BIP WSIiZ
Misja i Wizja na lata 2020-2024

Misja i Wizja na lata 2020-2024

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to Uczelnia, która osiąga wyznaczone cele. Te są wartościowe, często odważne, ale zawsze służą dobru i rozwojowi młodzieży i regionu.

MISJA Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

 1. Kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy zdolnych do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych.
 2. Kształtowanie u studentów predyspozycji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez cały okres życia zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność intelektualną.
 3. Tworzenie warunków dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych.
 4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i rozwój kadry.
 5. Działanie na rzecz awansu gospodarczego i cywilizacyjnego regionu.

 

WIZJA Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

 1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania należy do wiodących uczelni akademickich w regionie, ma również ugruntowaną pozycję wśród najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.
 2. Poprzez prowadzenie innowacyjnych badań przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
 3. Pracownicy w swoich działaniach kierują się chęcią samorozwoju i zasadami etycznymi.
 4. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem pracy, prowadzenia badań naukowych i zdobywania wiedzy oraz kompetencji.
 5. Kadra o wysokich kwalifikacjach podejmuje współpracę z różnymi segmentami otoczenia społeczno-gospodarczego, co skutkuje licznymi projektami wykorzystującymi potencjał regionu.
 6. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest podmiotem oferującym wysoki poziom kształcenia na ścieżkach polsko- i anglojęzycznych, co powoduje że jest rozpoznawalna i chętnie wybierana przez studentów krajowych i zagranicznych.
 7. Absolwenci Uczelni są poszukiwanymi pracownikami, a ich aktualna wiedza oraz wysokie umiejętności praktyczne i interpersonalne potwierdzają wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Uczelnię.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content