BIP WSIiZ
Centrum Edukacji Międzynarodowej

Centrum Edukacji Międzynarodowej

Centrum Edukacji Międzynarodowej to nowoczesny obiekt, w którego murach kształcić się będą przyszłe kadry dla szeroko rozumianego biznesu. Dzięki CEM studenci będą znakomicie wyposażeni do pracy z najnowszej generacji technologiami informatycznymi w międzynarodowym środowisku. Budynek znajduje się w malowniczo położonej okolicy w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Do użytku oddano je w 2011 roku.

 

CEM to innowacyjny i kompleksowy projekt unijny WSIiZ realizowany w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Rzeszowska Uczelnia jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, której przyznano środki w ramach tego programu. Główny przedmiot projektu to nowoczesny budynek dydaktyczny o powierzchni użytkowej prawie 5,5 tys. metrów kwadratowych. Wartość projektu wynosi ok. 27 mln zł. Do dyspozycji studentów i naukowców jest kilkanaście specjalistycznych laboratoriów z nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie sprzętem. Roboty humanoidalne, jaskinia 3D i laboratorium symulujące giełdę to rozwiązania innowacyjne w skali polskich, a nawet europejskich uczelni.

W nowoczesnym budynku dydaktycznym mieszczą się: sala audytoryjna dla 300 osób wyposażona w najnowszy sprzęt informatyczny do projekcji, 2 sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i biblioteka multimedialna. Inteligentny budynek posiada specjalne systemy zarządzające ogrzewaniem i oświetleniem. CEM jest w pełni zinformatyzowane, wyposażone w wysoce specjalistyczny i innowacyjny sprzęt. Kształcić będą się tutaj specjaliści z szeroko rozumianej branży informatycznej. W centrum został zainstalowany system backupu, a także system nagłośnienia sal i tłumaczeń symultanicznych i wideokonferencji i oczywiście bezprzewodowy Internet. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Laboratoria komputerowe wyposażone są w specjalny sprzęt dla osób niedowidzących, w monitory i drukarki Brajla. Dla osób niedosłyszących w salach wykładowych i ćwiczeniowych zainstalowane zostały specjalne pętle indukcyjne, które znacznie ułatwiają odbiór przekazu audio. To pokazuje, że nowoczesne rozwiązania informatyczne pomagają też w pełnosprawnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

W budynku działa też 17 laboratoriów nowoczesnych technologii tele-informatycznych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji.

To m.in. laboratorium podstaw automatyki i robotyki, laboratorium finansowe, przetwarzania dźwięku i akustyki, a także laboratorium inteligentnych systemów informacyjnych, grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej oraz zdalnej diagnostyki medycznej.

Ciekawym rozwiązaniem jest wirtualna jaskinia funkcjonująca w ramach Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Rzeczywistości Wirtualnej. W specjalnym pomieszczeniu używa się okularów 3D. Użytkownik widzi trójwymiarowy obraz generowany przez komputery, który tworzy wirtualną rzeczywistość w jaskini. Na ścianach wyświetlany jest dowolny obraz, np. góry, morze, las albo jakieś pomieszczenie. Użytkownik może chodzić po wirtualnym świecie, słuchać dźwięków. Dzięki specjalnym rękawicom może nawet dotykać wirtualnych przedmiotów. Studenci i naukowcy WSIiZ będą tworzyć na zajęciach wirtualne światy dla użytkowników jaskini. Laboratorium tym zainteresowała się Akademia Obrony Narodowej do symulacji pola walki.

W Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej zainstalowany został nowoczesny sprzęt, który pokazuje jak wykorzystać informatykę do realizacji grafiki dwuwymiarowej płaskiej i grafiki 3D. Do dyspozycji studentów jest też skaner obiektów trójwymiarowych i drukarka trójwymiarowa.

Kolejne innowacyjne rozwiązanie rzeszowskiej uczelni to Laboratorium finansowe, symulujące giełdę i warunki pracy maklera, zrealizowane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ. To jedna z pierwszych takich inicjatyw w Europie Środkowo-Wschodniej. W sali znajdują się 24 komputery (terminale), wyposażone w podwójne monitory, takie, jakich używają maklerzy giełdowi. Taki sprzęt umożliwia łatwe i komfortowe posługiwanie się oprogramowaniem finansowym, w szczególności wykresami cenowymi poszczególnych instrumentów finansowych. W laboratorium znajduje się również ściana graficzna (video wall), składająca się z sześciu mniejszych wyświetlaczy. Każdy z nich pokazuje inne informacje finansowe. Laboratorium oferuje też dostęp do kanałów biznesowych w ramach satelitarnej telewizji cyfrowej. Sprzęt dostarczyła firma, która zapewniała podobne rozwiązania dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z kolei do Laboratorium Automatyki i Robotyki WSIiZ zakupiła kilkanaście nowoczesnych robotów: humanoidalnych i przemysłowych, używanych w fabrykach do produkcji. Studenci będą się uczyli obsługi robotów i programowania usprawniającego ich działanie.

Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Informatycznymi pokaże różnym środowiskom, m.in. nauczycielom, jak można wykorzystywać zdobycze informatyki w dydaktyce, np. poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów e-learningowych. Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej pokaże, jak wykorzystać informatykę w medycynie. Poprzez rozwiązania związane z telemedycyną, czy zdalne monitorowanie stanu pacjenta, można usprawniać działanie szpitali i pracę lekarzy, np. przeprowadzać zdalne operacje. WSIiZ zakupiła sprzęt o wysokiej jakości obrazu i dźwięku, który pozwala bezpośrednio transmitować operację do innego miejsca, gdzie konsultant może podpowiedzieć lekarzom, jak rozwiązać dany problem.

Najnowsze modele innowacyjnych urządzeń zastosowanych w laboratoriach CEM kosztowały prawie 10 mln zł. Taka inwestycja stanowi olbrzymi krok w rozwoju uczelni. Kompleksowo wyposażona placówka będzie kształcić specjalistów z szeroko rozumianej branży informatycznej. Celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu. Jak widać, województwo zyskało innowacyjny ośrodek dydaktyczny umożliwiający łączenie teorii z praktyką, który będzie służyć przede wszystkim studentom z naszego regionu. Stworzone zostało dla nich miejsce rozwoju zwiększające szansę na zdobycie pracy. Programy nauczania będą odpowiadać bezpośrednio na zapotrzebowanie rynku pracy. Kształcenie będzie dopasowane do potrzeb branży wysokich technologii w województwie podkarpackim, m.in. klastra Doliny Lotniczej oraz firm działających w stowarzyszeniu Informatyka Podkarpacka. W specjalistycznych laboratoriach i pracowniach badania będą prowadzić również firmy współpracujące z uczelnią. Już podczas studiów przedsiębiorstwa będą wybierać studentów na praktyki i staże oraz włączać ich w badania.

Kampus WSIiZ w Kielnarowej to nowoczesny i profesjonalnie zarządzany ośrodek. Środki unijne, przeznaczone na to Centrum z pewnością zostały właściwie wykorzystane. Dzięki niemu, Uczelnia przygotowuje kadry dla nowoczesnej gospodarki w regionie, kraju i świecie. To ogromna szansa dla zdolnej młodzieży, by zdobywała wysokie kwalifikacje na Podkarpaciu i zasilała rozwijające się tu sektory wysokich technologii. Budynek, w którym mieści się CEM to okazała bryła zaprojektowana w nowoczesnym stylu.

Budowa Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej została uznana za najlepiej zarządzany projekt w Polsce w konkursie Polish Project Excellence Award 2010 (PPEA).

Laboratoria w Centrum Edukacji Międzynarodowej:

1. Laboratorium adaptacji innowacji ekonomii w obiektowych technologiach informatycznych

2. Laboratorium architektury przetwarzania równoległego i programowania równoległego

3. Laboratorium automatyki i robotyki

4. Laboratorium fizyki optoelektroniki i miernictwa telekomunikacyjnego

5. Laboratorium grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej

6. Laboratorium inteligentnych systemów informacyjnych – diagnostyka obrazowa

7. Laboratorium inżynierii oprogramowania

8. Laboratorium mikroskopii

9. Laboratorium pomiarów przetworników, ciemnia dla lab. fizyki, optoelektroniki i miernictwa telekomunikacyjnego

10. Laboratorium projektowania sieci komputerowych i teleinformatycznych

11. Laboratorium przetwarzania dźwięku i akustyki

12. Laboratorium rzeczywistości wirtualnej i przetwarzania obrazów

13. Laboratorium spektrometrii i spektroskopii

14. Laboratorium technik magazynowania danych – składnica informacji

15. Laboratorium technik nauczania wspomaganych nowoczesnymi technologiami telekomunikacyjnymi

16. Laboratorium zaawansowanych technologii sieciowych i technologii bezprzewodowych

17. Laboratorium zdalnej diagnostyki medycznej

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content