BIP WSIiZ
Biuro Zrównoważonego Rozwoju

Biuro Zrównoważonego Rozwoju

Zadaniem biura jest realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ oraz monitorowanie wszystkich projektów związanych są ze zrównoważonym rozwojem, jakie są realizowane na Uczelni. Są to działania skupione w trzech obszarach:

  • Środowisko – działania na rzecz klimatu, ochrony bioróżnorodności i zasobów wody,
  • Społeczeństwo – dbanie o zdrowie i jakość życia, likwidacja nierówności, ubóstwa, dostępna i wysokiej jakości edukacja,
  • Gospodarka – wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, zielona energia, odpowiedzialna gospodarka odpadami, zeroemisyjny transport.

Dyrektor: dr Katarzyna Kurzępa Dedo – kkurzepa@wsiz.edu.pl | 17 866 12 82

Zespół: Mariola Pikor – mpikor@wsiz.edu.pl; Gabriela Selwa – gselwa@wsiz.edu.pl; Angelika Dąbrowska – adabrowska@wsiz.edu.pl; Natalia Puschhaus – npuschhaus@wsiz.edu.pl

Kontakt: bzr@wsiz.edu.pl | 17 866 11 84

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content