Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK)

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania wraz z jego celami, zadaniami i strukturą powołany został w drodze  zarządzeń Rektora.

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021