BIP WSIiZ
Przetargi

Przetargi

Zapytania ofertowe / rozeznanie rynku

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie filmu promocyjnego na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 18.07.2022 r. do godziny 10.00

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego mpikor@wsiz.edu.pl.

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 12.07.2022

Informacja o wyniku postępowania

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie 6 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 21.02.2022 r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego mpikor@wsiz.edu.pl.

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na:  Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie dashboardów analitycznych Tableau na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 09.12.2021 r. do godziny 10.00

Oferty można składać za pośrednictwem adresu e-mailowego: mgwozdz@wsiz.edu.pl oraz w siedzibie Zamawiającego: Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój nr 1.Szczegóły dotyczące rozeznania rynku znajdą Państwo w załączonych dokumentach:

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie 6 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 19.11.2021 r. do godziny 10.00

Termin składania ofert wydłużony do: 22.11.2021r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego jbasznianin@wsiz.edu.pl

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach: 

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie zestawów gadżetowych #WelcomePack na potrzeby projektu ,,DiscoverYourPotential”. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 04.11.2021r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego jbasznianin@wsiz.edu.pl

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach: 

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie 6 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 25.10.2021 r. do godziny 10.00

Termin składania ofert wydłużony do: 29.10.2021r. do godziny 10.00

Informacja o unieważnieniu postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego jbasznianin@wsiz.edu.pl

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach: 

Rzeszów dn. 21.10.2021r.

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

dotyczy: Zapytania ofertowego na Wykonanie 6 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001 

Działając na podstawie pkt. 18.2 Zapytania ofertowego, Zamawiający: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów zmienia treść załącznika Nr 5 do Zapytania, tj. Scenariusz próbkowania. 

Tym samym wydłużony zostaje termin składania ofert do: 29.10.2021r.

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie 6 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 13.09.2021 r. do godziny 10.00

Informacja o unieważnieniu postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego jbasznianin@wsiz.edu.pl

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach: 

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na: Zakup licencji narzędzia typu Business Intelligence.

Projekt „Discover Your Potential” realizowany w ramach projektu „Projekt pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (nr POWR.03.03.00-00-PN16/18), realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin nadsyłania ofert: 31.08.2021 r. do godz. 10.00.

Oferty można składać za pośrednictwem adresu e-mailowego: mgwozdz@wsiz.edu.pl oraz w siedzibie Zamawiającego: Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój nr 1.

 

Szczegóły dotyczące rozeznania rynku znajdą Państwo w załączonych dokumentach:

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie 12 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „UITM – Celebrate Diversity” w ramach programu Welcome to Poland, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18,  nr umowy: PPI/WTP/2019/1/00022/U/00001.

Termin składania ofert wydłużony do: 13.05.2021 r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego amaslowska@wsiz.edu.pl. 

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach: 

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na: Uruchomienie portalu internetowego o charakterze edukacyjnym z bazą miejsc i punktów zlokalizowanych w Rzeszowie, który skierowany będzie do studentów ścieżek anglojęzycznych. Portal poprzez wirtualne spacery oraz interaktywne symulacje ma pomóc w przyswojeniu praktycznych zwrotów z języka Polskiego oraz umożliwić bliższe poznanie atrakcji miasta Rzeszów.

Powyższy projekt finansowany będzie w ramach projektu „UITM – CELEBRATE DIVERSITY ” realizowanego w ramach Programu Welcome to Poland finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin nadsyłania ofert: 08.04.2021 r. do godz. 10.00.

Oferty można składać za pośrednictwem adresu e-mailowego: mdabrowska@wsiz.edu.pl oraz w siedzibie Zamawiającego: Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój nr 1.

Szczegóły znajdują się w pliku: ROZEZNANIE_ wirtualny spacer

Formularz oferty

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na:

  • Transmisję on line / rejestrację video z montażem castingu + transmisję wielokamerową on line /rejestrację finału „WSIiZ MA TALENT 2020” z montażem; 
  • Rejestrację oraz montaż w postprodukcji trzech odcinków talk show “IQ TALK SHOW – DAYS OF CULTURE” o długości do 45 minut każdy odcinek,

Powyższe wydarzenia realizowane będą w ramach projekt „UITM – CELEBRATE DIVERSITY ” – projekt: „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin nadsyłania ofert: 1.03.2021 r. do godz. 10.00.

