BIP WSIiZ
Centrum Edukacji Międzynarodowej

Centrum Edukacji Międzynarodowej

Centrum Edukacji Międzynarodowej to nowoczesny obiekt, w którego murach kształcić się będą przyszłe kadry dla szeroko rozumianego biznesu. Dzięki CEM studenci będą znakomicie wyposażeni do pracy z najnowszej generacji technologiami informatycznymi w międzynarodowym środowisku. Budynek znajduje się w malowniczo położonej okolicy w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Do użytku oddano je w 2011 roku.

 

CEM to innowacyjny i kompleksowy projekt unijny WSIiZ realizowany w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Rzeszowska Uczelnia jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, której przyznano środki w ramach tego programu. Główny przedmiot projektu to nowoczesny budynek dydaktyczny o powierzchni użytkowej prawie 5,5 tys. metrów kwadratowych. Wartość projektu wynosi ok. 27 mln zł. Do dyspozycji studentów i naukowców jest kilkanaście specjalistycznych laboratoriów z nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie sprzętem. Roboty humanoidalne, jaskinia 3D i laboratorium symulujące giełdę to rozwiązania innowacyjne w skali polskich, a nawet europejskich uczelni.

W nowoczesnym budynku dydaktycznym mieszczą się: sala audytoryjna dla 300 osób wyposażona w najnowszy sprzęt informatyczny do projekcji, 2 sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i biblioteka multimedialna. Inteligentny budynek posiada specjalne systemy zarządzające ogrzewaniem i oświetleniem. CEM jest w pełni zinformatyzowane, wyposażone w wysoce specjalistyczny i innowacyjny sprzęt. Kształcić będą się tutaj specjaliści z szeroko rozumianej branży informatycznej. W centrum został zainstalowany system backupu, a także system nagłośnienia sal i tłumaczeń symultanicznych i wideokonferencji i oczywiście bezprzewodowy Internet. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Laboratoria komputerowe wyposażone są w specjalny sprzęt dla osób niedowidzących, w monitory i drukarki Brajla. Dla osób niedosłyszących w salach wykładowych i ćwiczeniowych zainstalowane zostały specjalne pętle indukcyjne, które znacznie ułatwiają odbiór przekazu audio. To pokazuje, że nowoczesne rozwiązania informatyczne pomagają też w pełnosprawnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

W budynku działa też 17 laboratoriów nowoczesnych technologii tele-informatycznych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji.

To m.in. laboratorium podstaw automatyki i robotyki, laboratorium finansowe, przetwarzania dźwięku i akustyki, a także laboratorium inteligentnych systemów informacyjnych, grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej oraz zdalnej diagnostyki medycznej.

Ciekawym rozwiązaniem jest wirtualna jaskinia funkcjonująca w ramach Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Rzeczywistości Wirtualnej. W specjalnym pomieszczeniu używa się okularów 3D. Użytkownik widzi trójwymiarowy obraz generowany przez komputery, który tworzy wirtualną rzeczywistość w jaskini. Na ścianach wyświetlany jest dowolny obraz, np. góry, morze, las albo jakieś pomieszczenie. Użytkownik może chodzić po wirtualnym świecie, słuchać dźwięków. Dzięki specjalnym rękawicom może nawet dotykać wirtualnych przedmiotów. Studenci i naukowcy WSIiZ będą tworzyć na zajęciach wirtualne światy dla użytkowników jaskini. Laboratorium tym zainteresowała się Akademia Obrony Narodowej do symulacji pola walki.

W Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej zainstalowany został nowoczesny sprzęt, który pokazuje jak wykorzystać informatykę do realizacji grafiki dwuwymiarowej płaskiej i grafiki 3D. Do dyspozycji studentów jest też skaner obiektów trójwymiarowych i drukarka trójwymiarowa.

Kolejne innowacyjne rozwiązanie rzeszowskiej uczelni to Laboratorium finansowe, symulujące giełdę i warunki pracy maklera, zrealizowane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ. To jedna z pierwszych takich inicjatyw w Europie Środkowo-Wschodniej. W sali znajdują się 24 komputery (terminale), wyposażone w podwójne monitory, takie, jakich używają maklerzy giełdowi. Taki sprzęt umożliwia łatwe i komfortowe posługiwanie się oprogramowaniem finansowym, w szczególności wykresami cenowymi poszczególnych instrumentów finansowych. W laboratorium znajduje się również ściana graficzna (video wall), składająca się z sześciu mniejszych wyświetlaczy. Każdy z nich pokazuje inne informacje finansowe. Laboratorium oferuje też dostęp do kanałów biznesowych w ramach satelitarnej telewizji cyfrowej. Sprzęt dostarczyła firma, która zapewniała podobne rozwiązania dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z kolei do Laboratorium Automatyki i Robotyki WSIiZ zakupiła kilkanaście nowoczesnych robotów: humanoidalnych i przemysłowych, używanych w fabrykach do produkcji. Studenci będą się uczyli obsługi robotów i programowania usprawniającego ich działanie.

Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Informatycznymi pokaże różnym środowiskom, m.in. nauczycielom, jak można wykorzystywać zdobycze informatyki w dydaktyce, np. poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów e-learningowych. Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej pokaże, jak wykorzystać informatykę w medycynie. Poprzez rozwiązania związane z telemedycyną, czy zdalne monitorowanie stanu pacjenta, można usprawniać działanie szpitali i pracę lekarzy, np. przeprowadzać zdalne operacje. WSIiZ zakupiła sprzęt o wysokiej jakości obrazu i dźwięku, który pozwala bezpośrednio transmitować operację do innego miejsca, gdzie konsultant może podpowiedzieć lekarzom, jak rozwiązać dany problem.

Najnowsze modele innowacyjnych urządzeń zastosowanych w laboratoriach CEM kosztowały prawie 10 mln zł. Taka inwestycja stanowi olbrzymi krok w rozwoju uczelni. Kompleksowo wyposażona placówka będzie kształcić specjalistów z szeroko rozumianej branży informatycznej. Celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu. Jak widać, województwo zyskało innowacyjny ośrodek dydaktyczny umożliwiający łączenie teorii z praktyką, który będzie służyć przede wszystkim studentom z naszego regionu. Stworzone zostało dla nich miejsce rozwoju zwiększające szansę na zdobycie pracy. Programy nauczania będą odpowiadać bezpośrednio na zapotrzebowanie rynku pracy. Kształcenie będzie dopasowane do potrzeb branży wysokich technologii w województwie podkarpackim, m.in. klastra Doliny Lotniczej oraz firm działających w stowarzyszeniu Informatyka Podkarpacka. W specjalistycznych laboratoriach i pracowniach badania będą prowadzić również firmy współpracujące z uczelnią. Już podczas studiów przedsiębiorstwa będą wybierać studentów na praktyki i staże oraz włączać ich w badania.

Kampus WSIiZ w Kielnarowej to nowoczesny i profesjonalnie zarządzany ośrodek. Środki unijne, przeznaczone na to Centrum z pewnością zostały właściwie wykorzystane. Dzięki niemu, Uczelnia przygotowuje kadry dla nowoczesnej gospodarki w regionie, kraju i świecie. To ogromna szansa dla zdolnej młodzieży, by zdobywała wysokie kwalifikacje na Podkarpaciu i zasilała rozwijające się tu sektory wysokich technologii. Budynek, w którym mieści się CEM to okazała bryła zaprojektowana w nowoczesnym stylu.

Budowa Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej została uznana za najlepiej zarządzany projekt w Polsce w konkursie Polish Project Excellence Award 2010 (PPEA).

Laboratoria w Centrum Edukacji Międzynarodowej:

1. Laboratorium adaptacji innowacji ekonomii w obiektowych technologiach informatycznych

2. Laboratorium architektury przetwarzania równoległego i programowania równoległego

3. Laboratorium automatyki i robotyki

4. Laboratorium fizyki optoelektroniki i miernictwa telekomunikacyjnego

5. Laboratorium grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej

6. Laboratorium inteligentnych systemów informacyjnych – diagnostyka obrazowa

7. Laboratorium inżynierii oprogramowania

8. Laboratorium mikroskopii

9. Laboratorium pomiarów przetworników, ciemnia dla lab. fizyki, optoelektroniki i miernictwa telekomunikacyjnego

10. Laboratorium projektowania sieci komputerowych i teleinformatycznych

11. Laboratorium przetwarzania dźwięku i akustyki

12. Laboratorium rzeczywistości wirtualnej i przetwarzania obrazów

13. Laboratorium spektrometrii i spektroskopii

14. Laboratorium technik magazynowania danych – składnica informacji

15. Laboratorium technik nauczania wspomaganych nowoczesnymi technologiami telekomunikacyjnymi

16. Laboratorium zaawansowanych technologii sieciowych i technologii bezprzewodowych

17. Laboratorium zdalnej diagnostyki medycznej

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content