BIP WSIiZ

Dr inż. Arkadiusz Lewicki

Zastępca Kierownika Katedry Zastosowań Systemów Informatycznych.

Adiunkt w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2000 roku.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka – specjalność: komputerowe systemy wspomagania decyzyjnego (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki).Ukończył studia wyższe techniczne (informatyka) oraz podyplomowe (dwuletnie) kwalifikacyjne studium pedagogiczne. Uczestnik programu postdoc na Stanford University w USA. Certyfikowany programista firmy SUN Microsystems (nr. SP9916346: Java 2 Platform) oraz Microsoft (certyfikat MCP – nr 100916713). Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Egzaminator European Computer Driving License (E1204) i European Computer Driving License Advanced (EA17). Od 2001 r również nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym WSIiZ (uczył także w Gimnazjum Akademickim WSIiZ). 

W latach 2013 – 17 Pełnomocnik Rektora ds. transferu badań naukowych. Broker Innowacji MNiSW. Ekspert ds. ewaluacji ex ante Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ekspert Ministerstwa Inwestycji Rozwoju. Ekspert Polski Cyfrowej. Innovation Coach MFiPR. Ekspert w dziedzinie: nauki techniczne/informatyka do oceny merytorycznej wniosków „Podkarpackiego funduszu stypendialnego dla doktorantów”, a także ekspert Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości. Dydaktyk posiadający wielu laureatów i finalistów krajowych konkursów informatycznych. Autor zadań do Kuratoryjnego KP z Informatyki w 2004 r., Międzynarodowego Karpackiego Konkursu Informatycznego w 2007 r., publikacji konferencyjnych oraz autorskich programów nauczania. Projektant oraz twórca wielu wdrożonych aplikacji informatycznych.

Praktyczne doświadczenie projektowe uzyskał w firmach Silicon Valley. Ukończył liczne szkolenia potwierdzone egzaminami praktycznymi: Java SL275, SL285, SL310, czterosemestralny kurs Cisco (CCNA oraz CCNP), programowanie w języku skryptowym pod Lotus Notes, Visual Basic 6 #1016, #1303 (Fundamentals), #1013 (Development), SuSE Linux Enterprise Server 10 Administration, SuSE Linux Enterprise Server 10 Advanced Administration, PMI ACP, Professional Scrum Master, PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, budowanie i zarządzanie zespołami, interpersonalny kurs komunikacji dydaktycznej, moderator procesów i warsztatów Design Thinking, zarządzanie projektami informatycznymi, metodologia badań naukowych, wycena wartości intelektualnej, zaawansowane techniki negocjacyjne, prawo własności. 

Dr Lewicki prowadzi liczne szkolenia w sektorze MŚP oraz pozalekcyjne zajęcia z programowania z młodzieżą wybitnie uzdolnioną, również w Szkole Matematyczno-Informatycznej fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”. Recenzent czasopism z listy filadelfijskiej: Neurocomputing, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Expert Systems With Applications oraz Information Sciences. Uczestnik drugiej edycji ministerialnego, prestiżowego, programu stażowego dla innowatorów polskiej nauki „Top 500 innovators”. Laureat konkursu MNiSW „Brokerzy innowacji” – mającego na celu poprawę efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem biznesowym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców. Czterokrotnie wyróżniony indywidualną nagrodą Rektora i Kanclerza (za wysoki poziom doktoratu, wyniki w pracy naukowo-badawczej oraz zaangażowanie w realizację projektów).

Realizuje prace naukowo-badawcze (zarówno dla sektora MŚP, jak i w ramach grantów) z dziedziny określanej mianem „soft computing”. 

Jego pasje niezwiązane z zawodem to: neurobiologia, mechanika kwantowa, turystyka, kultura i tradycje Japonii, karate kyokushin (2 kyu).

