Dr inż. Leszek Gajecki

Adiunkt w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2006 roku.

Doktor nauk technicznych-informatyka,  praca “Modelowanie języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb budowy systemu rozpoznawania mowy klasy LVCSR” obroniona  w roku 2013 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie . Praca wyróżniona w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji-członka EurAI. Absolwent Informatyki (Politechnika Rzeszowska, rok 2006), student Master of Artificial Intelligence (Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, rok 2005)

Tam też wykonywał pracę magisterską “Speech Recognition with syllable-sized units” obronioną na Politechnice Rzeszowskiej. W okresie 16 marca- 15 czerwca 2006 odbył studencki staż asystencki w Katedrze Automatyki i Informatyki PRz (Zespoł Wizji Komputerowej i Optymalizacji). Brał udział w studiach doktoranckich AGH.  Członek Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Prowadzi prace badawcze z zakresu rozpoznawania mowy i sztucznej inteligencji. Interesuje się także algorytmiką, programowaniem, elektroniką. 

Opiekun Laboratorium Akustyki i Przetwarzania Dźwięku.

Prywatnie interesuje się wędrówkami po Bieszczadach i dobrą książką.

Realizowane prace:

04.2009-03.2012 Udział w grancie “Budowa nowoczesnej apilkacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

11.2010-10.2013 udział w grancie promotorskim “Modelowanie języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb systemów rozpoznawania mowy klasy LVCSR

12.2012 -12.2015 udział w grancie NCN “Organizacja pamięci semantycznej w uczeniu motywowanym robotów” http://ncn.wsiz.edu.pl/

06.2014-03.2015 udział w grancie Regionalnego Programu Operacyjnego „Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji”

10-12.2014 udział w stażu w przedsiębiorstwie w ramach programu “Nauka idzie w Praktykę” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego

09.2017-09.2018 udział w grancie “Platforma usługowa IVA wirtualnych agentów głosowych do automatyzacji pracy awaryjnych infolinii zgłoszeniowych” finansowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, grant RPMA.01.02.00-14-5746/16

10.2018-09.2019 udział w grancie NCN “Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samo-organizującą się pamięć asocjacyjną”  http://perception.wsiz.edu.pl/ na stanowisku post-doc

 

http://orcid.org/0000-0001-6665-9690

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e70928f878c28a047397ff2

https://www.researchgate.net/profile/Gajecki_Leszek

1.Dirk van Compernolle, Jacques Duchateau,Leszek Gajecki “Speech Recognition with Syllable Sized Units” – wyniki z pracy magisterskiej prezentowane podczas 6 European Master on Speech and Language -Edyburg 2005

2.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz,”Modeling of Polish Language for Large Vocabulary Computer Speech Recognition” – konferencja Speech Analysis,Synthesis and Recognition 8-12.09.2008 Piechowice k. Jeleniej Góry

wydane w “Speech and Language Technology.” Volume 11. Ed. Grażyna Demenko, Krzysztof Jassem,  Poznań: Polish Phonetic Association 1.pdf

3.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz “Complex SOM network for Language Modelling in LVCSR” – proceedings of 4th Language and Technology Conference -Poznań 2009 3.pdf

4.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modelling” in R. Tadeusiewicz, A.Ligęza, W.Mitkowski, M. Szymkat “CMS’09 -7th Conference Computer Methods and Systems” , ONT Kraków 2009

5. Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Language modeling and Large Vocabulary Continuous Speech Recognition”, Journal of Applied Computer Science, vol.2 /2009, Łódź 2009

6.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, “Modelowanie języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki struktur frazowych.” (“Modelling of polish language using HPSG grammar” in Polish), pp. 59 – 68 in: Aleksander Pohl, Martyna Goc, Tomasz Konik, Marta Siedlecka (eds.), Rocznik Kognitywistyczny – vol III/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (wystąpienie – Krakowska Konferencja Kongitywistyczna 2009) link

7.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, SOM network for LVCSR Speech Recognition, Speech and Language Technology vol. 12, Polskie Towarzystwo Fonetyczne , Poznań 2009/2010, str 183-190

8.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 216-220 8.pdf

9.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, PLLM-Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 5823.     9.pdf 

10.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Language modeling using neural networks” –Warsztaty “Rozpoznawanie mowy i mówców” –Polskie Towarzystwo Fonetyczne, Poznań 18-19.09.2012 (wystąpienie)

11.Leszek Gajecki, Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modeling, Neurocomputing, vol 133,2014 pp. 46-53 http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2013.11.033 (4 cytowania wg. Reasearch Gate)

12. Leszek Gajecki, Language modelling using SOM network, Pacific Voice Conference-East , Kraków 11-13.04.2014 (wystąpienie)

Prowadzone przedmioty:

Podstawy tworzenia aplikacji HTML5, Seminarium Dyplomowe, Computational Intelligence, Podstawy Programowania, Projekt Zespołowy, Obliczenia Rozproszone, Szkolenie Techniczne, Algorytmy i Struktury Danych, Fizyka (Ang./Pol.), Architektura systemów komputerowych i wbudowanych, Inżynieria Systemów Informatycznych, Metody Obliczeniowe w nauce i technice, Programowanie (C++: strukturalne, obiektowe, STL; Java), Podstawy Informatyki, Modelowanie i Symulacja Komputerowa Lab+DL, Computer Modelling and Simulation, Inteligentne Systemy Telekomunikacyjne (Systemy Telekomunikacyjne) 2 semestry -Lab+P, Technologia Inteligentnych Agentów, Technologia informacyjna – Lab

Materiały są dostępne na ftp.wsiz.edu.pl Login i hasło -jak do poczty, katalog prowadzącego ftp://ftp.wsiz.edu.pl/WSPOLNY/LGajecki/ . Można używać TotalCommander, okna do przeglądania katalogów (Explorer) lub dla kopiowania pojedynczych plików dowolna przeglądarka www.

