BIP WSIiZ
Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

Nasze badania

Badania prowadzone przez członków Katedry koncentrują się zarówno na aspektach naukowych, jak i aplikacyjnych. Zespół zajmuje się opracowywaniem różnych technologii ekstrakcji surowców roślinnych, a także oceną zawartości i właściwości związków biologicznie czynnych w otrzymywanych ekstraktach. Przeprowadzane są analizy cytotoksyczności ekstraktów i wyizolowanych substancji na wybranych liniach komórkowych. Realizowane są także badania mające na celu ocenę zmian ekspresji genów w komórkach traktowanych badanymi ekstraktami.

Zespół Katedry opracowuje receptury i technologie wytwarzania prototypowych kosmetyków zawierających otrzymane substancje czynne lub ekstrakty oraz określa ich wpływ na bezpieczeństwo kosmetyków. Prowadzona jest również ocena fizykochemiczna i biochemiczna otrzymanych preparatów kosmetycznych oraz badanie transepidermalnego transportu substancji bioaktywnych zawartych w modelowych formulacjach.

Kontakt: zniziol@wsiz.edu.pl


Projekty naukowo-badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Opracowanie innowacyjnych kosmetyków naturalnych na bazie kompleksu synbiotycznego otrzymanego w procesie fermentacji z wykorzystaniem grzyba herbacianego kombuchy
Kierownik projektu: dr hab. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ
Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej serii kosmetyków naturalnych na bazie kompleksu synbiotycznego otrzymanego w procesie fermentacji z wykorzystaniem grzyba herbacianego kombuchy. W ramach realizacji projektu w pierwszym etapie planowana jest kompleksowa ocena jakości wytworzonych ekstraktów z Helianthus tuberosus L. Następnie analizie poddane zostaną fermenty probiotyczne uzyskane z wykorzystaniem grzyba herbacianego kombuchy oraz analizowanej rośliny. Wykonane zostaną kompleksowe analizy biochemiczne oraz określony zostanie skład jakościowy i ilościowy badanych próbek. Ponadto opracowana zostanie technologia wytwarzania naturalnych kosmetyków synbiotycznych, zawierających jako główny składnik aktywny otrzymany ferement. W skład projektowanej linii kosmetyków wchodzić będą trzy multifunkcyjne produkty: kremowa pianka do mycia twarzy, kojący tonik mgiełka oraz nawilżająca esencja probiotyczna.
Okres realizacji: 04.2022 – 09.2022
Finansowanie: Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI)

Innowacyjna seria ekologicznych i organicznych emulsji ciekłokrystalicznych z dodatkiem micelarnego ekstraktu z derenia jadalnego
Kierownik projektu: dr hab. inż.  Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ zniziol@wsiz.edu.pl
Projekt dotyczy opracowania receptur i technologii produkcji linii wielofunkcyjnych kosmetyków naturalnych zawierających micelarny ekstrakt z derenia, utrzymanych w koncepcji trendu zero waste. Badania obejmują pozyskiwanie ekstraktów z owoców derenia i analizę ich właściwości biochemicznych oraz ocenę ich aktywności biologicznej. W ramach badań zostanie opracowany również skład i technologia produkcji serii innowacyjnych kosmetyków oraz zostaną wykonane testy otrzymanych preparatów kosmetycznych w warunkach rzeczywistych. Efektem badań będzie gotowa do użycia technologia wytwarzania ekstraktu oraz całej linii kosmetyków naturalnych.
Okres realizacji: 04.2021 – 12.2021
Finansowanie: Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI)

Innowacyjna seria organicznych, detoksykujących emulsji ciekłokrystalicznych z dodatkiem maceratu z drzewa Moringa (Moringa oleifera)
Projekt dotyczy realizacji usługi badawczej polegającej na opracowaniu innowacyjnej serii organicznych, detoksykujących emulsji ciekłokrystalicznych z dodatkiem maceratu z drzewa Moringa (Moringa oleifera). W ramach projektu opracowane zostaną receptury i technologie wytwarzania maceratów z tego drzewa z zastosowaniem ekstrahentów hydrofilowych i hydrofobowych. Maceraty te poddane zostaną różnym analizom fizyko- i biochemicznym oraz będą aplikowane w recepturach 5 kosmetyków: krem na dzień, krem na noc, serum do twarzy, mus do twarzy oraz krem pod oczy. Opracowane emulsje charakteryzują się innowacyjną formą fizykochemiczną – strukturą liotropowego ciekłego kryształu, co sprawia, że są one wysoce biokompatybilne.
Okres realizacji: 12.2020 -11.2021
Finansowanie: PARP

