Dr Anna Głowniak-Lipa

Adiunkt w Katedrze Kosmetologii Kolegium Medycznego.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2019 roku.

Doktor nauk farmaceutycznych (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, rok 2018). Absolwentka farmacji z tytułem magistra (Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, rok 2005).

Jej zainteresowania naukowe, początkowo oscylujące wokół farmakognozji,  zaowocowały pracą magisterską pt.:  „Analiza związków fenolowych i olejków eterycznych w pędach cisa pospolitego – Taxus baccata L.” wykonaną w Katedrze i Zakładzie  Farmakognozji wspomnianej uczelni.
Działalność dydaktyczną Anna Głowniak-Lipa rozpoczęła podczas studiów doktoranckich, prowadząc ćwiczenia z Mikrobiologii dla studentów farmacji oraz kosmetologii w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od lutego 2019 kontynuuje ją w Rzeszowskiej WSIiZ, prowadząc zajęcia z mikrobiologii,  mikologii, parazytologii, farmakologii oraz biologii z genetyką. Jako przedstawicielka rodziny o wielopokoleniowej tradycji nauczycielskiej, dydaktykę uważa, za misję bardzo odpowiedzialną, a jednocześnie szalenie satysfakcjonującą.

Dalszy rozwój naukowy oraz aktualnie prowadzone badania związane są z mikrobiologią farmaceutyczną, a konkretnie z poszukiwaniem substancji pochodzenia naturalnego o aktywności przeciwbakteryjnej. W nurt ten wpisuje się rozprawa doktorska pt: „Wpływ wybranych olejków eterycznych na szczepy kliniczne Helicobacter pylori” (2018). Badania w tej dziedzinie zaowocowały publikacjami oraz wystąpieniami na konferencjach naukowych.

Równolegle do działalności naukowej, pasją i powołaniem Anny Głowniak-Lipy pozostaje praca na tzw. aptecznym  „okienku”, gdzie pracuje nieprzerwanie od czasu uzyskania tytułu magistra farmacji. W 2012 uzyskała dyplom specjalisty z dziedziny farmacji aptecznej, a aktualnie udziela się jako kierownik toku specjalizacji zdobywanej przez kolejnych farmaceutów.

Anna Głowniak-Lipa jest także malarką-akwarelistką. Z zamiłowania, ale także z wykształcenia – po ukończeniu studiów farmaceutycznych, w latach 2009-2012, studiowała dziennie kierunek malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej prace prezentowane były na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, znajdują się także w wielu prywatnych kolekcjach. Regularnie zdobią okładki czasopism o tematyce farmaceutycznej, takich jak Czasopismo Aptekarskie, Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Alma Mater – czasopisma lubelskiego UM.

Wśród wielu innych zainteresowań Anny Głowniak-Lipy znajduje się także muzyka, a szczególnie gra na skrzypcach (nauka w Państwowej Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie) oraz turystyka górska (uczestnictwo w kursach lubelskiego Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich).

 

Prowadzone przedmioty:

Mikrobiologia ogólna i żywności,  Mikologia, Parazytologia, Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa z oceną interakcji leków z żywnością, Biologia z genetyką, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Anna Głowniak-Lipa
Katedra Kosmetologii WSIiZ
e-mail: aglowniak@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM3


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021