BIP WSIiZ
Kwestura

Kwestura

Do obsługi finansowej studentów (d/s rozliczania czesnego i odsetek) zostało utworzone stanowisko mieszczące się w Dziekanacie:

1. W Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2, pokój 27

W sprawach niezgodności w opłatach czesnego i naliczania odsetek, studenci przyjmowani są w godzinach otwarcia Dziekanatu od wtorku do soboty. W niedzielę i poniedziałek stanowisko jest nieczynne.

Komunikat o płatności czesnego:

1. Wysokość czesnego ustalana jest za jeden semestr studiów. 

2. Student może zapłacić czesne : za semestr , za rok lub może płacić w ratach

3. Termin płatności czesnego za semestr upływa w dniu:

  • 10 października – za semestr zimowy,
  • 10 marca – za semestr letni,

z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego, termin płatności czesnego Studentów 1 semestru ustala się na 30 kwietnia.

5. Studenci mogą opłacać czesne za dany semestr w 5 ratach. Terminy płatności poszczególnych rat czesnego określa załącznik nr 2 do Regulaminu. Studenci opłacający czesne ratalnie mogą wpłacić jednorazowo kwotę większą niż jedna rata. 

6. Osoby składające wniosek o przyjęcie na 1 rok studiów po 10 października (dla rozpoczynających studia od semestru zimowego) lub po 31 marca (dla rozpoczynających studia od semestru letniego) mają obowiązek uiszczenia czesnego za semestr w pełnej wysokości w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim korzystające z prawa do rozłożenia czesnego na raty, zobowiązane są uiścić raty, co do których upłynął termin płatności, w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA SEMESTR STUDIÓW

 

Studenci wszystkich lat studiów mogą korzystać z prawa do rozłożenia opłat czesnego na raty. Wysokość poszczególnych rat czesnego i terminy ich płatności przedstawiają poniższe tabele:

WYSOKOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH RAT CZESNEGO TERMINY UISZCZANIA WPŁAT

 

 ULGA W CZESNYM ZA WŁATĘ ZA SEMESTR I ZA ROK Z GÓRY

 dla obywateli Polski i Unii Europejskiej

przyjętych na polskojęzyczną ścieżkę kształcenia

w roku akademickim 2020/2021 i wcześniej

 

1. Studenci, którzy opłacili czesne jednorazowo za cały rok studiów (za semestr zimowy i letni) z góry w terminie do 10 października, korzystają z obniżenia wysokości czesnego za ten rok o 100 zł.

2. Studenci, którzy opłacą czesne semestralnie z góry w terminach:

3. za semestr zimowy do 10 października, a za semestr letni do 10 marca, korzystają z prawa do obniżenia wysokości czesnego o 50 zł. Z prawa do obniżenia wysokości czesnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, korzystają również studenci studiów rozpoczynających się od semestru letniego, którzy opłacą czesne za semestr pierwszy do 30 kwietnia.

4. Ulgę, o której mowa uwzględnia się w ostatniej racie czesnego w semestrze, za który ulga przysługuje. Student, który w trakcie semestru zrezygnował ze studiów lub został skreślony w listy studentów, traci w tym semestrze prawo do ulgi.

 

dla obywateli spoza Polski i Unii Europejskiej

przyjętych na polskojęzyczną ścieżkę kształcenia

w roku akademickim 2020/2021

 

5. Studenci, którzy opłacili czesne jednorazowo za cały rok studiów (za semestr zimowy i letni) z góry w terminie do 10 października korzystają z obniżenia wysokości czesnego za ten rok o 30 EURO.

6. Studenci, którzy opłacą czesne semestralnie z góry w terminach:

7. za semestr zimowy do 10 października, a za semestr letni do 10 marca, korzystają z prawa do obniżenia wysokości czesnego o 15 EURO. Z prawa do obniżenia wysokości czesnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, korzystają również studenci studiów rozpoczynających się od semestru letniego, którzy opłacą czesne za semestr pierwszy do 30 kwietnia.

8. Ulgę, o której mowa uwzględnia się w ostatniej racie czesnego w semestrze, za który ulga przysługuje. Student, który w trakcie semestru zrezygnował ze studiów lub został skreślony w listy studentów, traci w tym semestrze prawo do ulgi.

 

Opis dowodów wpłat i przelewów płatności za czesne 

Wszystkich studentów uprasza się o dokładne i czytelne wypełnianie dowodów wpłat lub przelewów. Na blankiecie prosi się o wpisywanie następujących danych:

  • Nr albumu (nie dotyczy wpłaty 1-szej raty przez studentów I roku)
  • Nazwisko i imię
  • Adres
  • Tytuł płatności

Dołączenie tych informacji przyśpieszy nam księgowanie Waszych wpłat na osobistych kontach.

UWAGA: Nr albumu odpowiada numerowi legitymacji

Wszelkie opłaty związane z tokiem studiów należy wpłacać na indywidualne konta bankowe-subkonta.

Numery indywidualnych kont bankowych-subkont, dostępne są dla każdego studenta na WIRTUALNEJ UCZELNI z zakładce KWESTURA\DANE DODATKOWE.

 

Studenci, którzy nie mają nadanych kont indywidualnych, wpłacają czesne na konto podstawowe.

Nr konta: 86 12402614 1111 0000 3963 3628 

 

WAŻNE! Fakturę za dokonaną wpłatę można otrzymać tylko w terminie do 7 dni od daty wpłaty.

 

Odsetki: W przypadku nieterminowego wpłacania czesnego, naliczane będą odsetki umowne w wysokości 11% w stosunku rocznym za każdy dzień opóźnienia.  

 

Kwestura i Kasa

Budynek Główny, I piętro pok. A139, A140

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

 

Telefon do obsługi finansowej studentów:

Rzeszów, ul. Sucharskiego 2

(017) 866 12 07

mgr Dorota Żywot

e-mail: dzywot@wsiz.edu.pl

 

Kasa Kwestury nie przyjmuje opłat studenckich.

W sprawach wypłat ewentualnych nadpłat Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 10.00

 

Pozostałe telefony do Kwestury:

017 866 11 17

017 866 12 21

017 866 11 39

017 866 11 48

017 866 11 54

017 866 12 94

017 866 12 01

 

Telefon do Kasy:

017 866 12 10

 

Kwestor WSIiZ:

Marcin Więcek

e-mail: mwiecek@wsiz.edu.pl

 

Pracownicy kwestury:

Wiesława Bukała e-mail: wbukala@wsiz.edu.pl

Mariola Marcinek  e-mail: mmarcinek@wsiz.edu.pl

Anna Dziedzic e-mail: adziedzic@wsiz.edu.pl

Joanna Dziedzic e-mail: jdziedzic@wsiz.edu.pl

Justyna Lwowska e-mail: jlwowska@wsiz.edu.pl

Krzysztof Krupa e-mail: kkrupa@wsiz.edu.pl

Katarzyna Gajewska e-mail: kgajewska@wsiz.edu.pl

Diana Żarów e-mail:

dzarow@wsiz.edu.pl   

Dorota Żywot e-mail:

dzywot@wsiz.edu.pl

Katarzyna Nowogrodzka e-mail: knowogrodzka@wsiz.edu.pl   

Przemysław Bytnar e-mail: pbytnar@wsiz.edu.pl   

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu odbędzie się 21 czerwca br. (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content