BIP WSIiZ

Dr Anna Głowniak-Lipa

Adiunkt w Katedrze Kosmetologii Kolegium Medycznego.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2019 roku.

Doktor nauk farmaceutycznych (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, rok 2018). Absolwentka farmacji z tytułem magistra (Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, rok 2005).

Jej zainteresowania naukowe, początkowo oscylujące wokół farmakognozji,  zaowocowały pracą magisterską pt.:  „Analiza związków fenolowych i olejków eterycznych w pędach cisa pospolitego – Taxus baccata L.” wykonaną w Katedrze i Zakładzie  Farmakognozji wspomnianej uczelni.
Działalność dydaktyczną Anna Głowniak-Lipa rozpoczęła podczas studiów doktoranckich, prowadząc ćwiczenia z Mikrobiologii dla studentów farmacji oraz kosmetologii w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od lutego 2019 kontynuuje ją w Rzeszowskiej WSIiZ, prowadząc zajęcia z mikrobiologii,  mikologii, parazytologii, farmakologii oraz biologii z genetyką. Jako przedstawicielka rodziny o wielopokoleniowej tradycji nauczycielskiej, dydaktykę uważa, za misję bardzo odpowiedzialną, a jednocześnie szalenie satysfakcjonującą.

Dalszy rozwój naukowy oraz aktualnie prowadzone badania związane są z mikrobiologią farmaceutyczną, a konkretnie z poszukiwaniem substancji pochodzenia naturalnego o aktywności przeciwbakteryjnej. W nurt ten wpisuje się rozprawa doktorska pt: „Wpływ wybranych olejków eterycznych na szczepy kliniczne Helicobacter pylori” (2018). Badania w tej dziedzinie zaowocowały publikacjami oraz wystąpieniami na konferencjach naukowych.

Równolegle do działalności naukowej, pasją i powołaniem Anny Głowniak-Lipy pozostaje praca na tzw. aptecznym  „okienku”, gdzie pracuje nieprzerwanie od czasu uzyskania tytułu magistra farmacji. W 2012 uzyskała dyplom specjalisty z dziedziny farmacji aptecznej, a aktualnie udziela się jako kierownik toku specjalizacji zdobywanej przez kolejnych farmaceutów.

Anna Głowniak-Lipa jest także malarką-akwarelistką. Z zamiłowania, ale także z wykształcenia – po ukończeniu studiów farmaceutycznych, w latach 2009-2012, studiowała dziennie kierunek malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej prace prezentowane były na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, znajdują się także w wielu prywatnych kolekcjach. Regularnie zdobią okładki czasopism o tematyce farmaceutycznej, takich jak Czasopismo Aptekarskie, Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Alma Mater – czasopisma lubelskiego UM.

Wśród wielu innych zainteresowań Anny Głowniak-Lipy znajduje się także muzyka, a szczególnie gra na skrzypcach (nauka w Państwowej Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie) oraz turystyka górska (uczestnictwo w kursach lubelskiego Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich).

 

Prowadzone przedmioty:

Mikrobiologia ogólna i żywności,  Mikologia, Parazytologia, Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa z oceną interakcji leków z żywnością, Biologia z genetyką, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Anna Głowniak-Lipa
Katedra Kosmetologii WSIiZ
e-mail: aglowniak@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM3


 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content