BIP WSIiZ

Dr Zbigniew Kozdronkiewicz

Wykładowca w Katedrze Fizjoterapii.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2008 roku.

Doktor nauk medycznych (Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie, obecnie CM UJ ,1990 rok), uzyskanie drugiego stopnia specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej (CMKP – Warszawa, 1978 rok), uzyskanie pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej (Rzeszów, 1973 rok), uzyskanie dyplomu Lekarza (Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie, 1965 rok).

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: chirurgii przewodu pokarmowego, diagnostyki endoskopowej i leczenia metodami endoskopowymi w szczególności krwawień z przewodu pokarmowego.

Jest autorem publikacji naukowych oraz raportów badawczych w dziedzinach takich jak: diagnostyka i leczenie endoskopowe krwawień z przewodu pokarmowego.

W roku 1964 uczestnik stażu medycznego w Addenbrooke’s Hospital  –  Cambridge (UK)
W latach 1990 – 2007 Ordynator oddziału chirurgii ogólnej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
W latach 2000 – 2008 Konsultant Województwa Podkarpackiego ds. chirurgii ogólnej.
W latach 1970 -1980 lekarz  Pogotowia Ratunkowego (karetka reanimacyjna).
W latach 1990 – 2008 udział w licznych międzynarodowych zjazdach  naukowych towarzystw chirurgicznych (Praga, Genewa, Rzym)  oraz współzałożyciel i organizator zebrań i konferencji naukowych  Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Zainteresowania: muzyka klasyczna i jazzowa, długie spacery leśne połączone z grzybobraniem.

 

 1. Kozdronkiewicz Z.,Skotnicki K., Kurzbauer R., Samoistny podtorebkowy krwiak wątroby w przebiegu splenomegalii,  1989, Pol. Przeg. Chir., 61,924
 2. Kozdronkiewicz Z., Zespół Mallory-Weiss’a w świetle fiberoendoskopii, 1984, Pol.Tyg.Lek. 39,181
 3. Kozdronkiewicz Z., Dąbrowski E., Zmiany w żołądku towarzyszące żylakom przełyku w badaniu fiberoendoskopowym, 1982, Wiad. Lek. 35,11
 4. Kozdronkiewicz Z., Chabinka W., Dekstran niskocząsteczkowy w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, 1973, Wiad. Lek.
 5. Kozdronkiewicz Z., Cholecystektomia laparoskopowa – 7 lat stosowania metody., materiały Sympozjum z okazji X-lecia Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Wrzesień 2000
 6. Rybka J., Kozdronkiewicz Z., Endo- laparoskopowe leczenie kamicy pęcherzykowej i przewodowej. Materiały Sympozjum z okazji X-lecia Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Wrzesień 2000
 7. Kozdronkiewicz Z., Rybka J., Polipy dwunastnicy – leczenie endoskopowe i operacyjne., Materiały Dni Endoskopowych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Katowice 1999
 8. Małek P., Kozdronkiewicz Z., i In., Cholecystektomia laparoskopowa – powikłania., Materiały VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Kraków 1994
 9. Kozdronkiewicz Z., Sobuś W., Skotnicki K., Niektóre rzadkie przyczyny krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego: syndrome Mallory-Weiss i Exulceratio Simple Dieulafoy (diagnostyka i leczenie). Materiały II Konferencji Naukowej Sekcji Chirurgii Endoskipowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław 1992
 10. Sobuś W., Kozdronkiewicz Z., Skotnicki K., Krwawienie z żylaków ograniczonych do dna i trzonu żołądka na tle ucisku żyły śledzionowej we wnęce śledziony., Materiały II Konferencji naukowej Sekscji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław 1992
 11. Kozdronkiewicz Z., Krwawe wymioty w przebiegu krwawiącego wrzodu żołądka i dwunastnicy przyczyną zespołu Mallory-Weiss’a, Pamiętnik Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich , Kraków 1989
 12. Kozdronkiewicz Z., „Zespół Mallory – Weiss’a w materiale Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Rzeszowie”. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych, Kraków 198

Prowadzone przedmioty:

Anatomia, Chirurgia plastyczna, Endokrynologia, Fizjologia, Pierwsza pomoc medyczna

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Zbigniew Kozdronkiewicz
Katedra Fizjoterapii
e-mail: zkozdronkiewicz@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 a
p. KD 202
tel.: 017/ 866 12 44 lub 691 992 168


KONSULTACJE

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content