BIP WSIiZ
Działalność kół naukowych

Działalność kół naukowych

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studenci wszystkich kierunków mają możliwość działania w kołach naukowych, gdzie pod opieką aktywnych zawodowo naukowców poszerzają wiedzę, rozwijają swoje pasje i zainteresowania oraz zdobywają doświadczenie w pracy badawczej i organizacyjnej, a także nawiązują wiele cennych kontaktów.

Zobacz film, na którym koła prezentują swoją działalność.

Działalność kół naukowych

Nasza Uczelnia aktywnie wspiera działalność kół naukowych, zdając sobie sprawę, że udział w nich to dla studentów często pierwsze i bardzo cenne kroki do przyszłej kariery zawodowej.
Aktywny udział w życiu uczelni to doskonała szansa na zdobycie doświadczenia i kompetencji, które pracodawcy cenią sobie najbardziej: pracowitość, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w grupie.

Koła naukowe dają studentom nieograniczone możliwości rozwoju. Główne formy działalności kół w WSIiZ to:

  • przygotowywanie i prezentacja referatów na konferencjach naukowych,
  • publikowanie artykułów naukowych,
  • prowadzenie badań naukowych i realizacja projektów,
  • współorganizacja wykładów otwartych, warsztatów, seminariów i konferencji,
  • udział w szkoleniach, seminariach, konkursach i akcjach ogólnopolskich.

Aby jeszcze lepiej i sprawniej podejmować i koordynować działania służące rozwojowi naukowemu kół i promowaniu aktywności naukowej wśród studentów, na Uczelni powoływana jest również Rada Kół Naukowych – organizacja zrzeszająca Liderów Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie, na czele której wybierany jest Przewodniczący.

W roku akademickim 2022/2023 Przewodniczącym Rady Kół Naukowych został  student kierunku Zarządzanie – Jakub Boratyn (kontakt: Katedra Przedsiębiorczości, pok. 249, mail: jboratyn@wsiz.edu.pl).

Członkowie Rady Kół Naukowych:

Grzegorz Pierścieniak – w66348@student.wsiz.edu.pl
Anna Misiarz – amisiarz@wsiz.edu.pl
Dmytro Shcherbak – dshcherbak@wsiz.edu.pl
Paulina Lechwar – w60651@student.wsiz.edu.pl
Jesteśmy pewni, że razem jeszcze wiele możemy osiągnąć! Zapraszamy na nasz profil na Facebooku.

Koła naukowe zajmują się działalnością naukową, ale także konfrontowaniem teorii z praktyką.
Zgodnie z regulaminem działalności kół naukowych, przeprowadzany jest semestralny ranking kół naukowych, który uwzględnia bieżące osiągnięcia koła i przewiduje nagrody pieniężne dla 5 najlepszych kół naukowych. Zdobywane przez swoją działalność fundusze, koła mogą wykorzystywać dla swojego dalszego rozwoju.
W semestrze letnim r.ak. 2022/2023 wyróżniły się następujące koła:

  1. Finansowe KN FLOW – opiekunowie: dr Jacek Rodzinka, mgr Karolina Palimąka
  2. KN Biotechnologii Medycznej HELISA – opiekunowie: prof. Konrad Szychowski, dr inż. Bartosz Skóra
  3. KN Kosmetologii Estetycznej – mgr Małgorzata Sokół
  4. KN Cosmetic Plants – opiekunka: dr hab. Katarzyna Gaweł-Bęben, prof. WSIiZ
  5. B1 – Koło projektowania plakatu – dr Patrycja Longawa

Kolejny ranking za sem. zimowy 2023/24 już w marcu 2024r. 🙂

Najbardziej aktywni studenci z kół naukowych osiągają duże sukcesy, na przykład realizują projekty naukowe oraz otrzymują stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które obecnie wynosi 17.000 zł. To prestiżowe stypendium otrzymało już 130 studentów WSIiZ!

Osoby zainteresowane rozwojem naukowym zapraszamy również do Działu Nauki:
mgr Monika Ślepecka
tel. +48 17 866 1404
e-mail: mslepecka@wsiz.edu.pl
Budynek główny, II piętro pok. 211, tel. 17 86 61 404.

Materiały do pobrania:
Regulamin działalności kół naukowych
Deklaracja działalności koła naukowego
Wykaz kół naukowych WSIiZ w r. ak. 2022-2023

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11 Fax: +48 17 866 12 22 E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content