BIP WSIiZ
Dlaczego jesteśmy dumni z logo HR?

Dlaczego jesteśmy dumni z logo HR?

WSIiZ aspiruje do grona nowoczesnych uczelni międzynarodowych, zachowujących standardy wypracowane w ramach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Wydane w 2005 r. zalecenie Komisji w sprawie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych stanowi od kilku lat punkt odniesienia dla kształtowania polityki personalnej i polityki badań na WSIiZ, w latach 2014-2016 działania te zostały zintensyfikowane w związku z procesem aplikacyjnym o logo HR Excellence in Research. W maju 2016 roku została złożona aplikacja do Komisji Europejskiej w celu uzyskania logo HR Excellence in Research. 22 września 2017 roku otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej o jego przyznaniu. Uzyskanie prawa do używania logo HR potwierdza, że WSIiZ jest instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami.

Otrzymane logo zobowiązuje naszą Uczelnię do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z zaleceniami KE. Zgodnie z procedurą po dwóch latach od momentu uzyskania prawa do używania logo uczelnia przeprowadziła wewnętrzną analizę postępów i efektów zapisanych w przygotowanej Human Resources Strategy for Researchers. W 2020 roku przedłużono nam prawo do posługiwania się logiem na kolejne 3 lata. Kolejnym etapem będzie więc ocena postępów przeprowadzona przez samych ekspertów Komisji Europejskiej w 2023 roku.

Wyróżnienie Logo HR stanowi bardzo istotny wskaźnik jakości pracy i efektywności Uczelni na polu naukowym, a jednocześnie jest czynnikiem zwiększającym perspektywy udziału Uczelni w międzynarodowych projektach, aplikowania i pozyskiwania środków na badania.


„Utrzymanie przez Uczelnię tego prestiżowego wyrożnienia wymagało i wymaga podjęcia wielu inicjatyw kształtujących i ulepszających instrumenty rekrutacji, zatrudniania, czy ewaluacji pracowników. Pierwszy raport z wdrażania The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania został złożony w 2019 r. i zyskał pozytywną ocenę ekspertów Komisji Europejskiej. Obecnie przygotowujemy się do oceny całego okresu akredytacji logiem HR Excellence in Research – pierwotne plany działań i polityk wewnętrznych, tworzone jeszcze w 2016 r., musiały w tym okresie ulec wielu modyfikacjom, najpierw wskutek ograniczeń i zmian w organizacji pracy wywołanych pandemią, a następnie wyzwań rekrutacyjnych związanych z zatrudnianiem uchodźczyń z Ukrainy. Obecnie trwają prace nad planem równości płci (Gender Equality Plan), a już w połowie lipca 2022 uruchomiona zostanie ankieta pozwalająca na podsumowanie dotychczasowych inicjatyw z zakresu polityki zatrudnienia i rozwoju pracowników i planowanie nowych działań. Zwracam się z prośbą do wszystkich pracowników o wypełnienie tej ankiety, jak tylko zostanie ona udostępniona. Wyniki ankiety zostaną opublikowane w jednym z wydań Kurierka w nowym roku akademickim.”

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Agata JURKOWSKA-GOMUŁKA, prof. WSIiZ

Polityka WSIiZ w zakresie;

zapewnienia równości płci

polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również wobec pracowników uczelni

wsparcia osób z niepelnosprawnościami

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content