 

Wybrane publikacje
 

[1] Lewicki Arkadiusz, Zastosowanie mobilnych agentów do obliczeń rozproszonych w heterogenicznych    sieciach rozproszonych [w:] Informatyka Stosowana S2/02, ISSN 1231-5990, VI Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Politechnika Lubelska, Katedra Informatyki 16-17 maj 2002, Kazimierz Dolny,

[2] Lewicki Arkadiusz, Obsługa dynamicznej transmisji danych pomiędzy aplikacjami internetowymi  systemu e-learning, e-Uniwersytet: metody i narzędzia, wrzesień 2002, Rzeszów,

[3] Lewicki Arkadiusz, Idea wyrównywania obciążeń w klastrach sieciowych przy zastosowaniu agentów mobilnych [w:] Varia Informatica ISBN 83-914678-6-4 Lublin 2003,

[4] Lewicki Arkadiusz, Długoczasowa dynamika wykorzystania udziału w wybranych zasobach Internetu [w:] Varia Informatica ISBN 83-914678-6-4 Lublin 2003,

[5] Lewicki Arkadiusz, Sławomir Karmelita, Janusz Kolbusz, Arkadiusz Majdański, Badanie samopodobieństwa ruchu w sieciach LAN – metody i narzędzia [w:] Varia Informatica ISBN 83-914678-6-4 Lublin 2003,

[6] Lewicki Arkadiusz, Sławomir Karmelita, Janusz Kolbusz, Arkadiusz Majdański, Bufory sieciowe jako rozwiązanie systemowe zwiększające wydajność łączy dostępowych do Internetu.Varia Informatica Lublin 2004,

[7] Lewicki Arkadiusz, Budowa i integracja złożonych aplikacji sieciowych, Kongres Nowoczesnych Technologii IT, Rzeszów 19-21 maj 2004,

[8] Lewicki Arkadiusz, Prawo Benforda w analizie samopodobieństwa usług sieciowych systemów rozproszonych, Konferencja Narzędzia technologii informacyjnych, Rzeszów 2006

[9] Lewicki Arkadiusz and Tadeusiewicz Ryszard, The Recruitment and Selection of Staff Problem with an Ant Colony System In: Pardela T. and Wilamowski B. M. (eds.): 3rd International Conference on Human System Interaction, Rzeszow, IEEE-Press, 2010, pp. 770-774

[10] Lewicki Arkadiusz, A Metaheuristic algorithm for unstructured screening of application documents, Human-Computer Systems Interaction. Backgrounds and Applications 2, Springer-Verlag’s Advances in Intelligent and Soft Computing, pp.178-192, 2010

[11] Lewicki Arkadiusz, Generalized non-extensive thermodynamics to the Ant Colony System, Information Systems Architecture and Technology, System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support, ISBN 978-83-7493-543-2, Wrocław, 2010, pp. 201-213

[12] Lewicki Arkadiusz, Non-Euclidean metric in multi-objective Ant Colony Optimization Algorithms, Information Systems Architecture and Technology, System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support, ISBN 978-83-7493-543-2, Wrocław, 2010, pp. 213-225

[13] Lewicki Arkadiusz and Ryszard Tadeusiewicz, The ant colony optimization algorithm for multiobjective optimizationnon-compensation model problem staff selection, Lecture Notes in Computer Science, 2010, pp. 44-53 (Journal Citation Reports) .

[14] Lewicki Arkadiusz, Tadeusiewicz Ryszard, An autocatalytic emergence swarm algorithm in the decision-making task of managing the process of creation of intellectual capital, Springer-Verlag, 2011, pp. 271-285.

[15] Lewicki Arkadiusz, Using intelligent dynamic filter in digital signal processing, Information Systems Architecture and Technology, System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support, Wrocław, 2011, pp. 221-230.

[16] Lewicki Arkadiusz, Greedy strategy for hierarchical clustering of data sets based on ant colony algorithm, Information Systems Architecture and Technology, System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support, Wrocław, 2011, pp. 67-78.

[17] Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz, Tadeusiewicz Ryszard, Gomuła Jerzy, Ant Based Clustering of MMPI Data – An Experimental Study,  Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2011, pp. 366-376.

[18] Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz and Tadeusiewicz Ryszard, Ant Based Clustering of Time Series Discrete Data – a Rough Set Approach, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2011, pp. 645-653.

