Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej „HELISA” otrzymało blisko 70 tysięcy dofinansowania z programu MEiN „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”. Uzyskane fundusze pozwolą na zbadanie zastosowania nanocząstek w terapii przeciwnowotworowej nowotworów mózgu.

Projekt pt. „Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro” będzie realizowany w trakcie najbliższego roku kalendarzowego (od kwietnia 2022) przez członków Koła Naukowego Biotechnologii Medycznej „HELISA” działającego przy Katedrze Biotechnologii i Biologii Komórki, pod opieką dr hab. Konrada Szychowskiego, prof. WSIiZ oraz mgr inż. Bartosza Skóry. 

Celem projektu jest określenie przydatności nanocząstek srebra (AgNPs) o bardzo małej średnicy (5-10 nm) w leczeniu nowotworów mózgu w modelu in vitro. Ponadto zbadane zostanie działanie łączne AgNPs oraz chemioterapeutyków w komórkach ludzkiego nerwiaka zarodkowego oraz glejaka. W projekcie planowane jest sprawdzenie wpływu AgNPs na wiele parametrów biochemicznych i molekularnych m.in. proliferację komórek, markery progresji nowotworowej oraz indukcję procesu apoptozy – informuje dr hab. Konrad Szychowki, prof. WSIiZ, opiekun KN „Helisa”. Profesor dodaje: Badane parametry pozwolą na rozszerzenie obecnej wiedzy dotyczącej wykorzystania małych AgNPs w terapii przeciwnowotworowej nowotworów mózgu. Badania będą prowadzone na dwóch modelach komórek ludzkich: nerwiaka zarodkowego (SH-SY5Y) oraz glejaka (U-87MG).

Przeprowadzone eksperymenty stanowią nowe podejście w indukcji toksyczności, zwłaszcza w kontekście tego, że ostatnie badania wykazały zdolność AgNPs do przechodzenia przez selektywną barierę krew – mózg. Otrzymane wyniki badań pozwolą na sprawdzenie skuteczności AgNPs w leczeniu agresywnych nowotworów układu nerwowego w warunkach in vitro oraz ich interakcji z powszechnie stosowanymi chemioterapeutykami na poziomie biochemicznym, genetycznym i proteomicznym.

Wyniki badań prowadzonych przez członków Koła Naukowego „HELISA” zostaną zaprezentowane w formie wystąpień na konferencjach naukowych oraz w postaci publikacji naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Przeprowadzone badania przyczynią się również do zapoznania studentów z najnowszymi technikami stosowanymi w biologii molekularnej oraz wniosą istotny wkład w rozwój nanotechnologii medycznej w Polsce – mówi mgr inż. Bartosz Skóra, opiekun KN „Helisa” .

Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej „HELISA” jest międzykierunkowym przedsięwzięciem, skupiającym pasjonatów najnowocześniejszych technik biologii molekularnej stosowanych w ocenie parametrów związanych z biochemią i biologią komórki, a co istotniejsze ich wykorzystania do rozwiązywania problemów współczesnej medycyny. Obecnie Koło liczy 11 członków studiujących Pielęgniarstwo i Kosmetologię.

Projekt pt. „Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro” dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Przyznana kwota finansowana wynosi 69 995,00 zł.