BIP WSIiZ

Dr Artur Bijoś

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa.

Wykładowca w Katedrze Kosmetologii i Zakładzie Pielęgniarstwa.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2018 roku.

Dorobek naukowy pracownika łączy się przede wszystkim z obszarem nauk medycznych, dziedziną nauk medycznych oraz dyscypliną medycyna.

Posiada specjalizację II stopnia w zakresie Pediatrii. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych m.in. organizowanych przez Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz European Chidchood Obesity Group (corocznie Polsko –Ukraińskie Spotkania Pediatrów).

Wieloletni dydaktyk we WSIiZ oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim w Katedrze Dietetyki. Dr Artur Bijoś szkoli przyszłą kadrę lekarską (rezydentów i stażystów) z zakresu ultrasonografii pediatrycznej. Jest kierownikiem specjalizacji 5 rezydentów. Brał udział w realizacji projektów badawczych m.in.: „Epidemiologia Helicobacter pylori w Polsce 2007”, czy „Bezpieczeństwo i skuteczność lanzoprazolu w chorobie refluksowej niemowląt 2008- 2009”.

1990 – obecnie – prywatna praktyka lekarska (w tym: 2016 – obecnie – RzeLek specjaliści, Przychodnia pediatryczna, Rzeszów)
1985 – obecnie w Oddziale Pediatrii Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie (aktualna nazwa – Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 2016- obecnie II Klinika Pediatrii, Endokrynologii Diabetologii Dziecięcej)

 

  1. Bijoś A., Czerwionka-Szaflarska M., Mazur A., Romañczuk W.: The usefulness of ultrasound examination of the bowel as a method of assessment of functional chronic constipation in children. Pediatr Radiol. 2007; 37(12):1247-52.
  2. Korczowski B., Bijoś A., Rybak A.: Prokalcytonina w diagnostyce różnicowej ropnego i surowiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci. Polski Merkuriusz Lekarski 2000; 9, 53, 755-757.
  3. Korczowski B., Piasecka K., Duhl B., Bijoś A.: Prokalcytonina i białko C-reaktywne jako biochemiczne wskaźniki bakteriemii u dzieci hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc i ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek Pediatr. Pol. 2004; 79, 3: 205-210.

Prowadzone przedmioty:

Pierwsza pomoc przedmedyczna, Podstawy ratownictwa medycznego, Fizjologia, Patologia, Patofizjologia

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Artur Bijoś
Zakład Pielęgniarstwa 
e-mail: abijos@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a


KONSULTACJE

Konsultacje po wcześniejszym mailowym ustaleniu z prowadzącym.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content