BIP WSIiZ
Szkolenia i rozwój

Szkolenia i rozwój

Spotkanie adaptacyjne

Podstawą dobrej współpracy jest adaptacja nowego pracownika, czyli kompleksowe działania mające na celu przystosowanie pracownika do nowego środowiska, warunków pracy, a także norm i zwyczajów panujących na Uczelni. Działania te rozpoczynają się od zorganizowania przez Biuro Doradztwa Personalnego spotkania adaptacyjnego (przed rozpoczęciem danego semestru) dla asystentów i adiunktów po to, aby nowy pracownik zapoznał się z regulaminami, systemem pracy, możliwościami stypendialnymi, przydziałem do katedr, dydaktyką, sprawami dziekanatowymi, godzinami organizacyjnymi oraz korzystaniem z sieci.


Szkolenie z Warsztatu Dydaktycznego

Specjalne szkolenia z obszaru komunikacji dydaktycznej, które pozwalają nauczycielom doskonalić umiejętność efektywnego komunikowania się z różnymi typami osobowości, radzić sobie z trudnymi osobowościami i trudnymi sytuacjami mogącymi mieć miejsce w trakcie zajęć dydaktycznych. Ponadto uczestnicy uczą się, jak skutecznie zarządzać uwagą audytorium oraz uczą się pracować z głosem. Zdobywają też (lub doskonalą) umiejętność konstruktywnego moderowania grupy poprzez odpowiednie wzorce komunikacji.


Mentoring dydaktyczny

Ma na celu zdobycie kompetencji i umiejętności przydatnych do prowadzenia i rozwijania warsztatu dydaktycznego. Polega na opiece mentora, który swoją postawą nauczyciela akademickiego, umiejętnościami, udziela rad w zakresie kształtowania ścieżki dydaktycznej i rozwoju osobistego w tym obszarze. Osoba objęta programem powinna uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych swojego mentora w celu zapoznania się z warsztatem doświadczonego pracownika, sposobami prowadzenia zajęć, naukę przez obserwację pracy (mentoring jest więc relacją między osobą dłuższym stażu dydaktycznym, o większym bagażu doświadczeń z osobą o mniejszych kompetencjach lub krótszym stażu pracy).


Szkolenia językowe
Centrum Języków Obcych co roku organizuje dla pracowników kursy językowe na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym z różnych języków obcych. Kursy realizowane są w każdym semestrze. Zajęcia odbywają się w godzinach dostosowanych do potrzeb grupy. Pracownicy poszerzają znajomość m.in. języka angielskiego, by następnie wykorzystać ją przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w języku angielskim. Na zakończenie kursu CJO oferuje egzaminy międzynarodowe telc, LCCI IQ, PTE i ETS z poziomów: B2/C1.


Szkolenia w projektach
Pracownicy mają możliwość wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus. Dzięki temu pracownicy mogą pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru działalności zawodowej, którą zajmują się na co dzień w swojej pracy.
Ponadto Uczelnia realizuje szereg projektów rozwojowych, w których oferowane są dla pracowników szkolenia na temat m.in.:

Radzenie sobie ze stresem

Pozyskiwanie grantów w ramach programu Horyzont 2020

Wystąpienia publiczne

Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych

Efektywna komunikacja w zespole

Analityka biznesowa

Coaching menedżerski

Neurodydaktyka w praktyce. Innowacyjne metody pracy ze studentami

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content