BIP WSIiZ
Dokumenty i kalendarium

Dokumenty i kalendarium

Dokumenty


Kalendarium


  • grudzień 2014 – zawiązanie grupy roboczej ds. strategii HR dla WSIiZ
  • wrzesień 2015 – deklaracja poparcia wyrażona przez Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
  • październik 2015 – przekazanie do Komisji Europejskiej deklaracji poparcia
  • kwiecień 2016 – opublikowanie na stronach internetowych WSIiZ materiałów z prac grupy roboczej ds. strategii HR oraz deklaracji poparcia władz Uczelni dla respektowania Europejskiej Karty Naukowca
  • maj 2016 – przesłanie aplikacji do Komisji Europejskiej o udzielenie prawa do posługiwania się logo HR Excellence in Research
  • 22 września 2017 – otrzymanie informacji z Komisji Europejskiej o przyznaniu logo HR Excellence in Research
  • wrzesień 2019 – złożenie raportu i aktualizacji strategii w celu przedłużenia loga HR Excellence in Research
  • marzec 2020 – otrzymanie informacji z Komisji Europejskiej o przedłużeniu loga HR Excellence in Research do marca 2023
  • grudzień 2022 – analiza GAP weryfikacyjna, aktualizacja strategii, przygotowanie planu działań na lata 2023-2026
  • kwiecień 2023 – złożenie raportu i aktualizacji strategii w celu przedłużenia loga HR Excellence in Research

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content