mgr inż. Mateusz Liput

Asystent w Katedrze Inteligentnych Systemów i Sieci.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2019 roku.

Magister informatyki (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej, rok 2019).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: sieci komputerowych, bezpieczeństwa sieci komputerowych, sieci sensorowych oraz Internetu Rzeczy.

Ukończył następujące szkolenia akademii CISCO: Cisco Certified Network Associate (CCNA), CCNA Security, Partner: NDG Linux Essentials.
Zdobył uprawnienia instruktorskie dla kursów: ETW – Experimenting with REST APIs using Webex Teams, ETW – Network Programmability with Cisco APIC-EM, ETW – Model Driven Programmability, CCNA R&S: Routing and Switching Essentials, CCNA R&S: Introduction to Networks.

Zdobyte certyfikaty: PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer, PCAP – Certified Associate in Python Programming

W roku akademickim 2019/2020 koordynator projektu klas patronackich na kierunku Informatyka oraz opiekun koła naukowego IoTProject.

Prywatnie interesuje się sportem, w szczególności piłką nożną oraz turystyką górską.

 

Prowadzone przedmioty:

Technologie sieciowe (CCNA) – laboratorium,

Wstęp do informatyki – laboratorium,

Bezpieczeństwo systemów informatycznych – laboratorium,

Podstawy Internetu Rzeczy – laboratorium,

Infrastruktura sieci IoT – laboratorium.

Materiały w zależności od prowadzonych zajęć będą dostępne na:

  • platformie Blackboard
  • dysku Wspólnym
  • platformie netacad.com

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Artykuły na blogu naukowym: [1] oraz  [2]

DANE KONTAKTOWE

Mgr inż. Mateusz Liput
Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci
e-mail: mliput@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM102
tel.: 017/ 886 11 49

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Kielnarowa

pok. KM102

Poniedziałek:

8:30 – 9:30

RA 4/RA114/Konsultacje online

Czwartek:

12:00 – 13:00

KM102/Konsultacje online

Sobota. Terminy zjazdu KIS godzinę przed zajęciami

KM102

 

Assistant at the Department of Intelligent Systems and Networks.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2019.

Master of Computer Science (University of Information and Management in Rzeszow, Faculty of Applied Computer Science, 2019)

His scientific research interests focus on: computer networks, security of computer networks, sensor networks and Internet of Things. 

He completed the following CISCO academy courses: Cisco Certified Network Associate (CCNA), CCNA Security, Partner: NDG Linux Essentials.

He obtained instructor qualifications for the following courses: ETW – Experimenting with REST APIs using Webex Teams, ETW – Network Programmability with Cisco APIC-EM, ETW – Model Driven Programmability, CCNA R&S: Routing and Switching Essentials, CCNA R&S: Introduction to Networks.

Obtained certificates: PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer, PCAP – Certified Associate in Python Programming.

In the 2019/2020 academic year, the coordinator project of patronage classes in the Computer Science and supervisor of IoTProject science club. 

Privately, he is interested in sports, especially football and mountain tourism.

 

Conducted courses:

Network technologies (CCNA) – laboratory,

Student materials depend on conducted classes will be available on:

  • Blackboard platform
  • netacad.com platform

 

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Mgr inż. Mateusz Liput
Department of Intelligent Systems and Networks
e-mail: mliput@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM102
tel.: 017/ 886 11 49

 


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021