[19] Lewicki Arkadiusz, Pancerz Krzysztof and Tadeusiewicz Ryszard, The use of strategies of normalized correlation in the ant-based clustering algorithm, 2011, pp. 637-644.  

[20]  Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz, Tadeusiewicz Ryszard, Szkoła Jarosław, Warchoł Jan, Classification of laryngopathies through Ant  Based Clustering of time series, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.

[21]  Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz, Tadeusiewicz Ryszard, Ant Based Clustering of Two-Class Sets with Well Categorized Objects, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, pp. 241-250.

[22]  Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz, Tadeusiewicz Ryszard, Ant Colony Inspired clustering based on the distribution function one the similarity attributes, 2012.

[23]  Lewicki Arkadiusz, Pancerz Krzysztof and Tadeusiewicz Ryszard, Ant Colony Inspired Clustering Based on the normalized cumulative distribution function of the attributes, Studies in Computational Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelber 2012.

[24] Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz, Tadeusiewicz Ryszard, Classification of Speach Signals through Ant Based Clustering, Lecture Notes in Artificiall Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, pp. 335-343.

[25]  Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz, Tadeusiewicz Ryszard,  Ant Based Clustering in Delta Episode Information Systems, Rough Set Aproaches, 2012.

[26]   Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz, Tadeusiewicz Ryszard, Warchoł Jan, Rough Set Flow Graphs and Ant Based Clustering in Classification of Distributed Periodic Biosignals, International Workshop on Concurency, Specification and Programming, 26-28, 2012, Vol 2, pp. 269-279.

[27] Lewicki Arkadiusz, Wspomaganie procesu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi – architektura inteligentnego systemu informatycznego, PK 6/2013,red. naukowy prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kasprzak, Poznań, 2013.

[28] Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz, Tadeusiewicz Ryszard, Warchoł Jan, Ant Based Clustering in Delta Episode Information Systems Based on Temporal Rough Set Flow Graphs, Fundamenta Informaticae, Vol. 128 (1-2), IOS Press, Amsterdam, 2013, pp. 143-158.

[29] Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz, Encoding Symbolic Features in Simple Decision Systems over Ontological Graphs for PSO and Neural Network Based Classifiers. Neurocomputing, Elsevier, 2014.

[30]  Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz, Extracting Decision Rules from Linguistic Data Describing Economic Phenomena: the Approach Based on Decision Systems over Ontological Graphs and PSO. Barometr Regionalny, 2014.

[31] Pancerz Krzysztof, Lewicki Arkadiusz, Tadeusiewicz Ryszard, Ant-Based Extraction of Rules in Simple Decision Systems over Ontological Graphs. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2014.

[32] Lewicki Arkadiusz,  Mechanizmy inteligencji stadnej, Metodologiczne i teoretyczne podstawy kognitywistyki, Copernicus Center Press, pp. 167 – 191, 2014

[33] Lewicki Arkadiusz, Mechanizm emergencji sieci bezskalowych w procesach identyfikacji i rozwiązywania problemów w warunkach niepewności, Podejmowanie decyzji. Pojęcia, teorie, kontrowersje, Copernicus Center Press, 2015.

[34] Arkadiusz Lewicki, Marta Czyżewska, The determinants of the dynamics of business processes, Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016

[35] Marta Czyżewska, Teresa Mroczek, Arkadiusz Lewicki, Andrzej Cwynar, The study of entrepreneurship growth drivers with the application of Bayesian networks and global data, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 2016. 

[36] Marta Czyżewska, Teresa Mroczek, Arkadiusz Lewicki, Andrzej Cwynar, Zastosowanie sieci Bayesowskich w badaniu czynników wzrostu przedsiębiorczości, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, T.31., 2017.

[37] Bogusław Twaróg, Zbigniew Gomółka, Ewa Żesławska, Arkadiusz Lewicki, Using Artificial Neural Networks to Solve the Problem Represented by BOD and DO Indicators, Water, 2017.

