BIP WSIiZ
Finansowe Koło Naukowe FLOW

Finansowe Koło Naukowe FLOW

Kim jesteśmy?

Finansowe Koło Naukowe FLOW działa przy Instytucie Badań i Analiz Finansowych (IBAF) a celem jego działalności jest promowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętych finansów wśród studentów w oparciu o nowoczesne rozwiązania edukacyjne, w tym m.in. działające na WSIiZ laboratorium finansowe czy wykorzystanie ekonomicznych gier planszowych. Jesteśmy grupą osób zainteresowanych arkanami zagadnień finansowych oraz problematyką wpływu finansów na gospodarkę.

Zobacz film o nas.

 

Czym się zajmujemy?

Inicjujemy i prowadzimy badania naukowe, angażujemy się w przygotowywanie prac analitycznych (raportów, opracowań i tekstów artykułów naukowych), a przy tym organizujemy szereg przedsięwzięć dedykowanych budowaniu i rozwijaniu świadomości finansowej w społeczeństwie we współpracy z takimi instytucjami jak NBP, BGK, ZUS, KAS. Bierzemy czynny udział w konkursach wiedzy ekonomicznej i finansowej takich jak: Global Management Challenge, CIMA, EY Financial Challenge, Banrisk – Liga akademicka, ROTMAN – edycja europejska w Rzymie i edycja międzynarodowa w Toronto. Współpracujemy z pracownikami IBAF w ramach badań naukowych prowadzonych w Instytucie, a także włączamy się w proces przygotowywania wniosków grantowych. Zdobywana przez nas w ten sposób wiedza ma wymiar praktyczny, co dodatkowo rozwija nasze kompetencje i świadomość finansową.

Korzyści płynące z członkostwa w Finansowym Kole Naukowym FLOW obejmują:

  • nabycie umiejętności niezbędnych do przygotowania wartościowej pracy dyplomowej,
  • ułatwienie spełnienia wymagań związanych z ubieganiem się o stypendia,
  • podniesienie kompetencji i szans na znalezienie dobrze płatnej i ciekawej pracy,
  • rozpoczęcie procesu budowania własnej kariery naukowej,
  • zdobycie doświadczeń i umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w projektach.

Finansowe Koło Naukowe FLOW

Opiekunowie:
dr Jacek Rodzinka
jrodzinka@wsiz.edu.pl

mgr Karolina Palimąka
kpalimaka@wsiz.edu.pl

Lider:
Jakub Boratyn
jboratyn@wsiz.edu.pl

Pokój RA216
17 866 13 21
17 866 11 85

Dowiedz się więcej:
Profil facebook

We also invite English-speaking students.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content