BIP WSIiZ
Dokumenty i kalendarium

Dokumenty i kalendarium

Dokumenty


Kalendarium


 • grudzień 2014 – zawiązanie grupy roboczej ds. strategii HR dla WSIiZ
 • wrzesień 2015 – deklaracja poparcia wyrażona przez Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • październik 2015 – przekazanie do Komisji Europejskiej deklaracji poparcia
 • kwiecień 2016 – opublikowanie na stronach internetowych WSIiZ materiałów z prac grupy roboczej ds. strategii HR oraz deklaracji poparcia władz Uczelni dla respektowania Europejskiej Karty Naukowca
 • maj 2016 – przesłanie aplikacji do Komisji Europejskiej o udzielenie prawa do posługiwania się logo HR Excellence in Research
 • 22 września 2017 – otrzymanie informacji z Komisji Europejskiej o przyznaniu logo HR Excellence in Research
 • wrzesień 2019 – złożenie raportu i aktualizacji strategii w celu przedłużenia loga HR Excellence in Research
 • marzec 2020 – otrzymanie informacji z Komisji Europejskiej o przedłużeniu loga HR Excellence in Research do marca 2023
 • maj 2020 – wydzielenie Komitetu Monitorującego i Zespołu Roboczego
 • czerwiec 2020 – zakończenie prac nad Kodeksem etyki naukowca WSIiZ
 • wrzesień 2020 – zakończenie prac nad dokumentem wewnętrznym BDP dot. procesu rekrutacyjnego oraz schematu postępowania kwalifikacyjnego
 • marzec 2021 – analiza GAP weryfikacyjna

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content