BIP WSIiZ
Szkolenia i rozwój

Szkolenia i rozwój

Spotkanie adaptacyjne

Podstawą dobrej współpracy jest adaptacja nowego pracownika, czyli kompleksowe działania mające na celu przystosowanie pracownika do nowego środowiska, warunków pracy, a także norm i zwyczajów panujących na Uczelni. Działania te rozpoczynają się od zorganizowania przez Biuro Doradztwa Personalnego spotkania adaptacyjnego (przed rozpoczęciem danego semestru) dla asystentów i adiunktów po to, aby nowy pracownik zapoznał się z regulaminami, systemem pracy, możliwościami stypendialnymi, przydziałem do katedr, dydaktyką, sprawami dziekanatowymi, godzinami organizacyjnymi oraz korzystaniem z sieci.


Szkolenie z Warsztatu Dydaktycznego

Specjalne szkolenia z obszaru komunikacji dydaktycznej, które pozwalają nauczycielom doskonalić umiejętność efektywnego komunikowania się z różnymi typami osobowości, radzić sobie z trudnymi osobowościami i trudnymi sytuacjami mogącymi mieć miejsce w trakcie zajęć dydaktycznych. Ponadto uczestnicy uczą się, jak skutecznie zarządzać uwagą audytorium oraz uczą się pracować z głosem. Zdobywają też (lub doskonalą) umiejętność konstruktywnego moderowania grupy poprzez odpowiednie wzorce komunikacji.


Mentoring dydaktyczny

Ma na celu zdobycie kompetencji i umiejętności przydatnych do prowadzenia i rozwijania warsztatu dydaktycznego. Polega na opiece mentora, który swoją postawą nauczyciela akademickiego, umiejętnościami, udziela rad w zakresie kształtowania ścieżki dydaktycznej i rozwoju osobistego w tym obszarze. Osoba objęta programem powinna uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych swojego mentora w celu zapoznania się z warsztatem doświadczonego pracownika, sposobami prowadzenia zajęć, naukę przez obserwację pracy (mentoring jest więc relacją między osobą dłuższym stażu dydaktycznym, o większym bagażu doświadczeń z osobą o mniejszych kompetencjach lub krótszym stażu pracy).


Szkolenia językowe
Centrum Języków Obcych co roku organizuje dla pracowników kursy językowe na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym z różnych języków obcych. Kursy realizowane są w każdym semestrze. Zajęcia odbywają się w godzinach dostosowanych do potrzeb grupy. Pracownicy poszerzają znajomość m.in. języka angielskiego, by następnie wykorzystać ją przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w języku angielskim. Na zakończenie kursu CJO oferuje egzaminy międzynarodowe telc, LCCI IQ, PTE i ETS z poziomów: B2/C1.


Szkolenia w projektach
Pracownicy mają możliwość wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus. Dzięki temu pracownicy mogą pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru działalności zawodowej, którą zajmują się na co dzień w swojej pracy.
Ponadto Uczelnia realizuje szereg projektów rozwojowych, w których oferowane są dla pracowników szkolenia na temat m.in.:

Radzenie sobie ze stresem

Pozyskiwanie grantów w ramach programu Horyzont 2020

Wystąpienia publiczne

Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych

Efektywna komunikacja w zespole

Analityka biznesowa

Coaching menedżerski

Neurodydaktyka w praktyce. Innowacyjne metody pracy ze studentami

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content