[38] Bogusław Twaróg, Zbigniew Gomółka, Ewa Żesławska, Arkadiusz Lewicki, Non-Invasive Thermal Methods for the Research and Diagnosis of Electromechanical Objects, Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2017.

[39] Arkadiusz Lewicki, Marta Czyżewska, Badanie innowacyjności gospodarek Europy w latach 2010-2016 z wykorzystaniem informatycznych narzędzi doboru modelu, estymatorów i parametrów analizy danych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN: 2080-1653, 2018.

[40] Arkadiusz Lewicki, Technologie inteligentnego zarządzania gospodarką odpadami wykorzystujące architekturę Internetu rzeczy, Innowacje w gospodarce odpadami, ISSN 2083-5531, 2018.

[41] Arkadiusz Lewicki, Eugen Eberbach, Learning Network Flow Based on Rough Set Flow Graphs and ACO Clustering in Distributed Cognitive Environments, ACM, 2018.

[42] Arkadiusz Lewicki, Krzysztof Pancerz, Clustering qualitative data base on the flow networks, ITM WoC, 2018.

[43] Krzysztof Pancerz, Arkadiusz Lewicki, Jaromir Sarzynski, Discovering Flow Graphs from Data Tables Using the Classification and Prediction Software System, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2019.

[44] Arkadiusz Lewicki, Krzysztof Pancerz, Ant-based clustering for flow graph mining, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2020.

[45] Arkadiusz Lewicki, Krzysztof Pancerz, Leszek Puzio, The temporal inference with the use of ant-based clustering algorithm and flow graphs in the problem of prognosing complications of medical surgical procedures, Human Technology Journal, 2021.

[46] Łukasz Struski, Dawid Rymarczyk, Arkadiusz Lewicki, Robert Sabiniewicz, Jacek Tabor, Bartosz Zielinski, ProMIL: Probabilistic Multiple Instance Learning for Medical Imaging, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, ECAI 2023.

[47] Łukasz Struski, Szymon Janusz, Jacek Tabor, Michał Markiewicz, Arkadiusz Lewicki, Multiple instance learning for medical image classification based on instance importance, Biomedical Signal Processing and Control, 2023.

 

Prowadzone przedmioty:

Architektura przetwarzania równoległego, Architektura przetwarzania równoległego i rozproszonego, Inżynieria oprogramowania, Inżynieria systemów informatycznych, Jakość usług w sieciach komputerowych, Java i programowanie w sieci, Język programowania II, Języki internetowe, Języki i metody programowania, Metodologia zarządzania projektami informatycznymi, Metody i techniki optymalizacji, Narzędzia Informatyki, Pracowania wytwarzania oprogramowania 2, Podstawy informatyki, Podstawy programowania, Programowanie, Programowanie dla technologii bezprzewodowych, Programowanie urządzeń mobilnych, Programowanie dla technologii bezprzewodowych i mobilnych, Programowanie obiektowe, Programowanie rozproszone i współbieżne, Programowanie równoległe i rozproszone, Programowanie stron WWW, Projekt zespołowy, Przetwarzanie i aplikacje rozproszone, Refaktoryzacja, projektowanie i testowanie, Systemy równoległe i rozproszone, Technologia informacyjna, Technologie tworzenia aplikacji użytkowych, Tutorial II, Warsztat programowania, Wybrane języki internetowe, Wzorce projektowe i architektura aplikacji, Zaawansowane technologie programowania, Zarządzanie projektami informatycznymi

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Arkadiusz Lewicki
e-mail: alewicki@wsiz.edu.pl
35- 505 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. KM202
tel.: 017/866 13 02


KONSULTACJE

Szanowni Państwo

Konsultacje w semestrze zimowym (do 25 lutego 2024) r. ak. 2023/24:

W każdą środę w godz. 11:40 – 13:10, p. KM202

W przypadku prośby o dodatkowy termin proszę o kontakt e-mailowy.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu Karola Wójcickiego
pt. „Jak loty w kosmos wpłyną na rozwój naszej cywilizacji”
odbędzie się 20 marca (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=CoXBQRwypbs
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content