BIP WSIiZ
Koło Naukowe Psychologii Stosowanej / Applied Psychology Club

Koło Naukowe Psychologii Stosowanej / Applied Psychology Club

Kim jesteśmy?

Koło skupia wokół siebie studentów z różnych kierunków, nie tylko studentów psychologii. Koło Naukowe Psychologii Stosowanej powstało w odpowiedzi na praktyczne zapotrzebowanie wykorzystania poznanej wiedzy psychologicznej. Działa przy Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii. Psychologia jest nauką pomocną w wyjaśnianiu wielu procesów związanych z biznesem, zarządzaniem czy marketingiem. Celem Koła naukowego jest wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności i kompetencje wynikające ze znajomości psychologii, pomoc w kształtowaniu ich rozwoju, wskazanie narzędzi, które mogą być pomocne w pracy zawodowej oraz szeroko rozumiany rozwój naukowy. Głównym celem koła jest nauka przez doświadczenie jednak w oparciu o sprawdzone, zweryfikowane naukowo metody.

Zobacz film o nas.

 

Czym się zajmujemy?

Tematy poruszane podczas spotkań koła obejmują zagadnienia m.in.: z psychologii pracy i organizacji, rozwoju osobistego i pomocy psychologicznej, psychologii reklamy i marketingu. W ramach działalności koła m.in.: uczymy się jak prowadzić warsztaty na interesujące nas tematy, promujemy wiedzę psychologiczną za pomocą krótkich notatek publikowanych na fanpage koła, piszemy recenzje książek i filmów psychologicznych, prowadzimy badania naukowe. Jesteśmy otwarci na propozycje nowych osób – jeżeli masz pomysł na działanie, napisz do nas.

 


Who are we?

The Applied Psychology Club brings together students from a variety of disciplines, not just psychology students. The Club was founded in response to a practical need to apply the psychological knowledge. It cooperates with the Academic Centre for Personal Development and Psychotherapy. Psychology is a science that helps explain many processes related to business, management or marketing. The aim of the Study Club is to equip students with the basic skills and competences resulting from the knowledge of psychology, to help shape their development, to point out tools that can be helpful in their professional work, and to develop their scientific development in a broad sense. The main aim of the club is experiential learning, based on proven, scientifically verified methods.

 

What do we do?

Topics discussed during the meetings of the club include: work and organizational psychology, personal development and psychological support, advertising and marketing psychology. The club’s activities include: learning how to run workshops on topics that interest us, promoting psychological knowledge through short notes published on the club’s fan page, writing reviews of psychological books and films, and conducting scientific research. We are open to suggestions from new people – if you have ideas you want to share, just join us.

Koło Naukowe Psychologii Stosowanej / Applied Psychology Club

Opiekun/Supervisor:
mgr Jan Gosztyła
jgosztyla@wsiz.edu.pl

Liderka/Leader:
Katarzyna Kot
w70131@student.wsiz.edu.pl

Dowiedz się więcej:
Profil Facebook

We also invite English-speaking students.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content