Oferty można składać za pośrednictwem adresu e-mailowego: adabrowska@wsiz.edu.pl oraz w siedzibie Zamawiającego: Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój nr 1.

Szczegóły znajdują się w pliku: ROZEZNANIE_transmisja_wydarzeń w IQ CLUB

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na „Techniczne i graficzne przygotowanie oraz produkcję  4 kursów e-learningowych do projektu „CosmeticValley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department” współfinansowanego w ramach Programu AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE,  nr umowy: PPI/APM/2018/1/00042/U/001.

Termin składania ofert: 11.12.2020r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego bantosiewicz@wsiz.edu.pl

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na „Najem okulografu do wirtualnej rzeczywistości wraz z ubezpieczeniem sprzętu” w ramach projektu Multimedia & Communication in Education & Science współfinansowanego w ramach Programu AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE,  nr umowy: PPI/APM/2019/1/00064/U/00001.

Termin składania ofert: 04.12.2020r. do godziny 10.00

Termin składania ofert wydłużony do: 07.12.2020r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego amaslowska@wsiz.edu.pl. 

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Rzeszów dn. 01.12.2020r.

                  

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

dotyczy: Zapytania ofertowego na Najem okulografu do wirtualnej rzeczywistości wraz z ubezpieczeniem sprzętu” w ramach projektu Multimedia & Communication in Education & Science 

A.     Działając na podstawie pkt. 15.2 Zapytania ofertowego, Zamawiający: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów przekazuje treść zapytań, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

 

Pytanie z dnia 28.11.2020 r.

 

Pytanie 1

 Dzień dobry,

 Przygotowujemy ofertę dot. przetargu na wynajem okulografu, prosimy o pilną odpowiedź

 Prawnicy mają wątpliwość co do zapisu

 6. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem. 

 

Prawnicy pytają:

 

A co ze szkodami, które zamawiający może wyrządzić wykonawcy?
Czy możemy negocjować wprowadzenie odpowiednich zapisów, przynajmniej, że  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wykonawcy przez swoich pracowników oraz inne osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz. Zamawiający nie ma prawa oddawania sprzętu innym osobom do korzystania, ani też samodzielnego przenoszenia sprzętu do innej lokalizacji.

 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikuje § 9 ust 1. Umowy nadając mu nowe brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu (urządzenia) w zakresie:

a) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego od uszkodzeń/awarii Electronical Equipment Insurace – EEI,

b) ubezpieczenia w trakcie transportu od wszystkich ryzyk z włączeniem kradzieży, rabunku ze środka transportu i wraz ze środkiem transportu (z włączeniem uszkodzenia podczas transportów Wynajmujący – Najemca – Wynajmujący).

 

Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy i w paragrafie 8 dodaje ust. 9 o następującej treści:

„Zamawiający nie ma prawa:

1) wynajmowania przedmiotu umowy  innym podmiotom,

2) oddawania przedmiotu umowy do użytkowania osobom innym niż pracownicy zamawiającego uprawnieni do obsługi sprzętu 

3) wykorzystywania przedmiotu umowy w miejscu lub do celów nieprzewidzianych w umowie.

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

C. W związku z udzielonymi odpowiedziami, zamawiający zmienia projekt umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) publikując jego zaktualizowaną wersję wraz z niniejszym pismem.

 

D. W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianami zapytania ofertowego, zamawiający wydłuża termin składania ofert w sposób następujący:

 

Pkt. 11.2 zapytania ofertowego przed zmianą brzmi:

 

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do 04.12.2020 r. do godz. 10:00

Uwaga! W przypadku złożenia oferty w sposób wskazany w rozdziale 11.1 lit b) decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Pkt. 11.2 zapytania ofertowego po zmianie  brzmi:

 

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do 07.12.2020 r. do godz. 10:00

Uwaga! W przypadku złożenia oferty w sposób wskazany w rozdziale 11.1 lit b) decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść projektu umowy ( załącznik nr 4 do zapytania). Zmodyfikowaną treść załącznika (po zmianach) zamieszczono na stronie Zamawiającego Przetargi – WSIiZ w Rzeszowie (wsiz.edu.pl) w dniu 01.12.2020 r.

 

4) Zakup literatury specjalistycznej w ramach projektu „Kadry dla Regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych:

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content