BIP WSIiZ

Mgr Kamil Dembowski

Wykładowca w Katedrze Inteligentnych Systemów i Sieci.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2016 roku. 

Magister informatyki o specjalności: Infrastruktura i usługi sieciowe Cisco (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej, rok 2019)

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na rozwijających się technologiach Internetu Rzeczy oraz cyberbezpieczeńtwa. Interesuje się również sieciami komputerowymi, bezpieczeństwem sieci komputerowych, systemami operacyjnymi, technikami wirtualizacji.  

Koordynator programu Akademii Cisco: Ośrodka Szkolenia Instruktorów Cisco oraz Academy Support Center funkcjonujących przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Poza życiem uczelni zainteresowany głównie aktywnością na świeżym powietrzu: kolarstwo, trekking, kajakarstwo oraz żeglarstwo są jego ulubionymi aktywnościami. 

 

Prowadzone przedmioty:

Technologia Informacyjna, Podstawy sieci komputerowych, Technologie sieciowe (CCNA), Routing i przełączanie w sieciach (CISCO), Monitorowanie przepływu informacji elektronicznych (CISCO CCNA SECURITY), Sieci bezprzewodowe i sieci LAN.

Materiały udostępniane indywidualnie dla każdej z grup poprzez Blackboard. Pozostałe materiały można pobrać przez stronę netacad.com.
W przypadku dodatkowych materiałów w postaci lektur, video (kanały edukacyjne) oraz artykułów zapraszam do kontaktu drogą mailową.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Kamil Dembowski
Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci
e-mail: kdembowski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 133


KONSULTACJE

KONSULTACJE ONLINE

Poniedziałki: 9:00 – 14:00

Wtorki: 9:00 – 14:00

Środy: 9:00 – 14:00

Piątki: 9:00 – 14:00

Soboty oraz Niedziele: 8:00 – 12:00 (tylko weekendy zjazdowe dla studentów kierunków informatycznych)

Konsultacje odbywają się drogą mailową.

 

Lecturer at the Department of Intelligent Systems and Networks

Employed at the University of Information Technology and Management in Rzeszów since 2016.

Master of Computer Science with the specialization: Cisco Network Infrastructure and Services (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Faculty of Applied Computer Science, 2019)

His scientific interests focus primarily on developing Internet Of Things technologies and cybersecurity. He is also interested in computer networks, computer network security, operating systems and virtualization techniques. 

Coordinator of the Cisco Academy program: Cisco Instructor Training Center and Academy Support Center operating at the UITM. 

Apart from university life, he is mainly interested in outdoor activities: cycling, trekking, canoeing and sailing. 

 

Conducted courses:

Information Technology, Fundamentals of computer networks, Network technologies (CCNA), Routing and switching in networks (CISCO), Monitoring the flow of electronic information (CISCO CCNA SECURITY), Wireless and LAN networks. 

Materials made available individually for each group via Blackboard. Other material can be downloaded from netacad.com. In the case of additional materials in the form of readings, videos (educational channels) and articles, please contact by e-mail. 

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Kamil Dembowski, MA

Department of Intelligent Systems and Networks

e-mail: kdembowski@wsiz.edu.pl

35-225 Rzeszów,

Sucharskiego 2

room RA 133


Office hours

ONLINE CONSULTATION

Mondays: 9:00 am – 2:00 pm

Thuesdays: 9:00 am – 2:00 pm

Wedbesdays: 9:00 am – 2:00 pm

Fridays: 9:00 am – 2:00 pm

Saturdays and Sundays: 8:00 am – 12:00 pm (only congress weekends for IT students)

Consultations take place via e-mail.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content