Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej HELISA

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla nowych członków KN HELISA w dniu 15.12.2021r., o godz. 17:00 – online.
Link do spotkania: https://wsiz.webex.com/wsiz/j.php?MTID=m839e434d253591be411183fcd77aef80
Hasło do spotkania: xwVBmYJE253.
ZAPRASZAMY !!!

 

Kim jesteśmy?

Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej HELISA skupia studentów, którym bliska jest chęć ciągłego doskonalenia oraz poznawania najnowszych technik biologii molekularnej, mikrobiologii, proteomiki oraz toksykologii. W spotkaniach KN HELISA biorą udział studenci kierunków Dietetyka i Pielęgniarstwo, podczas których realizują badania własne oraz uczestniczą w pracach naukowych pracowników Zakładu Biotechnologii i Biologii Komórki.

Zobacz film o nas.

 

Czym się zajmujemy?

Koło Naukowe HELISA zajmuje się działalnością naukowo-badawczą w zakresie szeroko pojętej Biotechnologii Medycznej. Podczas spotkań studenci zajmują się:

  • poznaniem najnowszych technik hodowli komórek ssaczych (normalnych oraz zmienionych nowotworowo),
  • podstawami toksykologii in vitro, poznając metody badania wpływu ksenobiotyków na metabolizm, indukcję apoptozy oraz stres oksydacyjny komórek ssaczych,
  • najnowszych metod biologii eksperymentalnej tj. qPCR, Western Blot, czy Zymografia,
  • hodowlą mikroorganizmów patogennych – opornych na działanie antybiotyków oraz poszukiwaniem ksenobiotyków, wykazujących obiecujące działanie bakteriobójcze,
  • poznaniem pojęć z zakresu biochemii komórki ssaczej, wraz z wykorzystaniem ich w praktyce,
  • zapoznaniem z systemem zapewnienia jakości w laboratorium badawczym – Dobra Praktyka Laboratoryjna (ang. Good Laboratory Practice, GLP).
Koło Naukowe Biotechnologii Medycznej HELISA

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021