Lista kół naukowych

Czas studiów to nie tylko czas nauki. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studenci mają możliwość działania w organizacjach studenckich i kołach naukowych, rozwijając swoje pasje i zainteresowania.

Aktywny udział w życiu uczelni to doskonała szansa na zdobycie doświadczenia w zakresie pracy w grupie, a także czas na poznanie osób podzielających nasze zainteresowania i zawarcie przyjaźni na całe życie. Uczelnia wpiera funkcjonowanie kół naukowych, których co roku działa ponad 20. Główne formy działalności kół naukowych WSIiZ to:

  • przygotowywanie i prezentacja referatów na konferencjach wewnętrznych i zewnętrznych,
  • udział w konkursach i akcjach ogólnopolskich,
  • udział w organizacji wykładów otwartych, warsztatów, seminariów i konferencji,
  • przygotowanie i realizacja projektów,
  • wpieranie akcji uczelnianych.

  Na początku każdego roku akademickiego odbywa się „Dzień otwarty kół naukowych i organizacji studenckich”, podczas którego koła i organizacje studenckie prezentują swoją działalność. Jest to ważne wydarzenie, pokazujące zaangażowanie i aktywność młodych ludzi, ale również zachęcające wszystkich, którzy jeszcze nie mają pomysłu na siebie, by wykorzystać z pożytkiem posiadaną energię, inteligencję i kreatywność. Celem tego dnia jest zachęcenie studentów do angażowania się w różne formy aktywności studenckiej, bowiem okres studiów to czas nie tylko zdobywania wiedzy akademickiej, lecz także gromadzenia cennych doświadczeń i nawiązywania nowych znajomości.  

Co roku w maju odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” (www.naukaipasja.com.pl), której głównym celem jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Dzięki uczestnictwu studentów oraz pracowników nauki reprezentujących bardzo różne dziedziny nauki, konferencja może się stać platformą dzięki której powstaną interdyscyplinarne zespoły badawcze. Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, są publikowane w naukowym internetowym czasopiśmie studenckim TH!INK (think.wsiz.edu.pl). W roku 2019 odbyła się już jedenasta edycja konferencji.

Studenci mają również możliwość aktywnego zadawania pytań i rozwijania studenckiej aktywności w ramach profilu KN w serwisie społecznościowym facebook.com.  

Najlepsze koła naukowe otrzymują nagrody! Zgodnie z regulaminem kół naukowych, dwa razy w roku akademickim (w marcu i lipcu) przeprowadzany jest ranking kół naukowych, który uwzględnia ich bieżące osiągnięcia i przewiduje nagrody pieniężne dla 5 najlepszych kół naukowych. Zdobyte przez swoją działalność fundusze, koła mogą wykorzystywać dla swojego dalszego rozwoju.

Gratulujemy i życzymy dalszego aktywnego rozwoju!  

 

Pobierz listę wszystkich kół naukowych wraz z danymi kontaktowymi do Opiekunów i Liderów:

Koła naukowe WSIiZ 2020-2021

Lista kół naukowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020