BIP WSIiZ
Przetargi

Przetargi

Zapytania ofertowe / rozeznanie rynku

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie i wykonanie kursu edukacyjnego w formie e-learningu składającego się z 10 modułów w ramach projektu „UITM SUSTAINABILITY SUMMER AND WINTER SCHOOLS”’” w ramach programu SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert do: 07.08.2023 r. do godziny 15.00

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego adabrowska@wsiz.edu.pl.

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

 

Szanowni Państwo,

w wyniku omyłki pisarskiej w dacie nadsyłania ofert oraz w pkt 14.6 w zapytaniu ofertowym wydłużamy czas nadsyłania ofert do 7.08.2023r. 

Było: „W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia  4 lipca 2023 r. do godz. 15:00 (…)”

Jest: W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 7 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00 (…)”

Zaktualizowano punkt 14.6 zapytania ofertowego:

Było: (…) 1.1.     Informacja o wynikach postępowania zostanie również opublikowana na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Jest: (…) Informacja o wynikach postępowania zostanie również zostanie umieszczona na stronie Uczelni https://wsiz.edu.pl/uczelnia/przetargi/

Poniżej zaktualizowany dokument:

Zapytanie ofertowe_MOOC_2

 

Informacja o wyniku postępowania

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na „Elektroniczny toolbox rozwoju studenta” na potrzeby projektu „Specjalista IT – intensywne międzynarodowe programy kształcenia w obszarze IT” w ramach programu SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert do: 07.07.2023 r. do godziny 10.00

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego amaslowska@wsiz.edu.pl.

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

Informacja o wyniku postępowania

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie 8 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 17.02.2023 r. do godziny 10.00

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego mpikor@wsiz.edu.pl.

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

Informacja o wyniku postępowania

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie filmu promocyjnego na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 18.07.2022 r. do godziny 10.00

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego mpikor@wsiz.edu.pl.

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

Informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 12.07.2022

Informacja o wyniku postępowania

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie 6 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 21.02.2022 r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego mpikor@wsiz.edu.pl.

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na:  Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie dashboardów analitycznych Tableau na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 09.12.2021 r. do godziny 10.00

Oferty można składać za pośrednictwem adresu e-mailowego: mgwozdz@wsiz.edu.pl oraz w siedzibie Zamawiającego: Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój nr 1.Szczegóły dotyczące rozeznania rynku znajdą Państwo w załączonych dokumentach:

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie 6 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 19.11.2021 r. do godziny 10.00

Termin składania ofert wydłużony do: 22.11.2021r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego jbasznianin@wsiz.edu.pl

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach: 

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie zestawów gadżetowych #WelcomePack na potrzeby projektu ,,DiscoverYourPotential”. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 04.11.2021r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego jbasznianin@wsiz.edu.pl

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach: 

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie 6 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 25.10.2021 r. do godziny 10.00

Termin składania ofert wydłużony do: 29.10.2021r. do godziny 10.00

Informacja o unieważnieniu postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego jbasznianin@wsiz.edu.pl

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach: 

Rzeszów dn. 21.10.2021r.

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

dotyczy: Zapytania ofertowego na Wykonanie 6 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001 

Działając na podstawie pkt. 18.2 Zapytania ofertowego, Zamawiający: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów zmienia treść załącznika Nr 5 do Zapytania, tj. Scenariusz próbkowania. 

Tym samym wydłużony zostaje termin składania ofert do: 29.10.2021r.

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na  Wykonanie 6 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „Discover Your Potential”  finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland. Umowa nr: PPI/WTP/2020/1/00177/U/00001.

Termin składania ofert do: 13.09.2021 r. do godziny 10.00

Informacja o unieważnieniu postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego jbasznianin@wsiz.edu.pl

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach: 

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na: Zakup licencji narzędzia typu Business Intelligence.

Projekt „Discover Your Potential” realizowany w ramach projektu „Projekt pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (nr POWR.03.03.00-00-PN16/18), realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin nadsyłania ofert: 31.08.2021 r. do godz. 10.00.

Oferty można składać za pośrednictwem adresu e-mailowego: mgwozdz@wsiz.edu.pl oraz w siedzibie Zamawiającego: Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój nr 1.

 

Szczegóły dotyczące rozeznania rynku znajdą Państwo w załączonych dokumentach:

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie 12 filmów promocyjnych na potrzeby projektu „UITM – Celebrate Diversity” w ramach programu Welcome to Poland, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. realizowany w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18,  nr umowy: PPI/WTP/2019/1/00022/U/00001.

Termin składania ofert wydłużony do: 13.05.2021 r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego amaslowska@wsiz.edu.pl. 

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach: 

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na: Uruchomienie portalu internetowego o charakterze edukacyjnym z bazą miejsc i punktów zlokalizowanych w Rzeszowie, który skierowany będzie do studentów ścieżek anglojęzycznych. Portal poprzez wirtualne spacery oraz interaktywne symulacje ma pomóc w przyswojeniu praktycznych zwrotów z języka Polskiego oraz umożliwić bliższe poznanie atrakcji miasta Rzeszów.

Powyższy projekt finansowany będzie w ramach projektu „UITM – CELEBRATE DIVERSITY ” realizowanego w ramach Programu Welcome to Poland finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin nadsyłania ofert: 08.04.2021 r. do godz. 10.00.

