BIP WSIiZ

dr inż. Atsuo Murata, prof. WSIiZ

Tytuły magistra i doktora inżynierii przemysłowej zdobyłem na Uniwersytecie Prefektury Osaka (obecnie Osaka Metropolitan University), odpowiednio w 1985 i 1987 roku. Do września tego roku mieszkałem w Hiroszimie i pracowałem na Uniwersytecie Okayama (profesor Wydziału Inteligentnych Systemów Mechanicznych, Graduate School of Natural Science and Technology).

Moje zainteresowania badawcze to: inżynieria przemysłowa, ergonomia oraz kognitywistyka. Moje działania badawcze są interdyscyplinarne. Myślę, że wiedza z zakresu IT i Big Data jeszcze bardziej wzbogaci moje badania. Obecnie współpracuję z amerykańskimi i japońskimi badaczami. Mój ulubiony sport to Baseball, choć nie jest on tutaj zbyt popularny. W wolnych chwilach
oglądam filmy, czytam książki Nicholas’a Sparks’a.

 

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

dr inż. Atsuo Murata, prof. WSIiZ
Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci
e-mail: amurata@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM102
tel.: 017/ 886 11 49


KONSULTACJE

Thursday 1:00 pm-3:00 pm

RA244 

 

I received my master’s and doctorate degrees in industrial engineering from Osaka Prefectural University (now Osaka Metropolitan University) in 1985 and 1987, respectively. Until September this year, I lived in Hiroshima and worked at Okayama University (professor, Department of Intelligent Mechanical Systems, Graduate School of Natural Science and Technology).

My research interests are: industrial engineering, ergonomics and cognitive science. My research activities are interdisciplinary. I think that knowledge in the field of IT and Big Data will further enrich my research. I am currently collaborating with American and Japanese researchers. My favorite sport is Baseball, although it is not very popular here. In my free time I watch movies and read Nicholas Sparks’ books.

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

dr inż. Atsuo Murata, prof. WSIiZ
Department of Intelligent Systems and Networks
e-mail: amurata@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM102
tel.: 017/ 886 11 49


Office hours

Thursday 1:00 pm-3:00 pm

RA244 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content