BIP WSIiZ

Dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2015 roku.

Doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Stopień naukowy nadany 15 października 2020r. przez Radę ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na podstawie oceny osiągnięcia naukowego przedstawionego w cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt.: ,,Badania nad oddziaływaniem peptydu elastynopochodnego VGVAPG z komórkami układu nerwowego”.

Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, rok 2015 – obrona z wyróżnieniem). Tytuł pracy doktorskiej: „Mechanizm działania triklosanu w neuronach kory mózgowej myszy w hodowlach in vitro”, praca pod opieką profesor dr hab. Anny Wójtowicz. W latach 2011-2015 uczestnik Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dodatkowo magister Biotechnologii w specjalności biotechnologia molekularna (tytuł zawodowy: mgr, Uniwersytet Rzeszowski, studia magisterskie 2020-2021). Magister Zootechniki w specjalność Hodowla Zwierząt (tytuł zawodowy: mgr inż., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, studia jednolite magisterskie 2005-2010). Licencjat z Biologii Stosowanej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2008-2011). Ponadto absolwent studiów podyplomowych z Biologii Molekularnej (Uniwersytet Jagielloński 2010-2011) i studium przygotowania pedagogicznego (Akademia Górniczo-Hutnicza 2007-2009).

Był kierownikiem projektów naukowych pt. „Peptyd elastynopochodny VGVAPG jako transporter leków cytostatycznych do komórek nowotworowych” (finansowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji, 02.2021 – 07.2021) oraz pt. “Mechanizm działania triklosanu w neuronach kory mózgowej myszy” (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2015-2017), ponadto brał udział w projektach takich jak: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” finansowanego w ramach środków Unii Europejskiej; „Warsztaty z Biochemii” finansowanego w ramach Adamed SmartUp Academy; “Rola receptorów estrogenowych, węglowodorów aromatycznych oraz PPAR gamma w mechanizmie działania związków endokrynnie czynnych w neuronach myszy” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Był kierownikiem i wykonawcą licznych projektów wewnętrznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Jest edytorem w czasopiśmie Oxygen (grupa wydawnicza MDPI) oraz edytorem specjalnym w czasopiśmie Applied Sciences (Numer specjalny: Extracellular Matrix Peptides – Matrikines, grupa wydawnicza MDPI). Ponadto, autor ponad 65 recenzji naukowych dla licznych czasopism.

Odbył następujące staże naukowe:
Krajowe:
1. Staż naukowy w Katedrze Biologii Molekularnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Jedności 8, 41-200 Sosnowiec, Polska, 15.08-26.08.2016
2. Staż naukowy w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Zakład Eksperymentalnej Neuroendokrynologii, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, Polska, 24.11-24.12.2014
3. Staż naukowy w zakładzie Anatomii Porównawczej Kręgowców, Instytutu Biologii, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, 25-506 Kielce, Polska, 22.09-05.10.2014

Zagraniczne:
1. Stypendium rządu francuskiego na staż naukowy w Instytucie Gustave Roussy (Cancer Campus), Camille-Desmoulins 39, 94805 Villejuif, Francja, w terminie 26.06.2020-31.08.2020, związany w prowadzeniem badań naukowych – (przyznanie stypendium na staż)
2. Staż naukowy w Instytucie Gustave Roussy (Cancer Campus), Camille-Desmoulins 39, 94805 Villejuif, Francja, 19.09-29.09.2019, związany w prowadzeniem badań naukowych
3. Staż naukowy w Katedrze Farmacji, Chemii Organicznej i Bioorganicznej Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pekarska 69, 79010 Lwów, Ukraina, 20.07-19.08.2017, związany w prowadzeniem badań naukowych
4. Staż naukowy w Katedrze Farmakologii Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pekarska 69, 79010 Lwów, Ukraina, 18.07-17.08.2016, związany w prowadzeniem badań naukowych
Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Rozrodu oraz Neurotoxicity Society.
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologii Medycznej HELISA działającego przy Zakładzie Biotechnologii i Biologii Komórki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Członek zespołu Kolegium Medycznego ds. jakości na kierunku Dietetyka.

 

Prowadzone przedmioty:

Genetyka, Mikrobiologia, Mikrobiologia ogólna i żywności, Nutrigenomika, Podstawy genetyki, Seminarium dyplomowe, Żywność modyfikowana genetycznie.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Artykuł na portalu onet.pl „Ryż w woreczkach groźny dla zdrowia? Z bisfenolem-A nie ma żartów”, 02.04.2017, Karolina Grudzień

Artykuł na portalu onet.pl „Gdy sterylność szkodzi, czyli cała prawda o triklosanie”,01.06.2017, Karolina Grudzień

Rozmowa w Polskim Radiu Rzeszów „Działanie peptydów powstających w wyniku rozpadu elastyny na funkcjonowanie układu nerwowego”, 21.03.2017, Agnieszka Lipska,  

dr hab. Konrad Szychowski

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Konrad Szychowski, prof. WSIiZ
Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki
e-mail: kszychowski@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a, KA110/1
tel. 017/ 866 12 96


KONSULTACJE

Studenci stacjonarni

Środa

10:00-11:00

KA110/1

Studenci niestacjonarni

W tygodnie zjazdowe

wg harmonogramu

 

 

Wszystkie konsultacje odbywają się on-line w pokoju osobistym:

CISCO WEBEX MEETENGINGS – pokój osobisty

https://wsiz.webex.com/meet/kszychowski

Studenci proszeni są o wcześniejszą informację mailową o chęci wzięcia udziału w konsultacjach online, w celu przygotowania sesji na platformie CISCO WEBEX MEETINGS

 

 

Head of the Department of Biotechnology and Cell Biology.
Employed at the University of Information Technology and Management since 2015.