Implementacja poliwinylopirolidonu w struktury kosmetyków myjących na bazie mydeł potasowych w celu wytworzenia hipoalergicznych i bezpiecznych w stosowaniu specjalistycznych preparatów myjących
Projekt dotyczy wykonywania usługi badawczej polegającej na opracowaniu receptur i technologii wytwarzania, a także produkcji prototypów hipoalergicznych specjalistycznych preparatów kosmetycznych, w których zastosowano innowacyjną technologię wprowadzania poliwinylopirolidonu do struktur micelarnych. Planowane jest opracowanie i wytworzenie pięciu preparatów o zaawansowanej formule. Proces wytwarzania kosmetyków prowadzony będzie według nowo opracowanej metody, w trakcie której wprowadzony w struktury micelarne odpowiedni rodzaj poliwinylopirolidonu będzie wpływał na zwiększenie rozmiaru agregatów micelarnych, a tym samym aktywnie redukował stężenie wolnych monomerów surfaktantów, które negatywnie oddziałują na skórę.
Okres realizacji: 01.2021 -11.2021
Finansowanie: PARP


Badania naukowe finansowane z subwencji Ministerstwa:

Innowacyjne surowce przeznaczone do zastosowań w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym
Kierownik tematu: dr hab inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ zniziol@wsiz.edu.pl
Głównym celem projektu jest szczegółowa ocena mechanizmów działania badanych substancji obejmujących ich właściwości antyoksydacyjne, chelatujące i przeciwzapalne. Surowce o najbardziej pożądanych właściwościach zostaną aplikowane w preparatach farmaceutycznych, kosmetycznych i medycznych. Projekt zakłada realizację badań eksperymentalnych w formie szeregu doświadczeń laboratoryjnych, a następnie szczegółowego opisu ich wyników. Badania mają na celu określenie mechanizmu działania wytypowanych substancji w układach bezkomórkowych oraz komórkowych. Przeanalizowany zostanie szereg surowców mogących mieć praktyczne zastosowanie w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.
Okres realizacji: 2019-2022

Nowe materiały hydrożelowe do zastosowań dermatologicznych i komsetologicznych – synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne
Kierownik tematu: mgr Martyna Zagórska-Dziok
Głównym celem tego projektu jest pozyskanie nowych hydrożeli do zastosowań dermatologicznych i kosmetologicznych. Opracowane matryce hydrożelowe zawierają substancje biologicznie czynne, które mogą stymulować procesy naprawcze skóry. Projekt obejmuje również analizy strukturalne i fizykochemiczne otrzymanych biomateriałów polimerowych. Dodatkowo prowadzone są badania biologiczne mające na celu ocenę wpływu badanych biomateriałów na metabolizm i proliferację komórek skóry – keratynocytów i fibroblastów. Ocenione zostaje również poddany wpływ opracowanych hydrożeli na poziom wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu oraz właściwości antyoksydacyjne opracowanych matryc. W projekcie ponadto sprawdzane są właściwości przeciwbakteryjne analizowanych hydrożeli wobec szczepów bakteryjnych odpowiedzialnych za różne choroby skóry.
Okres realizacji: 2019-2022

Opracowanie innowacyjnych surowców aktywnych wzmacniających barierę hydrolipidową u osób z atopowym zapaleniem skóry. Ocena potencjału wspomagającego pielęgnację skóry z atopowym zapaleniem
Kierownik: mgr Uliana Hoian
Celem projektu jest pozyskiwanie innowacyjnych surowców kosmetycznych do projektowania preparatów kosmetycznych mających wpływ ma stan i funkcjonowanie bariery hydrolipidowej u osób dotkniętych chorobą o tle autoimmunologicznym którą jest atopowe zapalenie skóry (AZS).
Główny nacisk stawiany będzie na surowce pozyskiwane w trakcie fermentacji bakteriami probiotycznymi. Fermentacja będzie prowadzona z udziałem L.acidophilus, L.rhamnosus, L. plantarum oraz L.brevis.
Okres realizacji:2022-2024

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content