BIP WSIiZ
Misja i Wizja na lata 2020-2024

Misja i Wizja na lata 2020-2024

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to Uczelnia, która osiąga wyznaczone cele. Te są wartościowe, często odważne, ale zawsze służą dobru i rozwojowi młodzieży i regionu.

MISJA Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

 1. Kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy zdolnych do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych.
 2. Kształtowanie u studentów predyspozycji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez cały okres życia zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność intelektualną.
 3. Tworzenie warunków dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych.
 4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i rozwój kadry.
 5. Działanie na rzecz awansu gospodarczego i cywilizacyjnego regionu.

 

WIZJA Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

 1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania należy do wiodących uczelni akademickich w regionie, ma również ugruntowaną pozycję wśród najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.
 2. Poprzez prowadzenie innowacyjnych badań przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
 3. Pracownicy w swoich działaniach kierują się chęcią samorozwoju i zasadami etycznymi.
 4. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem pracy, prowadzenia badań naukowych i zdobywania wiedzy oraz kompetencji.
 5. Kadra o wysokich kwalifikacjach podejmuje współpracę z różnymi segmentami otoczenia społeczno-gospodarczego, co skutkuje licznymi projektami wykorzystującymi potencjał regionu.
 6. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest podmiotem oferującym wysoki poziom kształcenia na ścieżkach polsko- i anglojęzycznych, co powoduje że jest rozpoznawalna i chętnie wybierana przez studentów krajowych i zagranicznych.
 7. Absolwenci Uczelni są poszukiwanymi pracownikami, a ich aktualna wiedza oraz wysokie umiejętności praktyczne i interpersonalne potwierdzają wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Uczelnię.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content