Education:
2020-2021 – University of Rzeszów, Studies: Biotechnology, Specialty: Molecular Biotechnology (M.Sc.; Thesis title: Effect of tris (2,3-dibromopropyl) isocyanurate (TBC) on the synthesis and secretion of neurosteroids in primary mouse astrocyte cultures)
2020 – Medical University of Lublin, D.Sc. “habilitation” – postdoctoral degree in the field of medical sciences and health sciences in the discipline of medical sciences (date of approval 15/10/2020). Title of the habilitation thesis: The role of the elastin-derived peptide VGVAPG in the nervous system
2015 – Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences, Ph.D. (doctor of biological sciences in the field of biology), Ph.D. thesis title: The mechanism of action of triclosan in the neurons of the cerebral cortex of mice in in vitro cultures.
2011-2015 Doctoral Studies of the University of Agriculture in Kraków
2010-2011 Jagiellonian University, postgraduate studies: Molecular Biology
2008-2011 University of Agriculture in Krakow, Studies: Applied Biology (B.Sc.; Thesis title: Neurohormonal background of depression)
2007-2009 AGH University of Science and Technology, pedagogical training course
2005-2010 University of Agriculture in Kraków, Studies: Animal Science; Specialty: Animal Breeding (M.Sc.; Thesis title: Oxytocin mRNA expression in sheep adrenal glands during stress and adaptation)

Internships
Foreign:
1. French government scholarship for a research internship at the Gustave Roussy Institute (Cancer Campus), Camille-Desmoulins 39, 94805 Villejuif, France, from June 26, 2020 to August 31, 2020, related to research
2. Research internship at the Gustave Roussy Institute (Cancer Campus), Camille-Desmoulins 39, 94805 Villejuif, France, September 19-29, 2019, related to conducting research
3. Scientific internship at the Department of Pharmacy, Organic and Bioorganic Chemistry of the Medical University of Lviv, 69 Pekarska St., 79010 Lviv, Ukraine, 20.07-19.08.2017, associated with conducting scientific research
4. Scientific internship at the Department of Pharmacology of the Medical University of Lviv, 69 Pekarska St., 79010 Lviv, Ukraine, 18.07-17.08.2016, associated with conducting scientific research

National:
1. Scientific internship at the Department of Molecular Biology, Medical University of Silesia, 8 Jedności St., 41-200 Sosnowiec, Poland, August 15-26, 2016
2. Research internship at the Institute of Pharmacology of the Polish Academy of Sciences in Krakow, Department of Experimental Neuroendocrinology, 12 Smętna St., 31-343 Krakow, Poland, November 24 – December 24, 2014
3. Scientific internship at the Department of Comparative Anatomy of Vertebrates, Institute of Biology, Jan Kochanowski University in Kielce, 15 Świętokrzyska St., 25-506 Kielce, Poland, September 22 – October 5, 2014

My greatest achievement is the demonstration of the significant influence of the elastin-derived peptide VGVAPG on the function of cells of the nervous system. In a series of 8 publications, I showed that the VGVAPG peptide acts in nervous system cells in a completely different way than in the research models described so far. The effects of the peptide differed in normal cells and in the SH-SYSY neuroblastoma line. In the SH-SY5Y cells (in the undifferentiated stage – a model of neuroblasts), the VGVAPG peptide reduced the rate of cell proliferation in a ROS-dependent manner. However, in normal astrocytes, the studied peptide intensified the process of cell proliferation. The obtained results may explain the decrease in the rate of neurogenesis in the nervous system and the increase in gliosis observed in the elderly. The results of the research suggest that the VGVAPG peptide has a stimulating effect on primary mouse astrocytes in vitro via enhancement of their proliferation. The beneficial effects include the Mmp-2, -9 and Timp-1, -2, -3, -4 expression profile similar to the profile during tissue regeneration, synergistic action with rosiglitazone, lowering the expression of inflammatory markers, and enhancing the proliferation of astrocytes. The demonstrated effects may be involved in tissue regeneration and the formation of glial scar tissue. The conducted experiments showed a significant role of c-Src kinase in signal transduction from EDP to NMDAR and its participation in the influx of Ca2+ ions. The obtained results also suggest the involvement of c-Src kinase in the synthesis of neurosteroids by astrocytes and the proliferation and activation of the Ahr receptor. The importance of EDPs and/or VGVAPG peptide in the nervous system has never been raised.

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

dr hab. Konrad Szychowski

Office hours

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content