BIP WSIiZ

Dr Marlena Krawczyk-Suszek

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju Kolegium Medycznego

Kierownik Katedry Fizjoterapii.

Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2016 roku.

Doktor nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  Wydział Nauk o Zdrowiu, rok 2015), magister zdrowia publicznego (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, rok 2011), magister fizjoterapii (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, rok 2011). Studia podyplomowe „Analiza danych” (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, rok 2014)

Pełniła funkcję Prodziekana ds. kierunku Fizjoterapia od 2016 roku do lipca 2020 roku. Od lipca 2020 roku pełniła funkcję Dziekana Kolegium Medycznego. 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a szczególnie w zakresie predyktorów jakość życia osób zdrowych i chorych, analiz z zakresu dysfunkcji narządu ruchu, wychyleń środka ciężkości oraz zastosowań nowoczesnych technologii w rehabilitacji leczniczej. 

Jest ona autorem i współautorem licznych publikacji naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uczestniczka wielu konferencji naukowo – szkoleniowych.

 

Prowadzone przedmioty:

Podstawy fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii i neurochirurgii, Masaż leczniczy, Masaż limfatyczny i terapia przeciwobrzękowa, Historia rehabilitacji, Zdrowie publiczne.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr n. o zdr. Marlena Krawczyk – Suszek
Katedra Fizjoterapii
e-mail: mkrawczyk@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a,
p. KA110A/2
tel.: 017/ 866 14 54

 

 


KONSULTACJE

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content