BIP WSIiZ
Oferty pracy

Oferty pracy

OFERTA PRACY NA WSIIZ dla Polaków powracających z zagranicy

Jeżeli jesteś naukowcem/naukowczynią,
• który/a ma obywatelstwo polskie,
• co najmniej stopień naukowy doktora,
• pracujesz obecnie naukowo za granicą,
masz możliwość udziału w programie Polskie Powroty NAWA.

W programie finansowane są:
• wynagrodzenie powracającego naukowca,
• wynagrodzenie osoby zapraszającej,
• wynagrodzenie grupy projektowej,
• adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego,
• przesiedlenie powracającego naukowca,
• komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/.


WYBITNI NAUKOWCY z zagranicy mogą realizować badania w Polsce – program POLONEZ BIS

Jeżeli jesteś naukowcem/naukowczynią,
• który/a ma doktorat lub posiadasz przynajmniej 4-letnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze;
• w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynamniej 2 lata mieszkałeś/aś i pracowałeś/aś poza Polską

masz możliwość udziału w wszechstronnym programie integrującym badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie – POLONEZ BIS.

W programie finansowane są:
• wynagrodzenie w wysokości 53,5 tyś. euro rocznie,
• grant badawczy do 100 tys. Euro.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://polonezbis.eu/pl/.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content