BIP WSIiZ
Założenia polityki kadrowej WSIiZ

Założenia polityki kadrowej WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadząc konsekwentną politykę budowania silnych zespołów naukowo-badawczych, poszukuje osób o dużym dorobku i potencjale naukowym.

Głównym naszym celem jest stabilizacja i rozwój naukowy kadry. Od początku swego istnienia dążymy aby uczelnia była pierwszym i jedynym miejscem pracy dla asystentów i adiunktów, natomiast ich rozwój naukowy musi być w pełni i skutecznie wspierany przez Uczelnię. Z jednej strony w Uczelni funkcjonuje selektywny system naboru pracowników oraz system oceny jakości ich pracy. Z drugiej strony Uczelnia zapewnia system wspomagania rozwoju naukowego, który dotyczy zarówno asystentów przygotowujących prace doktorskie, jak i doktorów przygotowujących rozprawy habilitacyjne.

Tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych to jeden z celów Komisji Europejskiej. Jednostkom badawczym, które stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych Komisja Europejska przyznaje logo HR Excellence in Research.

Założenia polityki kadrowejWSIiZ aspiruje do grona nowoczesnych uczelni międzynarodowych, zachowujących standardy wypracowane w ramach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Wydane w 2005 r. zalecenie Komisji w sprawie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych stanowi od kilku lat punkt odniesienia dla kształtowania polityki personalnej i polityki badań na WSIiZ, w latach (2014-2016) działania te zostały zintensyfikowane w związku z procesem aplikacyjnym o logo HR Excellence in Research. W lipcu 2016 roku została złożona aplikacja do Komisji Europejskiej w celu uzyskania logo HR Excellence in Research. 22 września 2017 roku otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej o jego przyznaniu. Uzyskanie prawa do używania logo potwierdza, że WSIiZ jest instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami.

Założenia polityki kadrowej WSIiZ

Otrzymane logo także zobowiązuje naszą Uczelnię do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z zaleceniami KE. Zgodnie z procedurą, po dwóch latach od momentu uzyskania prawa do używania logo uczelnia przeprowadzi wewnętrzną analizę postępów i efektów zapisanych w przygotowanej Human Resources Strategy for Researchers, a kolejnym etapem będzie już ocena postępów przeprowadzona przez samych ekspertów Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pracy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Czeka na Ciebie praca w uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym, zajmującej czołowe miejsca w ogólnopolskich i międzynarodowych rankingach szkół wyższych.

Dokumenty:
Open, Transparent and Merit based Recruitment of Researchers (OMT-R) Policy
Human Resources Strategy for Researchers and Action Plan at the University of Information Technology and Management in Rzeszów

Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ

ul. H. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów
tel. 17 866 12 59,
17 866 14 23

e-mail: bdp@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content