Mgr Weronika Cyganik

Koordynator ds. praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia.

Asystent w Katedrze Fizjoterapii.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2013 roku. 

Magister Fizjoterapii (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, rok 2012). Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu). 

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół fizjoterapii dzieci i niemowląt, diagnozy i terapii kończyn górnych u niemowląt i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

W ramach rozwoju zawodowego w latach 2010- 2018 ukończyła następujące kursy i szkolenia: „Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi”, „Masaż kamieniami wulkanicznymi”, „Masaż bańką chińską”,  „Wykorzystanie metody PNF w terapii kończyny górnej”, Terapia ręki u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi”, „Podstawowy kurs koncepcji PNF”, „Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”, ; „Szkolenie z zakresu wykorzystania elektromiografii powierzchniowe SEMG dla potrzeb fizjoterapii”,  „Szkolenie Thera-Band Academy podstawowe oraz rozwijające” , „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne – I stopień”;„Taping rehabilitacyjny”.

 

Prowadzone przedmioty:

Metody specjalne fizjoterapii, Metody specjalne fizjoterapii- usprawnianie dzieci i gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, Fizjoterapia kliniczna w reumatologii, Kliniczne podstawy fizjoterapii w chorobach wewnętrznych- projekt, Odnowa biologiczna z elementami masażu.

 

 

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Weronika Cyganik
Katedra Fizjoterapii 
e-mail: wcyganik@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a,
p. KA 103
tel.: 017/ 866 13 48


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Wtorki 12:30 – 13:30 – online

Czwartki: 13:30 – 14:30 – online

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021