Podkatalogi odpowiadają przedmiotom, np:

PP -Programowanie/Podstawy Programowania (C++ strukturalne,obiektowe)

IST/IST2/ST/ST2 – odpowiednio Inteligentne Systemy Telekomunikacyjne lub Systemy Telekomunikacyjne -laboratoria i projekt do wykładów prof Jerzego Seidlera z lat poprzednich (semestr 1 lub 2 nauki przedmiotu)

Wybrane kursy są dostępne na platformie Blackboard bb.wsiz.edu.pl .
Strona prof Janusza Starzyka (Systemy Autonomiczne, Computational Intelligence, Projekt Zespołowy):

http://oucsace.cs.ohiou.edu/~starzyk/network/Class/Wyklady.htm

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Blog Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pt. “Czy rozmawiasz z komputerem ?”

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Leszek Gajecki
Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych 
e-mail: lgajecki@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386m 
p. KM 202
tel.: 017/866 1108


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Link do konsultacji/link to consult : https://wsiz.webex.com/meet/lgajecki

poniedziałek/monday 9:50-11:20 RA4 + online  !!! Uwaga: w dniu 28.12 nie ma konsultacji – przerwa świąteczna, w dniu 4.01 konsultacje online, spotkanie w  RA4 tylko po wcześniejszym umówieniu

( old link, possible to turn off: https://eu.bbcollab.com/guest/014d1e49a26a44f19af7c6985112a078 )

W sprawie innych terminów możliwy o kontakt poprzez e-mail.

Possible appointment on other days by e-mail

 

 

http://orcid.org/0000-0001-6665-9690

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e70928f878c28a047397ff2

https://www.researchgate.net/profile/Gajecki_Leszek

1.Dirk van Compernolle, Jacques Duchateau,Leszek Gajecki “Speech Recognition with Syllable Sized Units” – wyniki z pracy magisterskiej prezentowane podczas 6 European Master on Speech and Language -Edyburg 2005

2.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz,”Modeling of Polish Language for Large Vocabulary Computer Speech Recognition” – konferencja Speech Analysis,Synthesis and Recognition 8-12.09.2008 Piechowice k. Jeleniej Góry

wydane w “Speech and Language Technology.” Volume 11. Ed. Grażyna Demenko, Krzysztof Jassem,  Poznań: Polish Phonetic Association 1.pdf

3.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz “Complex SOM network for Language Modelling in LVCSR” – proceedings of 4th Language and Technology Conference -Poznań 2009 3.pdf

4.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modelling” in R. Tadeusiewicz, A.Ligęza, W.Mitkowski, M. Szymkat “CMS’09 -7th Conference Computer Methods and Systems” , ONT Kraków 2009

5. Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Language modeling and Large Vocabulary Continuous Speech Recognition”, Journal of Applied Computer Science, vol.2 /2009, Łódź 2009

6.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, “Modelowanie języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki struktur frazowych.” (“Modelling of polish language using HPSG grammar” in Polish), pp. 59 – 68 in: Aleksander Pohl, Martyna Goc, Tomasz Konik, Marta Siedlecka (eds.), Rocznik Kognitywistyczny – vol III/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (wystąpienie – Krakowska Konferencja Kongitywistyczna 2009) link

7.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, SOM network for LVCSR Speech Recognition, Speech and Language Technology vol. 12, Polskie Towarzystwo Fonetyczne , Poznań 2009/2010, str 183-190

8.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 216-220 8.pdf

9.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, PLLM-Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 5823.     9.pdf 

10.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Language modeling using neural networks” –Warsztaty “Rozpoznawanie mowy i mówców” –Polskie Towarzystwo Fonetyczne, Poznań 18-19.09.2012 (wystąpienie)

11.Leszek Gajecki, Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modeling, Neurocomputing, vol 133,2014 pp. 46-53 http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2013.11.033 (4 cytowania wg. Reasearch Gate)

12. Leszek Gajecki, Language modelling using SOM network, Pacific Voice Conference-East , Kraków 11-13.04.2014 (wystąpienie)

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Dr inż. Leszek Gajecki
Chair of Computer Systems Applications
e-mail: lgajecki@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386m , Poland
room KM 202
tel.: 017/866 1108


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Link to consult hours : https://wsiz.webex.com/meet/lgajecki

poniedziałek/monday 9:50-11:20 RA4 + online  !!! At 28.12 no consults due to holidays, at 4.01 consults online, meeting at RA4 only by appointment

Possible appointment on other days by e-mail

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020