BIP WSIiZ

Mgr inż. Bartosz Skóra

Asystent w Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracuje od 2019 roku.

Magister biotechnologii molekularnej (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii, rok 2019), inżynier biotechnologii analitycznej (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii, rok 2018). 

Opiekun studenckiego Koła Naukowego Biotechnologii Medycznej „Helisa”.

Opiekun i wsparcie merytoryczne laboratoriów badawczych: Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej, Laboratorium Biologii Molekularnej, Laboratorium Biochemii,Toksykologii i Genetyki Klinicznej.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół właściwości i syntezy nanocząstek, ich pułapkowania w liposomach, wykorzystania w terapii przeciwnowotworowej, kierunkowania działania toksycznego nanocząstek bezpośrednio w struktury zmienione nowotworowo oraz metody kolokalizacji związków z użyciem konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej. Dodatkowym polem badawczym magistra jest neurobiologia, a jego zainteresowania w tym obszarze skupiają się na molekularnych podstawach neurodegeneracji m.in. w chorobie Alzheimera.

Wykonawca w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. Narodowe Centrum Nauki, czy Podkarpackie Centrum Innowacji. Współautor zgłoszenia patentowego.

Kierownik projektów:

 1. Opiekun projektu pt. Ocena wykorzystania nanocząstek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro (SKN/SN/534295/2022), program Ministerstwa Edukacji i Nauki Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje, Zespół relizujący: członkowie Koła Naukowego Biotechnologii Medycznej „HELISA”, kwota dofinansowania: 69 995,00 zł. Opiekunowie projektu: dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ oraz mgr inż. Bartosz Skóra. Okres realizacji: 2022 – 2023r.
 2. Kierownik Projektu DS, pt. Określenie mechanizmu endocytozy i toksyczności nanocząstek srebra pułapkowanych w liposomach znakowanych EGF dla linii nowotworowych z nadekspresją receptora EGFR,  działalność statutowa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Zespoł realizujący: mgr inż. Bartosz Skóra oraz dr hab. Konrad Szzychowski, prof. WSIiZ. Okres realizacji: marzec 2021 – grudzień 2021.

W wolnej chwili miłośnik dobrego kryminału oraz świeżo mielonej kawy.

 

