BIP WSIiZ

Dr Nataliia Poliakova

Wykładowca Katedry Systemów Inteligentnych i Sieci.
Zatrudniona w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania od 2022 roku.

Doktor nauk technicznych (Zaporoże Państwowa Akademia Inżynierska, 1992, temat pracy dyplomowej „Niestacjonarne odkształcenie płyt na podłożu sprężystym i akustycznym”), absolwent studiów magisterskich w zakresie oprogramowania systemów zautomatyzowanych w Zaporożskiej Państwowej Akademii Inżynierskiej na Ukrainie.

W latach 1993 – 2018 adiunkt na Katedre Oprogramowania Systemów Zautomatyzowanych, Zaporoże Państwowej Akademii Inżynierii, Ukraina.

Instruktor Akademii Cisco. Prowadzi szkolenia: CCNA, CyberOps Associate, DevNet Associate, IoT Fundamentals, IT Essentials, Python Essentials.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół inteligentnych systemów i sieci oraz pedagogiki inżynierskiej.

 

https://orcid.org/0000-0002-1252-4149

1. Yakymchuk A., Valyukh A., Poliakova N., Skorohod I., Sak T. Intellectual Economic Development: Cost and Efficiency Indicators. ECONOMICS. 2023. Т. 11. № 1. P. 107-126. URL: https://sciendo.com/article/10.2478/eoik-2023-0006

2. Koviazin O., Pozhuyev A., Mikhailutsa O.,Poliakova N., Melikhova T. The Research Ways to Increase the Energy Efficiency of Griund Heat Exchanges by Means of Mathematical Simulation. Proceedings of the International Scientific Conference “Rural Development”. 2019. P. 1-7. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/rd/article/view/474/809

3. Verbytsky V. G., Poliakova N. P., Tatievsky D. M. Investigation of the Possibility of the Road Train Controlled Movement Realization Along the Program Curve. Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Technical Sciences». 2018. V. 29 (68). #6 Part 1. P. 103-110. URL: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/6_2018/part_1/20.pdf

Prowadzone przedmioty:

Podstawy cyberbezpieczeństwa – wykład, laboratorium, projekt
Technologie sieciowe (CCNA) – laboratorium
Wprowadzenie do Elektroniki i Elektrotechniki – wykład

Szkolenia prowadzone w ramach Cisco Networking Academy na WSIiZ: CCNAv7 Podstawy sieci , Podstawy cyberbezpieczeństwa.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr. Nataliia Poliakova

Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci
e-mail: npoliakova@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386m, p. KM103

https://www.linkedin.com/in/nataliiapoliakova/

https://www.facebook.com/nataliya.polyakova.184/


KONSULTACJE

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24 odbywają się:

w Środę od 8:00 do 9:00 online https://wsiz.webex.com/meet/npoliakova
w Czwartek od 8:00 do 9:00 osobiście w RA133

 

Lecturer at the Department of Intelligent Systems and Networks.
Employed at the University of Information Technology and Management since 2022.

PhD in technical sciences (Zaporizhzhia State Engineering Academy, 1992, Thesis topic “Nonstationary Deformation of Plates on the Elastic and Acoustic Base”), a graduate of Master’s studies in Software of Automated Systems at the Zaporizhzhia State Engineering Academy, Ukraine.

In the years 1993 – 2018 Associate professor at the Software of Automated Systems Department, Zaporizhzhia State Engineering Academy, Ukraine.

Cisco Academy instructor. Conducts training: CCNA, CyberOps Associate, DevNet Associate, IoT Fundamentals, IT Essentials, Python Essentials.

Her research interests are focused on Intelligent systems and networks and Engineering Pedagogy.

 

https://orcid.org/0000-0002-1252-4149

1. Yakymchuk A., Valyukh A., Poliakova N., Skorohod I., Sak T. Intellectual Economic Development: Cost and Efficiency Indicators. ECONOMICS. 2023. Т. 11. № 1. P. 107-126. URL: https://sciendo.com/article/10.2478/eoik-2023-0006

2. Koviazin O., Pozhuyev A., Mikhailutsa O.,Poliakova N., Melikhova T. The Research Ways to Increase the Energy Efficiency of Griund Heat Exchanges by Means of Mathematical Simulation. Proceedings of the International Scientific Conference “Rural Development”. 2019. P. 1-7. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/rd/article/view/474/809

3. Verbytsky V. G., Poliakova N. P., Tatievsky D. M. Investigation of the Possibility of the Road Train Controlled Movement Realization Along the Program Curve. Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Technical Sciences». 2018. V. 29 (68). #6 Part 1. P. 103-110. URL: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/6_2018/part_1/20.pdf

Conducted courses:

CyberSecurity Essentials – lecture, laboratory, project
Network technologies – laboratory
Introduction to Electronics and Electrical engineering – lecture

Trainings conducted as part of the Cisco Networking Academy at UITM: CCNAv7 Network Basics, CyberSecurity Essentials.

Cisco Networking Academy classes provide access to the resources of the https://netacad.com

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Dr. Nataliia Poliakova

Department of Intelligent Systems and Networks
e-mail: npoliakova@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386m, p. KM103

https://www.linkedin.com/in/nataliiapoliakova/

https://www.facebook.com/nataliya.polyakova.184/

 

Consultations for International students in the summer semester 23/24 are:

on Wednesday from 8:00 a.m. to 9:00 a.m. online https://wsiz.webex.com/meet/npoliakova
on Thursday from 8:00 a.m. to 9:00 a.m. in-person in RA133


Office hours

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content