Dr n. med. Artur Bijoś

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa.

Wykładowca w Katedrze Kosmetologii i Zakładzie Pielęgniarstwa.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 01.10.2018r.

Dorobek naukowy pracownika łączy się przede wszystkim z obszarem nauk medycznych, dziedziną nauk medycznych oraz dyscypliną medycyna.

Posiada specjalizację II stopnia w zakresie Pediatrii. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych m.in. organizowanych przez Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz European Chidchood Obesity Group (corocznie Polsko –Ukraińskie Spotkania Pediatrów).

Wieloletni dydaktyk w WSIiZ oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim w Katedrze Dietetyki (pielęgniarstwo, dietetyka ,zdrowie publiczne okazjonalnie ratownictwo med. i położnictwo).

1990 – obecnie – prywatna praktyka lekarska (w tym: 2016 – obecnie – RzeLek specjaliści, Przychodnia pediatryczna, Rzeszów)

1985 – obecnie w Oddziale Pediatrii Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie (aktualna nazwa – Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 2016- obecnie II Klinika Pediatrii, Endokrynologii Diabetologii Dziecięcej)

Kierownik specjalizacji 5 rezydentów, dr Artur Bijoś szkoli przyszłą kadrę lekarską (rezydentów i stażystów) z zakresu ultrasonografii pediatrycznej. Udział w realizacji projektów badawczych m.in.: „Epidemiologia Helicobacter pylori w Polsce 2007”, czy „Bezpieczeństwo i skuteczność lanzoprazolu w chorobie refluksowej niemowląt 2008- 2009”.

 

  1. Bijoś A., Czerwionka-Szaflarska M., Mazur A., Romañczuk W.: The usefulness of ultrasound examination of the bowel as a method of assessment of functional chronic constipation in children. Pediatr Radiol. 2007; 37(12):1247-52.
  2. Korczowski B., Bijoś A., Rybak A.: Prokalcytonina w diagnostyce różnicowej ropnego i surowiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci. Polski Merkuriusz Lekarski 2000; 9, 53, 755-757.
  3. Korczowski B., Piasecka K., Duhl B., Bijoś A.: Prokalcytonina i białko C-reaktywne jako biochemiczne wskaźniki bakteriemii u dzieci hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc i ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek Pediatr. Pol. 2004; 79, 3: 205-210.

Prowadzone przedmioty:

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Podstawy ratownictwa medycznego
  • Fizjologia
  • Patologia
  • Patofizjologia

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021