BIP WSIiZ
Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Co roku w maju odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” (strona wwwprofil facebook) której głównym celem jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów. Dzięki uczestnictwu studentów oraz pracowników nauki reprezentujących bardzo różne dziedziny nauki, konferencja może się stać platformą dzięki której powstaną interdyscyplinarne zespoły badawcze.

Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Serdecznie dziękujemy za udział w kolejnej, czternastej już edycji tego wydarzenia, które odbyło się 24-25 maja 2023 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie naukaipasja.com.pl.

Konferencja po raz kolejny otrzymała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.

Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Podczas konferencji odbyło się pięć paneli tematycznych, w których prelegenci z 24 uczelni i instytucji z całej Polski zaprezentowali 77 referatów:

 • Zrównoważony rozwój – panel objęty patronatem Europe Direct Rzeszów
 • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
 • Innowacje technologiczne i IT
 • Nauki medyczne i zdrowie
 • Komunikacja marketingowa i nowe media

Podczas konferencji dr Justyna Berniak-Woźny wygłosiła wykład pt. „Zrównoważony rozwój a prawa człowieka oraz konsekwencje ich łamania”, został również zorganizowany „Warsztat kreatywnego rozwiązywania problemu”.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Europe Direct Rzeszów przeprowadzony został konkurs na najciekawszy referat w każdym panelu tematycznym, w ramach którego zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali karty prezentowe do księgarni.

Zdjęcia i film z tego wydarzenia są dostępne na profilu facebook.


Trzynasta edycja konferencji odbyła się 25-26 maja 2022 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie oraz profilu facebook.

Zachęcamy też do obejrzenia zdjęć oraz filmu z konferencji.

Wydarzenie to otrzymało wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.

Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Konferencja cieszyła się wielkim zainteresowaniem uczestników, którzy mieli szansę zaprezentować wyniki swoich badań i wysłuchać innych prelekcji w 5 panelach tematycznych:

 • Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu
 • Innowacje technologiczne – możliwości komercjalizacji
 • Nauki medyczne i zdrowie – innowacyjne rozwiązania
 • Dziennikarstwo i nowe media – wyzwania XXI wieku
 • Zrównoważony rozwój

Uczestnicy zostali powitani przez Panią Dziekan Kolegium Medycznego WSIiZ dr hab. Zofię Nizioł-Łukaszewską, prof. WSIiZ, a następnie wysłuchali bardzo ciekawego wykładu otwartego pt. „Jak komunikować wyniki badań w 2022 roku? Web 2.0 i Etos 1.0” wygłoszonego przez dra Kamila Łuczaja.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się również warsztaty pt. „Zainspirowani nauką i technologią – inkubacja i akceleracja pomysłów biznesowych opartych na wiedzy we współpracy z korporacjami”, prowadzone przez firmę HugeTECH, podczas których słuchacze otrzymali dużą dawkę praktycznej wiedzy przydatnej w komercjalizacji swojej własności intelektualnej.

W konferencji udział wzięli młodzi naukowcy z 17 uczelni (akademii, uniwersytetów i politechnik oraz innych uczelni publicznych i niepublicznych), na różnym etapie swojej ścieżki naukowej: w większości byli to studenci, ale również doktoranci i doktorzy, a także zdolni uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, którzy nie odstawali poziomem od swoich starszych kolegów, czego dowodem były zdobyte dwa wyróżnienia na najciekawsze prezentacje.
Uczestnicy zaprezentowali łącznie 55 referatów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
W każdym panelu tematycznym został zorganizowany konkurs na najciekawszy referat, podczas którego w drodze głosowania sami uczestnicy wyłaniali zwycięzcę i wyróżnionych.

W czasie konferencji został też zorganizowany konkurs pod patronatem Europe Direct na poster o tematyce unijnej w związku z obchodzoną w tym roku 18. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nagrodę otrzymała praca studentki z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
Wieczorem pierwszego dnia konferencji odbyło się spotkanie integracyjne przy grillu i ognisku w Tabernie pod Sosnami, które było okazją do wymiany myśli i poglądów w mniej oficjalnej atmosferze.

