BIP WSIiZ

Dr hab. Maryta Sztukowska, prof. WSIiZ

Profesor w Katedrze Kosmetologii

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2008 roku.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym) w roku 2019 za osiągnięcie naukowe przedstawione w cyklu publikacji „Nowe cechy patogenu jamy ustnej Porphyromanas gingivalis i molekularne podstawy dla nowych strategii jego atenuacji”.

Doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biotechnologii). Magister biologii, specjalność biologia molekularna (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii).

Dodatkowo absolwentka studiów magisterskich z zakresu badań klinicznych (School of Public Health and Information Sciences, University of Louisville, Louisville USA).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół molekularnych podstaw chorób przyzębia.

Autorka licznych oryginalnych publikacji naukowych w periodykach zagranicznych (Cellular Microbiology, Molecular Microbiology, mBio, Journal of Biological Chemistry,  Infect&Immun, PNAS).

 

Prowadzone przedmioty:

Mikrobiologia, Higiena, Genetyka, Zakażenia Szpitalne

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. n. med. Maryta Sztukowska, prof. WSIiZ

Katedra Kosmetologii

e-mail: msztukowska@wsiz.rzeszow.pl

36-020 Tyczyn, Kielnarowa-386a


 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content