Mgr inż. Bartosz Skóra

Asystent w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.
W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracuje od 2019 roku.

Magister biotechnologii molekularnej (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii, rok 2019), inżynier biotechnologii analitycznej (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii, rok 2018). 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół właściwości i syntezy nanocząstek, ich pułapkowania w liposomach, wykorzystania w terapii przeciwnowotworowej, kierunkowania działania toksycznego nanocząstek bezpośrednio w struktury zmienione nowotworowo oraz metody kolokalizacji związków z użyciem konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej. 

W wolnej chwili miłośnik dobrego kryminału oraz świeżo mielonej kawy.

 

ORCID / SCOPUS PROFILE

  1. Szychowski K.A., Skóra B., Kryshchyshyn-Dylevych A., Kaminskyy D., Rybczyńska-Tkaczyk K., Lesyk. R., Gmiński J., Induction of Cyp450 enzymes by 4-thiazolidinone-based derivatives in 3T3-L1 cells in vitro, Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, 2020. 
  2. Szychowski K.A., Skóra B., Pomianek T., Gmiński J., Inonotus obliquus–from folk medicine to clinical use, Journal of Traditional and Complementary Medicine, 2020.
  3. Skóra B., Szychowski K.A., Gmiński J., A concise review of metallic nanoparticles encapsulation methods and their potential use in anticancer therapy and medicine. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2020. 
  4. Szychowski K.A., Skóra B., Tobiasz J., Gmiński J., Elastin-derived peptide VGVAPG decreases differentiation of mouse embryo fibroblast (3T3-L1) cells into adipocytes. Adipocyte 2020. 
  5. Piechowiak T., Skóra B., Balawejder M., Ozone treatment induces changes in antioxidative defense system in blueberry fruit during storage. Food and Bioprocess Technology 2020. 
  6. Tahar I.B., Fickers P., Dziedzic A., Płoch D., Skóra B., Kus-Liśkiewicz M., Green pyomelanin-mediated synthesis of gold nanoparticles: modelling and design, physico-chemical and biological characteristics, Microbial Cell Factories 2019.

Prowadzone przedmioty:

Immunologia i alergologia, Diagnostyka laboratoryjna, Biologia medyczna i genetyka, Biologia z Genetyką.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Blog Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pt.“Pułapki dla insuliny – szansą w leczeniu cukrzycy”, 2019.

 

DANE KONTAKTOWE

mgr inż. Bartosz Skóra

Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

Kolegium Medyczne 

tel.: 17 866 1497 lub 17 866 1268

e-mail: bskora@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a, 
p. KD 112


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

w każdy poniedziałek: g. 9:00 – 10:00

w weekendy zjazdowe: wg harmonogramu

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020