Głównym Partnerem konferencji zostało PCI – Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Panel „Zrównoważony rozwój” został objęty honorowym patronatem Europe Direct Rzeszów.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, mogą zostać opublikowane w czasopismach znajdujących się w wykazie MEiN: Financial Internet Quarterly (40 pkt.), Studia Humana (40 pkt.) oraz Soci@lCommunication 20 pkt.).

Rada Programowa Konfernecji:

Prorektor ds. Nauki dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ – Przewodnicząca
dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA, prof. WSIiZ
dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ
dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ
dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ
dr Justyna Berniak-Woźny
dr inż. Mariusz Wrzesień

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Monika Ślepecka – przewodnicząca
Kinga Gaweł-Stec

Studenci:
Oliwia Dzięglewicz
Dawid Łogonowicz
Paulina Dopart


Poprzednie edycje konfernecji:

 • 11 czerwca 2021 roku – XII Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną wydarzenie dobyło się w formule online. 109 uczestników z 37 uczelni polskich i zagranicznych wygłosiło 89 referatów w sześciu panelach tematycznych:
  – Ekonomia, finanse i zarządzanie
  – Innowacje technologiczne i IT
  – Dziennikarstwo i nowe media
  – Nauki medyczne i zdrowie
  – Prawo, polityka i bezpieczeństwo
  – Wszystkie wymiary cyfryzacji (All dimesions of digitial transformation) – panel dwujęzyczny PL/EN.
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.
 • 31 maja 2019 roku odbyła się jedenasta edycja wydarzenia “Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, która kolejny raz otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W ramach konferencji 30 maja zorganizowano warsztaty biznesowe w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkubator, we współpracy z firmą HugeTECH.
  Studenci i młodzi naukowcy z całej Polski zaprezentowali swoje referaty w 7 panelach tematycznych:
  – INNOWACJE W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU
  – DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA
  – BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA
  – ROZWÓJ INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH I IT
  – INNOWACJE W TURYSTYCE I EKOLOGII
  – ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, REHABILITACJA – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
  – PANEL ANGLOJĘZYCZNY
  XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” – zadanie finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  Zachęcamy do obejrzenia zdjęćfilmu z tego wydarzenia.
 • 18 maja 2018 roku – dziesiąta, jubileuszowa edycja konferencji, która odbyła się pod hasłem „Innowacje w gospodarce”, otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W związku z tym, dzień przed konferencją zostały zorganizowane warsztaty biznesowe w rzeszowskim inkubatorze technologicznym – Samsung Inkubator. W konferencji wzięło udział 90 osób, w tym 75 czynnych uczestników z 10 uczelni z całej Polski. Prelegenci przedstawili 63 referaty w sześciu panelach tematycznych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
  X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” – zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zachęcamy do obejrzenia zdjęćfilmu z wydarzenia.
 • 26 maja 2017 roku – podczas konferencji dr Barbara Przywara wygłosiła wykład otwarty nt. „Związki z mikrofalówki” i inne zjawiska społeczne w epoce nowych mediów, a przedstawiciele kół naukowych z całej Polski wygłosili łącznie 58 referatów. Prace te były prezentowane w 5 panelach tematycznych: BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA; EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE; ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA; DZIENNIKARSTWO I NEW MEDIA; NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni również studenci anglojęzycznych, gdyż referaty były wygłaszane zarówno po polsku, jak i po angielsku.
