BIP WSIiZ
Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych

Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych

Celem działania Centrum jest planowanie i wdrażanie inicjatyw w zakresie ulepszania procesów dydaktycznych oraz podnoszenia jakości kształcenia w Wyżej Szkole Informatyki i Zarządzania. Działania te skierowane są do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, tj. do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kadry naukowo-dydaktycznej.

Centrum współpracuje z naukowcami m.in z Uniwersytetu Bolońskiego, Uniwersytetu w Nicei, Uniwersytetu w Sewilli, Politechniki Instituto Politécnico De Portalegre czy Uniwersytetu w Murcji.

Najważniejsze zadania Centrum:
1) Rozwój systemowego podejścia w zakresie wsparcia studentów w planowaniu ścieżki kształcenia oraz kariery zawodowej
2) Opracowywanie metod i technik w zakresie zwiększania świadomości studentów odnośnie możliwych ścieżek kształcenia mocno skorelowanych z ich zainteresowaniami, predyspozycjami a także wymaganiami rynku pracy.
3) Zapewnianie zgodności treści kształcenia z rzeczywistymi wymaganiami rynku pracy poprzez opracowywanie i aktualizację profili absolwentów dla najbardziej atrakcyjnych rynkowo zawodów, powiązanych z kierunkami i specjalnościami oferowanymi przez Uczelnię.
4) Opracowywanie metod/technik rozwijania i kształtowania umiejętności studentów w zakresie innowacyjności, kreatywności i krytycznego myślenia
5) Wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej WSIiZ w zakresie nowych metod, form i narzędzi dydaktycznych
6) Rozwój produktów komercyjnych skierowanych do uczelni, biur karier, działów doradztwa personalnego, pracodawców w obszarze indywidualizacji ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej studentów.
9) Realizacja inicjatyw/projektów mających na celu tworzenie nowych oraz rozwój istniejących narzędzi i metod wspierających proces doskonalenia procesów dydaktycznych oraz podnoszenia jakości kształcenia.

 

REALIZOWANE PROJEKTY:

1/ OMNI-BE Aware STudent – OMNI-BEAST [Program ERASMUS PLUS]
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (Włochy), Militos Symvouleutiki A.E. (Grecja), Universidad De Sevilla (Hiszpania), Instituto Politécnico De Portalegre (Portugalia).
Łączne dofinansowanie: 300 000,00 EUR
Okres realizacji: 01/11/2020 do 28/02/2023
więcej: wkrótce

2/ BE Aware STudent -BEAST [Program ERASMUS PLUS]
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy), Polytechnics Institute of Portalegre  (Portugalia).
Łączne dofinansowanie: 182 251,00 EUR
Okres realizacji: 01/09/2018 – 30/06/2021
Więcej: strona www projektu; https://www.facebook.com/beawarestudent

3/ Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institution-DYLMIC [Program NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe].
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy), Polytechnics Institute of Portalegre  (Portugalia) oraz Université de Nice – Sophia Antipolis (Francja).
Budżet projektu: 977100.00 PLN
Okres realizacji: 01/10/2019 –30/09/2022
Więcej: strona www projektu

4/ ACCEPT THE CHALLENGE! – Gamification IN on-line higher EDucaton [Program ERASMUS PLUS]

Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, University of Murcia (Hiszpania), Comenius University in Bratislava (Słowacja), Kazimieras Simonavicius University in Vilnius (Litwa).
Łączne dofinansowanie: 104 165,00 EUR
Okres realizacji: 01/03/2021 – 31/10/2022
więcej: trwa proces podpisywania umowy o dofinansowanie

5/ Dotacja w ramach konkursu Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dotacja MEiN)

Dotacja: 128 500,00 PLN
Okres realizacji: 01/03/2021 – 30/09/2021
więcej: trwa proces podpisywania umowy o dofinansowanie

 

KADRA CENTRUM:
dr Joanna Świętoniowska – Dyrektor Centrum
dr inż. Jacek Jakieła – Zastępca Dyrektora Centrum
dr Magdalena Hoły-Łuczaj
mgr Grzegorz Karpiuk
dr Olga Kurek – Ochmańska
mgr Tomasz Pisarek
dr Barbara Przywara
dr Małgorzata Rataj
dr Joanna Wójcik

Kontakt:
tel. +48 17 866 14 60
tel. +48 17 866 11 97

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content