BIP WSIiZ
Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej HELISA

Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej HELISA

Kim jesteśmy?

Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej HELISA skupia studentów, którym bliska jest chęć ciągłego doskonalenia oraz poznawania najnowszych technik biologii molekularnej, mikrobiologii, proteomiki oraz toksykologii. W spotkaniach KN HELISA biorą udział studenci kierunków Dietetyka i Pielęgniarstwo, podczas których realizują badania własne oraz uczestniczą w pracach naukowych pracowników Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki.

Zobacz film o nas.

Zobacz informacje o projekcie, który realizujemy.

 

Czym się zajmujemy?

Koło Naukowe HELISA zajmuje się działalnością naukowo-badawczą w zakresie szeroko pojętej Biotechnologii Medycznej. Podczas spotkań studenci zajmują się:

  • poznaniem najnowszych technik hodowli komórek ssaczych (normalnych oraz zmienionych nowotworowo),
  • podstawami toksykologii in vitro, poznając metody badania wpływu ksenobiotyków na metabolizm, indukcję apoptozy oraz stres oksydacyjny komórek ssaczych,
  • najnowszych metod biologii eksperymentalnej tj. qPCR, Western Blot, czy Zymografia,
  • hodowlą mikroorganizmów patogennych – opornych na działanie antybiotyków oraz poszukiwaniem ksenobiotyków, wykazujących obiecujące działanie bakteriobójcze,
  • poznaniem pojęć z zakresu biochemii komórki ssaczej, wraz z wykorzystaniem ich w praktyce,
  • zapoznaniem z systemem zapewnienia jakości w laboratorium badawczym – Dobra Praktyka Laboratoryjna (ang. Good Laboratory Practice, GLP).

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content