Do pierwszej edycji konkursu na studenckie projekty naukowe, artystyczne i popularyzujące naukę oraz sztukę realizowane przez studenckie koła naukowe WSIiZ w 2023 roku, zostało zgłoszonych 6 projektów. Na podstawie oceny Komisji Konkursowej, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ podjęła decyzję o finansowaniu dwóch z nich.

W dniu 28 lutego br. Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła wszystkie wnioski, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

  • poziom naukowy wniosku, w tym oryginalność i interdyscyplinarność,
  • zaproponowaną metodykę i możliwości realizacji projektu,
  • zasięg i znaczenie wpływu społecznego projektu oraz uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju oraz równości płci,
  • zasadność zaplanowanych kosztów,
  • efekty projektu

Na podstawie oceny Komisji Konkursowej, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ podjęła decyzję o finansowaniu dwóch projektów: 

  • Wpływ bodźców słuchowych i wzrokowych na parametry obciążenia stóp i równowagę” pod kierownictwem Martyny Babuli z Koła Naukowego RehSCIENCE,
  • „Wykorzystanie technik nauczania przy użyciu nowoczesnych środków przekazu na przykładzie znaków języka chińskiego” pod kierownictwem: Grzegorz Pierścieniaka z Koła Naukowego Psychologii Stosowanej.

Celem konkursu jest angażowanie studentów z kół naukowych w rozwój naukowy i artystyczny oraz wsparcie innowacyjności i kreatywności studenckiej. Wybrane do finansowania badania spełniają najważniejsze kryteria brane pod uwagę podczas oceny. Serdecznie gratulujemy zespołom studentów, które wykazały się taką inicjatywą i kreatywnością – mówi Renata Partyka, kierownik Działu Nauki. Zespoły, które nie uzyskały finansowania, mają możliwość uzupełnienia projektów i złożenie ich w kolejnej edycji konkursu, tj. w terminie do 31 marca br. – dodaje Renata Partyka.