BIP WSIiZ
Akredytacje

Akredytacje

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 1996 roku i jest wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod pozycją 81.

WSIiZ w Rzeszowie posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na następujących kierunkach studiów:

Kierunek

Poziom kształcenia

Data decyzji

Logistyka

studia pierwszego stopnia

30 czerwca 2010

Psychologia w zarządzaniu

studia pierwszego stopnia

28 września 2015

Zarządzanie

studia pierwszego stopnia

3 czerwca 2015

studia drugiego stopnia

3 sierpnia 2018

Zrównoważony rozwój i środowisko

studia pierwszego stopnia

21 września 2022

Zrównoważony rozwój w gospodarce

studia drugiego stopnia

21 września 2022

Informatyka

studia pierwszego stopnia

24 marca 2004

studia drugiego stopnia

25 czerwca 2007

Digital marketing

studia drugiego stopnia

28 października 2022

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia pierwszego stopnia

24 lipca 2001

studia drugiego stopnia

20 listopada 2007

Komunikacja cyfrowa

studia pierwszego stopnia

19 kwietnia 2021

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

studia pierwszego stopnia

22 października 2014

Projektowanie graficzne

studia drugiego stopnia

18 maja 2022

Filologia (angielska)

studia pierwszego stopnia

29 kwietnia 2011

Praca socjalna

studia pierwszego stopnia

13 września 2022

Biomedycyna

studia pierwszego stopnia

28 października 2022

Dietetyka

studia pierwszego stopnia

4 lutego 2014

Fizjoterapia

jednolite studia magisterskie

1 października 2017

Kosmetologia

studia pierwszego stopnia

12 stycznia 2010

studia drugiego stopnia

29 grudnia 2016

Pielęgniarstwo

studia pierwszego stopnia

31 maja 2019

 

Akredytacja Ministra Zdrowia dla kierunku Pielęgniarstwo

Aby prowadzić kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo uczelnia musi posiadać zgodę Ministra Edukacji i Nauki oraz dodatkowo uzyskać akredytację (certyfikat) Ministra Zdrowia. Minister wydaje certyfikat na podstawie opinii Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP), która ocenia program studiów, jakość kształcenia, kadrę oraz bazę dydaktyczną uczelni. Kierunek Pielęgniarstwo w WSIiZ po ostatniej akredytacji otrzymał certyfikat Ministra Zdrowia na kolejne 5 lat. Jest to najdłuższy okres na jaki uczelnia może otrzymać akredytację, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia w WSIiZ.

Certyfikat Ministra Zdrowia z 2022 r.

Certyfikat Ministra Zdrowia z 2019 r.

 

Ocena programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją, działającą w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. PKA przeprowadza w uczelniach obligatoryjne, cykliczne oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz przekazuje ich wyniki do ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego. Ocena wydana przez PKA może być pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena PKA skutkuje odebraniem uczelni prawa do prowadzenia kształcenia na danym kierunku studiów. Ocena PKA dokonywana jest w 10 obszarach. Aby otrzymać ocenę pozytywną kierunek musi spełniać standardy jakości określone przez PKA dla każdego z tych obszarów.

W WSIiZ w Rzeszowie wszystkie kierunki studiów skontrolowane do tej pory przez PKA otrzymały ocenę pozytywną:

 • 2021 rok – ocena pozytywna dla kierunku Informatyka
 • 2021 rok – ocena pozytywna dla kierunku Logistyka
 • 2021 rok – ocena pozytywna dla kierunku Zarządzanie
 • 2018 rok – ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 2017 rok – ocena pozytywna dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • 2017 rok – ocena pozytywna dla kierunku Filologia
 • 2016 rok – ocena pozytywna dla kierunku Zdrowie publiczne
 • 2015 rok – ocena pozytywna dla kierunku Logistyka
 • 2015 rok – ocena pozytywna dla kierunku Informatyka
 • 2013 rok – ocena pozytywna dla kierunku Administracja
 • 2013 rok – ocena pozytywna dla kierunku Ekonomia
 • 2012 rok – ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 2011 rok – ocena pozytywna dla kierunku Turystyka i rekreacja
 • 2010 rok – ocena pozytywna dla kierunku Ekonomia
 • 2009 rok – ocena pozytywna dla kierunku Zdrowie publiczne
 • 2009 rok – ocena pozytywna dla kierunku Informatyka
 • 2008 rok – ocena pozytywna dla kierunku Informatyka i ekonometria
 • 2007 rok – ocena pozytywna dla kierunku Administracja
 • 2006 rok – ocena pozytywna dla kierunku Ekonomia
 • 2006 rok – ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 2004 rok – ocena pozytywna dla kierunku Turystyka i rekreacja

Dodatkowo uchwałą nr 89/2022 z 10 lutego 2022 roku Prezydium PKA przyznała kierunkowi Informatyka Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”. WSIiZ jest pierwszą i jedyną uczelnią niepubliczną w kraju uhonorowaną przez PKA takim wyróżnieniem.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content