Dr inż. Marcin Kowalik

Adiunkt w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od marca 2020 roku.

Doktor nauk fizycznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013), absolwent studiów magisterskich na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

W latach 2006 – 2013  asystent w Politechnice Rzeszowskiej (Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej).

W latach 2014– 2020  asystent w Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: sztucznej inteligencji, analizy danych, robotyki, zastosowań uczenia maszynowego.

Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz raportów badawczych w dziedzinach takich
jak fizyka oraz informatyka techniczna.

W latach 2019-2020 kierownik projektu “Analiza przejścia nadprzewodzącego za pomocą uczenia maszynowego” finasowego przez Narodowe Centrum Nauki (nr wniosku DEC-2018/02/X/ST3/01741).

W roku 2020 zatrudniony na stanowisku Postdoca w projekcie  “Developing of effective mechanisms for robot perception using motivated learning and self-organizing associative memory” finasowego przez Narodowe Centrum Nauki (nr wniosku DEC-2016/21/B/ST7/02220). Strona projektu: http://perception.wsiz.edu.pl/

W pogodne ciemne noce ogląda przez teleskop planety i obiekty głębokiego nieba. W pogodne dni ogląda plamy na Słońcu.

 

Prowadzone przedmioty:

Fizyka laboratorium, Inteligencja obliczeniowa

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Dr inż. Marcin Kowalik

Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych

email: mkowalik@wsiz.edu.pl

36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a

KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Adiunct  at The Faculty of Applied Informatics

Employed at the University of Information Technology and Management since march 2020

PhD in physical sciences (AGH University of Science and Technology in Kraków, 2013), a graduate of Master’s studies at the AGH University of Science and Technology in Kraków (Faculty of Physics and Applied Computer Science). 

In the years 2006 – 2013  an assistant at the Rzeszów University of Technology.

In the years 2014 – 2020  an assistant at the AGH University of Science and Technology in Kraków.

 

His research interests are focused on artificial intelligence, data science, robotics, applications of machine learning.

In the years 2019-2020 Principal Investigator for the grant project  “Analysis of superconducting transition using machine learning approach” founded by Polish National Science Center  (grant no DEC-2018/02/X/ST3/01741).

In the year 2020 Postdoc in the grant project “Developing of effective mechanisms for robot perception using motivated learning and self-organizing associative memory” founded by Polish National Science Center  (grant no DEC-2016/21/B/ST7/02220).  Grant webpage: http://perception.wsiz.edu.pl/

 

Conducted courses:

Physics (laboratory), Computational intelligence (laboratory)

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Dr inż. Marcin Kowalik

Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych

email: mkowalik@wsiz.edu.pl

36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020