd.);
 • Możliwość uczestniczenia w spotkaniach dotyczących komunikacji międzykulturowej oraz zarządzania wielokulturowością;
 • Zdobycie doświadczenia pracy w środowisku wielokulturowym, cenione na rynku pracy;
 • Czynny udział w integracji środowiska akademickiego. 

Osoby, które chcą zostać Buddies powinny zgłosić się do Valerii Krasnozhon
Kontakt: vkrasnozhon@wsiz.edu.pl


Legalizacja pobytu 

Rozpoczęcie studiów to nie tylko ekscytacja związana z nowym etapem życia, lecz także stres wywołany nieznajomością prawa oraz kultury prawnej w Polsce. Biuro dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć studentów obcokrajowców w procesie legalizacji ich pobytu w Polsce. W ramach Poradni Adaptacyjnej studenci mogą skorzystać z darmowej konsultacji oraz wsparcia w uzupełnieniu wymaganych dokumentów. 

W przypadku nostryfikacji dyplomu szkoły średniej, pracownicy Biura nie tylko sprawdzają dokumenty, lecz także dostarczają je do Kuratorium Oświaty. 

Obszary udzielania wsparcia: 

 • Karta pobytu – dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt (czasowy lub stały) na terenie RP;
 • PESEL – unikalny numer identyfikacyjny, wydany raz w życiu każdej osobie zamieszkającej w Polsce;
 • Meldunek – dokument potwierdzający osiedlenie się na terenie Polski pod oznaczonym adresem; 
 • Ubezpieczenie zdrowotne – obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej, m.in.: wizyty lekarskie, zabiegi i pobyt w szpitalu, refundację recept i niektórych środków leczniczych; 
 • Nostryfikacja dyplomu – legalizacja dyplomu potwierdzającego zdobycie wykształcenia średniego. Niezbędna do podjęcia studiów wyższych w Polsce.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

Biuro Wsparcia Studentów Międzynarodowych jest w stałym kontakcie z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Rzeszowa, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a także z organizacjami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta. Biuro współpracuje także z lokalnymi szkołami oraz przedszkolami, które chcą gościć u siebie studentów obcokrajowców z wystąpieniami na temat ich państw pochodzenia.


Sytuacje alarmowe 

Studenci cudzoziemcy, zwłaszcza ci, którzy dopiero zaczęli naukę i się przeprowadzili do Polski, powinni znać numery alarmowe. W sytuacjach zagrożenia dla życia lub zdrowia należy od razu poinformować o tym właściwe służby: 

 • 112Ogólny numer alarmowy (Общий номер службы экстренной помощи, Загальний номер екстреної служби). 
 • 997 – Policja (Полиция, Поліція). 
 • 999Pogotowie Ratunkowe (Скорая медицинская помощь, Невідкладна медична допомога). 
 • 998Straż Pożarna (Пожарная бригада, Пожежна бригада). 
 • 992Pogotowie Gazowe (Газовая служба, Газова служба). 

W przypadku, gdy student potrzebuje pomocy pracownika Biura Wsparcia Studentów Międzynarodowych (np. w celu komunikacji z wymienionymi służbami) powinien zadzwonić pod numer alarmowy: +48 667 961 186. 

Z podanym numerem można łączyć się wyłącznie w sytuacjach nagłych. 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content