BIP WSIiZ
Dlaczego jesteśmy dumni z logo HR?

Dlaczego jesteśmy dumni z logo HR?

WSIiZ aspiruje do grona nowoczesnych uczelni międzynarodowych, zachowujących standardy wypracowane w ramach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Wydane w 2005 r. zalecenie Komisji w sprawie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych stanowi od kilku lat punkt odniesienia dla kształtowania polityki personalnej i polityki badań na WSIiZ, w latach 2014-2016 działania te zostały zintensyfikowane w związku z procesem aplikacyjnym o logo HR Excellence in Research. W maju 2016 roku została złożona aplikacja do Komisji Europejskiej w celu uzyskania logo HR Excellence in Research. 22 września 2017 roku otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej o jego przyznaniu. Uzyskanie prawa do używania logo HR potwierdza, że WSIiZ jest instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami.

Otrzymane logo zobowiązuje naszą Uczelnię do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z zaleceniami KE. Zgodnie z procedurą po dwóch latach od momentu uzyskania prawa do używania logo uczelnia przeprowadziła wewnętrzną analizę postępów i efektów zapisanych w przygotowanej Human Resources Strategy for Researchers. W 2020 roku przedłużono nam prawo do posługiwania się logiem na kolejne 3 lata. Kolejnym etapem będzie ocena postępów przeprowadzona przez samych ekspertów Komisji Europejskiej w 2023 lub 2024 roku.

Wyróżnienie Logo HR stanowi bardzo istotny wskaźnik jakości pracy i efektywności Uczelni na polu naukowym, a jednocześnie jest czynnikiem zwiększającym perspektywy udziału Uczelni w międzynarodowych projektach, aplikowania i pozyskiwania środków na badania.


„Utrzymanie przez Uczelnię tego prestiżowego wyróżnienia wymagało i wymaga podjęcia wielu inicjatyw kształtujących i ulepszających instrumenty rekrutacji, zatrudniania, czy ewaluacji pracowników. Pierwszy raport z wdrażania The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania został złożony w 2019 r. i zyskał pozytywną ocenę ekspertów Komisji Europejskiej. Obecnie przygotowujemy się do oceny całego okresu akredytacji logiem HR Excellence in Research – pierwotne plany działań i polityk wewnętrznych, tworzone jeszcze w 2016 r., musiały w tym okresie ulec wielu modyfikacjom, najpierw wskutek ograniczeń i zmian w organizacji pracy wywołanych pandemią, a następnie wyzwań rekrutacyjnych związanych z zatrudnianiem uchodźczyń z Ukrainy. Zakończono prace nad planem równości płci (Gender Equality Plan), a w lipcu 2022 przeprowadzono ankietę wśród pracowników pozwalającą na podsumowanie dotychczasowych inicjatyw z zakresu polityki zatrudnienia i rozwoju pracowników i planowanie nowych działań. Wyniki ankiety zostały opublikowane TUTAJ.”

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Agata JURKOWSKA-GOMUŁKA, prof. WSIiZ

Polityka WSIiZ w zakresie;

zapewnienia równości płci

polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również wobec pracowników uczelni

wsparcia osób z niepelnosprawnościami

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content