Mgr Katarzyna Wyczarska-Dziki

Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunków Pielęgniarstwo.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2019 roku.

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, magister pielęgniarstwa (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny 2010) oraz magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny 2003). 

Od 2019 Opiekun Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, Pełnomocnik Rektora ds. uruchomienia kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, nauczyciel akademicki.

Jej zainteresowaniem z domieszką aspektu naukowego jest wykonywanie badań w pracowni EEG, pozwalających na ocenę pracy mózgu w różnych aspektach chorób neurologicznych, w ścisłej współpracy z neurologami specjalizującymi się w tej części neurologii. 

Od 2014 zatrudniona w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie, Pracownia EEG.  W latach 2011 – 2020 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Poradnia Chirurgiczna Dziecięca, stanowisko: pielęgniarka.  Od 2007 do 2011 – Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Przychodnia Zdrowia Psychicznego, stanowisko: pielęgniarka.
W latach 1998 – 2007 – Szpital MSWiA w Rzeszowie,  Oddział Neurologii i Udarowy, stanowisko: pielęgniarka.
Członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Zainteresowania dodatkowe: podróże

 

Prowadzone przedmioty:

Podstawy pielęgniarstwa, Pedagogika

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Blog Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pt. „Florence Nightingale czyli jak rodziło się nowoczesne pielęgniarstwo”, 2020.

DANE KONTAKTOWE

Mgr Katarzyna Wyczarska – Dziki
Zakład Pielęgniarstwa
e-mail: kdziki@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM4
tel: 017/ 866 15 06


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 prowadzone są jedynie za pośrednictwem poczty mailowej.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021