 • 20 maja 2016 roku – podczas konferencji Pełnomocnik Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna mgr Łukasz Bis wygłosił wykład otwarty pt. „Nowe technologie w naszym otoczeniu – jak Internet things zmienia nasze życie”. Uczestnicy zaprezentowali 54 referaty w 4 panelach tematycznych: IT & NEW MEDIA; EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE; ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA; BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA.
 • 21 maja 2015 roku – w ramach konferencji zorganizowano spotkanie nt. Społecznej odpowiedzialności biznesu, na które został zaproszony Łukasz Kaliciński, właściciel Notjustshop. Podczas konferencji zaprezentowano 47 referatów w 5 blokach tematycznych: IT & NEW MEDIA; EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE; ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA; BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA.
 • 23 maja 2014 roku – w ramach konferencji zorganizowano debatę pt. „Nowe technologie – szanse i wyzwania. Aspekty gospodarcze, społeczne, kulturowe i techniczne”, z udziałem przedstawicieli firm: VEGACOM, BMM, IDEO oraz INTERNATIONAL TRADE TECHNOLOGIES. Odbywały się też dyskusje w poszczególnych panelach tematycznych: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie; Zdrowie, Turystyka i Rekreacja; Bezpieczeństwo, Prawo, Polityka; Człowiek, Media, IT, Internet; Lotnictwo, Transport, Logistyka. W każdym z nich młodzi naukowcy z WSIiZ oraz innych uczelni z całej Polski dzielili się swoim dorobkiem naukowym i wynikami prowadzonych przez siebie badań.
 • 26 kwietnia 2013 roku – udział wzięło 85 osób z 25 uczelni i instytucji. Uczestnicy wygłaszali swoje referaty w 6 panelach tematycznych: Internet, technika i IT, Nauki ekonomiczne i społeczne, Nauki o zdrowiu / turystyka i ekologia, Bezpieczeństwo, Prawo, Stosunki międzynarodowe, Organizacje studenckie, Panel lotniczy. Głównym wydarzeniem konferencji była debata pt. „Zaangażowanie studentów w działalność pozanaukową a wzrost szans na rynku pracy”, w której udział wzięli Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Piotr Müller, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości działającego na Uniwersytecie Rzeszowskim / Rzecznik Prasowy UR oraz przedstawiciele Instytutu Gospodarki i Biura Karier WSIiZ.
 • 17–18 maja 2012 roku – udział wzięło 45 uczestników reprezentujących 19 jednostek naukowych. Łącznie podczas konferencji wygłoszono 44 referaty. Zakres tematyczny konferencji: Internet i nowe media, Nauki ekonomiczne i społeczne, Turystyka i ekologia, Nauki o zdrowiu, Technika i IT, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Stosunki międzynarodowe oraz Design i komunikacja wizualna. Podczas tej edycji konferencji wystąpiła posłanka do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska, która mówiła m.in. o tym, co Unia Europejska i ona sama robi, by wspierać młode talenty naukowe. W ramach konferencji zorganizowane zostało spotkanie otwarte z przedstawicielami Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu, szczególnie ciekawe dla osób mających swoje własne koncepcje biznesowe, które chciałyby zdobyć wiedzę nt. pozyskiwania inwestorów do swoich inicjatyw.
 • 19-20 maja 2011 roku – w konferencji udział wzięło 90 uczestników z całej Polski. Zaprezentowano ponad 80 referatów w 9 blokach tematycznych: Internet, Nauki ekonomiczne i społeczne, Turystyka i ekologia, Nauki o zdrowiu, Technika i IT, Bezpieczeństwo wewnętrzne, „Przedsionki Europy”, Prawo oraz Design i komunikacja wizualna.
 • 20-21 maja 2010 roku – młodzi naukowcy uczestniczyli w następujących blokach tematycznych: nauki ekonomiczne, nauki społeczne, turystyka i ekologia, nauki o zdrowiu, PR i nowe media, matematyka i informatyka stosowana oraz „Przedsionki Europy”.
 • 7-8 maja 2009 roku – przedstawiciele kół naukowych z całej Polski prezentowali swoje prace w 6 sesjach tematycznych: społecznej, ekonomicznej, nauk o zdrowiu, ekologiczno-przyrodniczej, technicznej oraz IT i nowych mediów. 21 najlepszych prac uczestników konferencji zostało opublikowanych w czasopiśmie internetowym TH!NK, które w ten sposób zapoczątkowało swoją działalność, aby w przyszłości również publikować referaty będące rezultatem prac kół naukowych.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content