BIP WSIiZ

dr inż. Leszek Puzio

Wykładowca w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych.

Pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Administracji od 2002 roku.

Doktor nauk technicznych w dziedzinie Informatyka (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki). Absolwent wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki o specjalności Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). 

Odbył staż doktorski na University of Manitoba w Kanadzie. Od września 2002 roku asystent, a od 2008 roku adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: przetwarzania sygnałów w szczególności obrazów, głębokich sieci neuronowych, rozpoznawania mowy.

 

https://orcid.org/0000-0003-2031-2303

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709291878c28a047398045

1.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “2-D wavelet with position controlled resolution”, Medical Imaging, Proc. of SPIE, Volume 5959, pp. 59590S-2, Warsaw, Poland, 2005

2.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “2D anisotropic wavelet for edge extraction in 2D signal”, Proc. of Wavelet and Application Conference, pp. A63, Lausanne, Switzerland, 2006

3.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “Adaptacyjna metoda aproksymacji krawędzi w obrazie oparta na falkach anizotropowych”, Proc. of Symposium on Image Processing Technology TPO2006,  pp. 51, Serock, Poland, 2006

4.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “Adaptive edge extraction algorithm based on 2D anisotropic wavelet”, Proc. of Tools of Information Technology Conference, pp. 136, Rzeszow, Poland, 2006

5.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “2D anisotropic wavelet for edge extraction in 2D signals”, Proc. of Military Communication and Information Systems Conference MCC2006 , pp. 8.3, Gdynia, Poland, 2006

6.    Andrzej Walczak, Leszek Puzio, “Adaptive Edge Extraction Algorithm”, Proc. of Tools of Information Technology Conference, pp. 109-114, Rzeszow, Poland, 2007

7.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, “Adaptive edge detection method for images”, Opto-Electronics Review, Volume 16, Number 1, pp. 60-67, 2008,

8.    Piotr Garbat, Edward Nowinowski-Kruszelnicki, Leszek Puzio, Marek Sutkowski, Andrzej Walczak, “Edge extraction in polarized images”, Proc. of IMEKO TC 2 Symposium on Photonics in Measurements, pp. T.3-O.2, ISBN 978-80-86742-24-3, Prague, Czech Republic, 2008

9.    J.F. Peters, L. Puzio, T. Szturm, „Measuring Nearness of Rehabilitation Hand Images with Finely-Tunes Anisotropic Wavelets”, Image Processing and Communications Challenges, EXIT, 2009

10.   P. Garbat, E. Nowinowski-Kruszelnicki, M. Sutkowski, L. Puzio, A. Walczak, „Edge Detection in Polarized Images”, Image Processing and Communications Challenges, EXIT, 2009

11.   James F. Peters, Leszek Puzio, „ANISOTROPIC WAVELET-BASED IMAGE NEARNESS MEASURE”, International Journal of Computational Intelligence Systems, Vol. 2, No. 3 (October 2009), 168-183, Atlantis Press, 2009.

12.   L. Puzio, J. Peters, Badania nad rozpoznawaniem schorzeń reumatycznych przy pomocy zapisu wideo, Techniki Przetwarzania Obrazu – TPO2010, Serock, 2010, ISBN: 978-83-7207-919-8-0.

13.    Leszek Puzio, Andrzej Walczak, Marek Jaszuk, Wavelet set with swarm intelligence for edge extraction in images,  Image Processing & Communications Challenges 3, Springer-Verlag Co., in the series Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 102, pp. 131—138, 2011.

14.    James F. Peters, Leszek Puzio, Nearness of Subtly Different Digital Images, Springer-Verlag Co., In the series Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Volume 6954/2011, pp. 543-552, 2011

15.    Marek Jaszuk, Grażna Szostek, Andrzej Walczak, Leszek Puzio, Building a Model of Disease Symptoms Using Text Processing and Learning from Examples, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pp. 187—194, IEEE Catalog Number CFP1185N-USB, 2011

16.     Marek Jaszuk, Grażna Szostek, Andrzej Walczak, Leszek Puzio, Learning Medical Diagnostic Knowledge from Patient Cases, Proceedings of the international workshop CS&P 2011, Pułtusk, Poland, pp. 238-249, 2011

17.     James F. Peters, Leszek Puzio, Nearness of Subtly Different Digital Images, Springer-Verlag Co., Transactions on Rough Sets XVI, In the series Lecture Notes in Computer Science (LNCS vol. 7736), pp. 75-85, 2012

18.     L.Puzio, A. Walczak, Wavelet set with swarm intelligence for edge extraction in medical images, in Bio-Algorithms & Med-Systems, published by de Gruyter Verlag, DOI 10.2478/bams-2012-0036, Vol.9, No.1, 2013

19.     K. Adamczyk, L. Puzio, A. Walczak, Interpolator as a magnifying glass in the analysis of medical images, in Bio-Algorithms & Med-Systems, published by de Gruyter Verlag, DOI 10.2478/bams-2012-0038, Vol.9, No.1, 2013

20.     L. Puzio, A. Walczak, Zbiór falek z inteligencją roju do ekstrakcji krawędzi w obrazach medycznych, rozdział w monografii „Informatyczne wspomaganie diagnostyki medycznej”, paper accepted to publish in 2013.

21.     K. Adamczyk, L. Puzio, Andrzej Walczak, Interpolator jako lupa optyczna w analizie obrazów medycznych, rozdział w monografii „Informatyczne wspomaganie diagnostyki medycznej”, paper accepted to publish in 2013.

22.     P. Cudek, L. Puzio, A. Walczak, Funkcjonalności środowiska analiz obrazów medycznych wraz z wyznaczaniem objętości zmian onkologicznych, rozdział w monografii „Informatyczne wspomaganie diagnostyki medycznej”, paper accepted to publish in 2013.

23.     Janusz A. Starzyk, James T. Graham, Leszek Puzio, Managing Machine’s Motivations. ICAISC (2) Pg. 278-289, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, 2014

24.     Janusz A. Starzyk, James Graham, and Leszek Puzio, Needs, Pains, and Motivations in Autonomous Agents, Published in: IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (Volume: PP, Issue: 99), Page(s): 1 – 13, 17 August 2016, DOI: 10.1109/TNNLS.2016.2596787, ISSN Information: Print ISSN: 2162-237X, Online ISSN: 2162-2388, PubMed ID: 27542184

Prowadzone przedmioty:

Języki internetowe, Programowanie, Podstawy informatyki, Analogowe i cyfrowe sygnały wizyjne, Przetwarzanie i syntezy dźwięku, Języki formalne i automatów, Programowanie współbieżne, Systemy wbudowane.

Materiały dydaktyczne do zajęć oraz wyniki zaliczeń dostępne pod adresem:

ftp://ftp.wsiz.edu.pl/../WSPOLNY/lpuzio/

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

dr inż. Leszek Puzio
Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych 
e-mail: lpuzio@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386m,
p. KM202
tel.:  017/ 866 13 02 

 

KONSULTACJE

Konsultacje/Consultations:
– Środa/Wednesday, godz./hours: 11:30 – 12:15 KM112
– Sobota – zjazd informatyczny – 11:30 – 12:15 KM303.
Webex Link: https://wsiz.webex.com/meet/lpuzio

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content