BIP WSIiZ
Zespół

Zespół

 
Zespół
dr Olga Kurek-Ochmańska

Psychoterapeutka psychodynamiczna w procesie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Z wykształcenia socjolożka, medioznawczymi, stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel akademiki z ponad 15-letnim stażem.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidulanej dorosłych i młodzieży. W pracy terapeutycznej skupia na leczeniu zaburzeń osobowości. Ponadto pracuje z pacjentami z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami nastroju, lękami, osobami mającymi problem w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji.

Swoją pracę regularnie poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 
W Centrum odpowiada za konsultacje psychoterapeutyczne.
Zespół

mgr Maryna Kuzmyn 

Magister psychologii praktycznej (w trakcie procesu nostryfikacji dyplomu). Posiada doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym z byłymi wojskowymi (m.in. terapia w zakresie zespołu stresu pourazowego). Członek projektu Israel Trauma Coalition.

Odbyte dodatkowe kursy:

  • z zakresu EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesing);
  • psychologiczne reakcje na stres pourazowy – PTSD i ASD;
  • wielowymiarowy model BASIC Ph w praktyce psychologicznej;
  • w trakcie kursu z zakresu zespołu stresu pourazowego (w ramach projektu Israel Trauma Coalition).

W Centrum odpowiada za konsultacje z zakresu rozwoju osobistego w języku polskim oraz ukraińskim dla pracowników i studentów WSIiZ. 

Zespół

mgr Jan Gosztyła

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień. W 2007 roku ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Po uzyskaniu tytułu magistra psychologii, rozpoczął praktykę zawodową w obszarze lecznictwa uzależnień. Swoje kompetencje terapeutyczne rozwijał podczas podyplomowych studiów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Zaowocowało to uzyskaniem przez  certyfikatu specjalisty terapii uzależnień (nr certyfikatu SP/0362/2009).  Następnie podnosił swoje kwalifikacje w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, będącym członkiem m.in. EAP (European Association for Psychotherapy) oraz EAGT (European Association for Gestalt Therapy). W wyniku czego uzyskał certyfikat psychoterapeuty i trenera Gestalt (nr certyfikatu 271, nr certyfikatu EAGT G3111-22).

Przez cały ten czas był aktywny zawodowo i pracował w Wojewódzki Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie, a także w przychodniach psychologicznych, gdzie pomagał młodzieży i osobom dorosłym. Współpracował również z regionalnymi ośrodkami pomocy społecznej, prowadząc szkolenia dla pracowników tych instytucji oraz wspomagając przyszłych rodziców w procesie adopcyjnym. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną, a także warsztaty i treningi rozwoju osobistego oraz zajęcia psychoprofilaktyczne. Pracuje z osobami poszukującym wsparcia w kryzysach życiowych, dotkniętymi trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, chcącymi lepiej zrozumieć siebie oraz pragnącymi zmienić swój sposób funkcjonowania w świecie. Opiekun Koła Naukowego Psychologii Stosowanej.

W Centrum odpowiada za konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne w języku angielskim i polskim. 

Zespół

mgr Agata Ziemiakowicz

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w procesie szkolenia w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, wieloletnia project managerka projektów międzynarodowych.
Stale pogłębia swoją wiedzę oraz kwalifikacje z obszaru psychologii uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach. Towarzyszenie ludziom w zmianie, pomaganie im w odzyskaniu równowagi, spokoju i sprawczości, wspieranie w samorozwoju i kreowaniu bardziej satysfakcjonującego życia to jej pasja.
Wybrane kursy i szkolenia z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychoterapii :
– Racjonalna Terapia Zachowania, Kurs podstawowy z elementami praktyki i superwizji, Simontonowski Instytut Zdrowia Kraków
– Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej osób dorosłych, Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie
– Dialog Motywujący jako forma pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z pacjentem,
Psychologiczne Centrum Rozwoju Lublin
– Arteterapia jako metoda pracy terapeutycznej z pacjentem, Psychologiczne Centrum Rozwoju Lublin
– The Science of Wellbeing – Yale Univesity

W Centrum odpowiada za konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne w języku angielskim i polskim.

 
 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content