Oferty można składać za pośrednictwem adresu e-mailowego: mdabrowska@wsiz.edu.pl oraz w siedzibie Zamawiającego: Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój nr 1.

Szczegóły znajdują się w pliku: ROZEZNANIE_ wirtualny spacer

Formularz oferty

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na:

  • Transmisję on line / rejestrację video z montażem castingu + transmisję wielokamerową on line /rejestrację finału „WSIiZ MA TALENT 2020” z montażem; 
  • Rejestrację oraz montaż w postprodukcji trzech odcinków talk show “IQ TALK SHOW – DAYS OF CULTURE” o długości do 45 minut każdy odcinek,

Powyższe wydarzenia realizowane będą w ramach projekt „UITM – CELEBRATE DIVERSITY ” – projekt: „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin nadsyłania ofert: 1.03.2021 r. do godz. 10.00.

Oferty można składać za pośrednictwem adresu e-mailowego: adabrowska@wsiz.edu.pl oraz w siedzibie Zamawiającego: Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój nr 1.

Szczegóły znajdują się w pliku: ROZEZNANIE_transmisja_wydarzeń w IQ CLUB

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na „Techniczne i graficzne przygotowanie oraz produkcję  4 kursów e-learningowych do projektu „CosmeticValley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department” współfinansowanego w ramach Programu AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE,  nr umowy: PPI/APM/2018/1/00042/U/001.

Termin składania ofert: 11.12.2020r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego bantosiewicz@wsiz.edu.pl

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

 


 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty na „Najem okulografu do wirtualnej rzeczywistości wraz z ubezpieczeniem sprzętu” w ramach projektu Multimedia & Communication in Education & Science współfinansowanego w ramach Programu AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE,  nr umowy: PPI/APM/2019/1/00064/U/00001.

Termin składania ofert: 04.12.2020r. do godziny 10.00

Termin składania ofert wydłużony do: 07.12.2020r. do godziny 10.00

Informacja o wyniku postępowania

Oferty należy składać:

a) za pośrednictwem adresu email Zamawiającego amaslowska@wsiz.edu.pl. 

lub

b) w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zapytania znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach:

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Rzeszów dn. 01.12.2020r.

                  

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

dotyczy: Zapytania ofertowego na Najem okulografu do wirtualnej rzeczywistości wraz z ubezpieczeniem sprzętu” w ramach projektu Multimedia & Communication in Education & Science 

A.     Działając na podstawie pkt. 15.2 Zapytania ofertowego, Zamawiający: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów przekazuje treść zapytań, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

 

Pytanie z dnia 28.11.2020 r.

 

Pytanie 1

 Dzień dobry,

 Przygotowujemy ofertę dot. przetargu na wynajem okulografu, prosimy o pilną odpowiedź

 Prawnicy mają wątpliwość co do zapisu

 6. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem. 

 

Prawnicy pytają:

 

A co ze szkodami, które zamawiający może wyrządzić wykonawcy?
Czy możemy negocjować wprowadzenie odpowiednich zapisów, przynajmniej, że  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wykonawcy przez swoich pracowników oraz inne osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz. Zamawiający nie ma prawa oddawania sprzętu innym osobom do korzystania, ani też samodzielnego przenoszenia sprzętu do innej lokalizacji.

 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikuje § 9 ust 1. Umowy nadając mu nowe brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu (urządzenia) w zakresie:

a) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego od uszkodzeń/awarii Electronical Equipment Insurace – EEI,

b) ubezpieczenia w trakcie transportu od wszystkich ryzyk z włączeniem kradzieży, rabunku ze środka transportu i wraz ze środkiem transportu (z włączeniem uszkodzenia podczas transportów Wynajmujący – Najemca – Wynajmujący).

 

Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy i w paragrafie 8 dodaje ust. 9 o następującej treści:

„Zamawiający nie ma prawa:

1) wynajmowania przedmiotu umowy  innym podmiotom,

2) oddawania przedmiotu umowy do użytkowania osobom innym niż pracownicy zamawiającego uprawnieni do obsługi sprzętu 

3) wykorzystywania przedmiotu umowy w miejscu lub do celów nieprzewidzianych w umowie.

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

C. W związku z udzielonymi odpowiedziami, zamawiający zmienia projekt umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) publikując jego zaktualizowaną wersję wraz z niniejszym pismem.

 

D. W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianami zapytania ofertowego, zamawiający wydłuża termin składania ofert w sposób następujący:

 

Pkt. 11.2 zapytania ofertowego przed zmianą brzmi:

 

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do 04.12.2020 r. do godz. 10:00

Uwaga! W przypadku złożenia oferty w sposób wskazany w rozdziale 11.1 lit b) decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Pkt. 11.2 zapytania ofertowego po zmianie  brzmi:

 

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do 07.12.2020 r. do godz. 10:00

Uwaga! W przypadku złożenia oferty w sposób wskazany w rozdziale 11.1 lit b) decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść projektu umowy ( załącznik nr 4 do zapytania). Zmodyfikowaną treść załącznika (po zmianach) zamieszczono na stronie Zamawiającego Przetargi – WSIiZ w Rzeszowie (wsiz.edu.pl) w dniu 01.12.2020 r.

 

4) Zakup literatury specjalistycznej w ramach projektu „Kadry dla Regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych:

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu lek. Marzeny trąd pt. „Nerwicę lękową da się leczyć”
odbędzie się 20 grudnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=MvylvaVE7mc
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content