BIP WSIiZ
Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych

Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych

Celem działania Centrum jest planowanie i wdrażanie inicjatyw w zakresie ulepszania procesów dydaktycznych oraz podnoszenia jakości kształcenia w Wyżej Szkole Informatyki i Zarządzania. Działania te skierowane są do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego, tj. do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, kadry naukowo-dydaktycznej.

Centrum współpracuje z naukowcami m.in z Uniwersytetu Bolońskiego, Uniwersytetu w Nicei, Uniwersytetu w Sewilli, Politechniki Instituto Politécnico De Portalegre czy Uniwersytetu w Murcji.

Najważniejsze zadania Centrum:
1) Rozwój systemowego podejścia w zakresie wsparcia studentów w planowaniu ścieżki kształcenia oraz kariery zawodowej
2) Opracowywanie metod i technik w zakresie zwiększania świadomości studentów odnośnie możliwych ścieżek kształcenia mocno skorelowanych z ich zainteresowaniami, predyspozycjami a także wymaganiami rynku pracy.
3) Zapewnianie zgodności treści kształcenia z rzeczywistymi wymaganiami rynku pracy poprzez opracowywanie i aktualizację profili absolwentów dla najbardziej atrakcyjnych rynkowo zawodów, powiązanych z kierunkami i specjalnościami oferowanymi przez Uczelnię.
4) Opracowywanie metod/technik rozwijania i kształtowania umiejętności studentów w zakresie innowacyjności, kreatywności i krytycznego myślenia
5) Wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej WSIiZ w zakresie nowych metod, form i narzędzi dydaktycznych
6) Rozwój produktów komercyjnych skierowanych do uczelni, biur karier, działów doradztwa personalnego, pracodawców w obszarze indywidualizacji ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej studentów.
9) Realizacja inicjatyw/projektów mających na celu tworzenie nowych oraz rozwój istniejących narzędzi i metod wspierających proces doskonalenia procesów dydaktycznych oraz podnoszenia jakości kształcenia.

 

REALIZOWANE PROJEKTY:

1/  Teaching to Be Aware Students – Teach-BEASTs [Program ERASMUS PLUS]
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (Włochy), Instituto Politécnico De Portalegre (Portugalia), Universitat Ramon Llull Fundacio (Hiszpania).
Łączne dofinansowanie: 250 000,00 EUR
Okres realizacji: 01/12/2022 do 28/02/2025

Dostęp do produktów projektu: platforma Erasmus Plus

2/ OMNI-BE Aware STudent – OMNI-BEAST [Program ERASMUS PLUS]
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna (Włochy), Militos Symvouleutiki A.E. (Grecja), Universidad De Sevilla (Hiszpania), Instituto Politécnico De Portalegre (Portugalia).
Łączne dofinansowanie: 300 000,00 EUR
Okres realizacji: 01/11/2020 do 28/02/2023

Dostęp do produktów projektu: platforma Erasmus Plus

3/ BE Aware STudent -BEAST [Program ERASMUS PLUS]
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy), Polytechnics Institute of Portalegre  (Portugalia).
Łączne dofinansowanie: 182 251,00 EUR
Okres realizacji: 01/09/2018 – 30/06/2021

Dostęp do produktów projektu: platforma Erasmus Plus

4/ SEED: Sustainable Entrepreneurship in EDucation [Program ERASMUS PLUS]
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, Kazimiero Simonaviciaus Universitetas UAB (Litwa), Politecnico Da Guarda (Portugalia), University of Reykjavik (Islandia), Wirtualis (Polska).
Łączne dofinansowanie: 250 000,00 EUR
Okres realizacji: 01/10/2022 – 30/09/2024

Dostęp do produktów projektu: platforma Erasmus Plus

5/ E-conomy Leaders – Agents of Digital Transformation [The EEA and Norway Grants]
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, Reykjavik University – Reykjavik University Center for Research on Innovation and Entrepreneurship.
Łączne dofinansowanie: 124 588,00 EUR
Okres realizacji: 01/04/2022 – 31/03/2024

Dostęp do produktów projektu: https://moodle.wsiz.edu.pl/course/view.php?id=7815 (login: economy; hasło: leader)

6/ Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institution-DYLMIC [Program NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe].
Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy), Polytechnics Institute of Portalegre  (Portugalia) oraz Université de Nice – Sophia Antipolis (Francja).
Budżet projektu: 977100.00 PLN
Okres realizacji: 01/10/2019 –30/09/2022

7/ ACCEPT THE CHALLENGE! – Gamification IN on-line higher EDucaton [Program ERASMUS PLUS]

Konsorcjum projektowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – lider, University of Murcia (Hiszpania), Comenius University in Bratislava (Słowacja), Kazimieras Simonavicius University in Vilnius (Litwa).
Łączne dofinansowanie: 104 165,00 EUR
Okres realizacji: 01/03/2021 – 31/10/2022

Dostęp do produktów projektu: platforma Erasmus Plus

8/ Dotacja w ramach konkursu Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dotacja MEiN)

Dotacja: 128 500,00 PLN
Okres realizacji: 01/03/2021 – 30/09/2021

 

KADRA CENTRUM:
dr Joanna Świętoniowska – Dyrektor Centrum
dr inż. Jacek Jakieła – Zastępca Dyrektora Centrum
mgr Grzegorz Karpiuk
dr Olga Kurek – Ochmańska
mgr Tomasz Pisarek
dr Barbara Przywara
dr Małgorzata Rataj
dr Joanna Wójcik

Kontakt:
tel. +48 17 866 14 60
tel. +48 17 866 11 97

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content