Dr n. o zdr. Marlena Krawczyk-Suszek

Kierownik Katedry Fizjoterapii

Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2016 roku.

Doktor nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  Wydział Nauk o Zdrowiu, rok 2015), magister zdrowia publicznego (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, rok 2011), magister fizjoterapii (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, rok 2011). Studia podyplomowe “Analiza danych” (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, rok 2014)

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a szczególnie w zakresie predyktorów jakość życia osób zdrowych i chorych, analiz z zakresu dysfunkcji narządu ruchu, wychyleń środka ciężkości oraz zastosowań nowoczesnych technologii w rehabilitacji leczniczej. 

Jest ona autorem i współautorem licznych publikacji naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uczestniczka wielu konferencji naukowo – szkoleniowych.

 

Prowadzone przedmioty:

Podstawy fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii i neurochirurgii, Masaż leczniczy, Masaż limfatyczny i terapia przeciwobrzękowa, Historia rehabilitacji, Zdrowie publiczne.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr n. o zdr. Marlena Krawczyk – Suszek
Katedra Fizjoterapii
e-mail: mkrawczyk@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a,
p. KA110A/2
tel.: 017/ 866 14 54

 

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020