ORCID / SCOPUS PROFILE / GOOGLE SCHOLAR

 1. T. Piechowiak, B. Skóra, Edible coating enriched with cinnamon oil reduces the oxidative stress and improves the quality of strawberry fruit stored at room temperature, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2023.
 2. B. Skóra, P. Matuszewska, M. Masicz, K. Sikora, M. Słomczewska, P. Sołtysek, K. A. Szychowski, Crosstalk between the aryl hydrocarbon receptor (AhR) and the peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) as a key factor in the metabolism of silver nanoparticles in neuroblastoma (SH-SY5Y) cells in vitro, Toxicology and Applied Pharmacology, 2022:458, 116339.
 3. T. Piechowiak, B. Skóra, M. Balawejder, Ozonation process causes changes in PARP-1 expression and the metabolism of NADPH in strawberry fruit during storage, Journal of Biotechnology, Journal of Biotechnology 2022
 4. M. Bar, B. Skóra, A. Tabęcka-Łonczyńska, S. Holota, D. Khyluk, O. Roman, R. Lesyk, K. A. Szychowski, New 4-thiazolidinone-based molecules Les-2769 and Les-3266 as possible PPARγ modulators, Bioorganic Chemistry 2022.
 5. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Tabęcka-Łonczyńska, Calcium channel antagonists interfere with the mechanism of action of elastin-derived peptide VGVAPG in mouse cortical astrocytes in vitro, Neurochemistry International, 2022.
 6. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Wójtowicz, Involvement of sirtuins (Sirt1 and Sirt3) and aryl hydrocarbon receptors (AhR) in the effects of triclosan (TCS) on production of neurosteroids in primary mouse cortical neurons cultures, Pesticide Biochemistry and Physiology 2022.
 7. K. A. Szychowski, B. Skóra, T. Pomianek, Effect of the elastin-derived peptides (VGVAPG and VVGPGA) on breast (MCF-7) and lung (A549) cancer cell lines in vitro, Biomedicine and Pharmacotherapy, 2022:151, 113149.
 8. B. Skóra, K. A. Szychowski, Molecular mechanism of the uptake and toxicity of EGF-LipoAgNPs in EGFR-overexpressing cancer cells, Biomedicine and Pharmacotherapy, 2022:150C, 113085.
 9. T. Piechowiak, K. Grzelak-Błaszczyk, M. Sójka, B. Skóra, M. Balawejder, Quality and antioxidant activity of highbush blueberry fruit coated with starch-based and gelatine-based film enriched with cinnamon oil, Food Control 2022 (138):109015. 
 10. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, Epidermal Growth Factor-labeled liposomes as a way to target the toxicity of silver nanoparticles into EGFR-overexpressing cancer cells in vitro, Toxicology and Applied Pharmacology 2022.
 11. K. A. Szychowski, B. Skóra, M. Bar, T. Piechowiak, Triclosan (TCS) affects the level of DNA methylation in the human oral squamous cell carcinoma (SCC-15) cell line in a nontoxic concentration, Biomedicine & Pharmacotherapy 2022:112815.
 12. B. Skóra, A. Lewińśka, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, R. Lesyk, K. A. Szychowski, Evaluation of anticancer and antibacterial activity of four 4-thiazolidinone-based derivatives, Molecules 2022.
 13. K. A. Szychowski, B. Skóra, Review of the relationship between reactive oxygen species (ROS) and elastin-derived peptides (EDPs), Applied Sciences, 2021:11188732. 
 14. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Wójtowicz, Elastin-Derived Peptides in the Central Nervous System: Friend or Foe, Cellular and Molecular Neurobiology, 2021.
 15. K.A. Szychowski, B. Skóra, M. Mańdziuk, Tris (2,3-dibromopropyl) isocyanurate (TDBP-TAZTO or TBC) shows different toxicity depending on the degree of differentiation of the human neuroblastoma (SH-SY5Y) cell line, Neurotoxicity Research 2021:39, 1575–1588.
 16. T. Piechowiak, B. Skóra, P. Sowa, Changes in the activity of flavanone 3β-hydroxylase in blueberry fruit during storage in ozone-enriched atmosphere, Journal of the Science of Food and Agriculture, 2021.
 17. B. Skóra, U. Krajewska, A. Nowak, A. Dziedzic, A. Barylyak, M. Kus-Liśkiewicz, Noncytotoxic silver nanoparticles as a new antimicrobial strategy, Scientific Reports, 2021:11, 13451 . 
 18. B. Skóra, T. Piechowiak, K. A. Szychowski, J. Gmiński, Entrapment of silver nanoparticles in L-α-phosphatidylcholine/cholesterol-based liposomes mitigates the oxidative stress in human keratinocyte (HaCaT) cells, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2021:166, p. 164-173.
 19. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, J. Tobiasz, R. Lesyk, J. Gmiński, 4-thiazolidinone-based derivatives do not affect differentiation of mouse embryo fibroblasts (3T3-L1 cell line) into adipocytes, Chemico-Biological Interactions 2021: 109538.
 20. T. Piechowiak, B. Skóra, K. Grzelak-Błaszczyk, M. Sójka, Extraction of antioxidant compounds from blueberry fruit waste and evaluation of their in vitro biological activity in human keratinocytes (HaCaT), Food Analytical Methods 2021.
 21. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. Kryshchyshyn-Dylevych, D. Kaminskyy, D. Khylyuk, R. Lesyk, 4-thiazolidinone-based derivatives rosiglitazone and pioglitazone affect the expression of  antioxidant enzymes in different human cell lines, Biomedicine & Pharmacotherapy 2021; 111684.
 22. K.A. Szychowski, B. Skóra, A. K. Wójtowicz, Triclosan affects the expression of nitric oxide synthases (NOSs), peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), and nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) in mouse neocortical neurons in vitroToxicology in Vitro, 2021.
 23. Szychowski K.A., Skóra B., Kryshchyshyn-Dylevych A., Kaminskyy D., Rybczyńska-Tkaczyk K., Lesyk. R., Gmiński J., Induction of Cyp450 enzymes by 4-thiazolidinone-based derivatives in 3T3-L1 cells in vitro, Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, 2020. 
 24. Szychowski K.A., Skóra B., Pomianek T., Gmiński J., Inonotus obliquus–from folk medicine to clinical use, Journal of Traditional and Complementary Medicine, 2020.
 25. Skóra B., Szychowski K.A., Gmiński J., A concise review of metallic nanoparticles encapsulation methods and their potential use in anticancer therapy and medicine. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2020. 
 26. Szychowski K.A., Skóra B., Tobiasz J., Gmiński J., Elastin-derived peptide VGVAPG decreases differentiation of mouse embryo fibroblast (3T3-L1) cells into adipocytes. Adipocyte 2020. 
 27. Piechowiak T., Skóra B., Balawejder M., Ozone treatment induces changes in antioxidative defense system in blueberry fruit during storage. Food and Bioprocess Technology 2020. 
 28. Tahar I.B., Fickers P., Dziedzic A., Płoch D., Skóra B., Kus-Liśkiewicz M., Green pyomelanin-mediated synthesis of gold nanoparticles: modelling and design, physico-chemical and biological characteristics, Microbial Cell Factories 2019.

Prowadzone przedmioty:

Immunologia i alergologia, Diagnostyka laboratoryjna, Biologia medyczna i genetyka, Biologia z Genetyką, Nutrigenomika, Mikrobiologia, Mikrobiologia i parazytologia, Mikologia.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Blog Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pt. „Pułapki dla insuliny – szansą w leczeniu cukrzycy”, 2019.

 

DANE KONTAKTOWE

mgr inż. Bartosz Skóra
Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki

e-mail: bskora@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
pok. KA109,
tel.: 017/ 866 12 93 lub 017/ 866 12 68


KONSULTACJE

Studenci stacjonarni
Poniedziałek8:00 – 8:45KA109
Studenci niestacjonarni
W tygodnie zjazdowewg harmonogramuKA109
W tygodnie nie zjazdoweWtorki18:00 – 18:45

CISCO WEBEX MEETENGINGS – pokój osobisty

https://wsiz.webex.com/meet/bskora

Studenci proszeni są o wcześniejszą informację mailową o chęci wzięcia udziału w konsultacjach online, w celu przygotowania sesji na platformie CISCO WEBEX MEETINGS

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content