BIP WSIiZ

Dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ

Dziekan Kolegium Medycznego.

Kierownik Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych.

Profesor w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2013 roku.

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Społecznych uzyskała na podstawie decyzji Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 15 października 2020r. za osiągnięcie naukowe przedstawione w cyklu artykułów nt. „Kształtowanie jakości produktów kosmetycznych poprzez zastosowanie wielofunkcyjnych surowców roślinnych”.

Doktor nauk rolniczych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Ogrodniczy). Magister Genetyki i Biotechnologii Roślin (Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, rok 2008). Absolwentka Biologii (Uniwersytet Rzeszowski, rok 2007). 

Obszar jej zainteresowań skupia się głównie na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem surowców roślinnych do produkcji preparatów kosmetycznych przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Prowadzone analizy skupiają się przede wszystkim na ocenie i aplikacji w preparatach kosmetycznych innowacyjnych ekstraktów roślinnych o wysokiej biodostępności, które wpływają na poprawę jakości produktów kosmetycznych, a w szczególności bezpieczeństwo ich stosowania. Tematyka prowadzonych badań skoncentrowana jest głównie wokół zagadnień dotyczących zastosowań praktycznych, czego potwierdzeniem jest m.in. udział w projektach związanych z komercjalizacją badań i transferem technologii.

Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. W latach 2013-2016 kierownik dwóch projektów badawczych, ponadto aktywnie uczestniczyła w badaniach realizowanych w licznych projektach finansowanych przez MNiSW. W latach 2017-2018 kierownik projektu ,,Bezpieczne w stosowaniu kosmetyki zawierające surowce pochodzenia naturalnego”. W latach 2021-2022 kierownik projektów finansowanych z Podkarpackiego Centrum Innowacji ,,Innowacyjna seria emulsji ciekłokrystalicznych zawierających micelarny ekstrakt z owoców derenia” oraz ,,Opracowanie innowacyjnych kosmetyków naturalnych na bazie kompleksu synbiotycznego otrzymanego w procesie fermentacji  z wykorzystaniem grzyba herbacianego kombuchy”. W roku 2023 wspólnie z Universitat Hamburg oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie otrzymała międzynarodowy projekt ,,Charakterystyka właściwości antyoksydacyjnych i chemoprewencyjnych polskich miodów odmianowych z wykorzystaniem modeli trawienia i absorpcji w przewodzie pokarmowym” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Aktualnie kierownik projektu ,,Innowacyjne surowce przeznaczone do zastosowań w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym”. Jest twórcą autorskiego programu oraz koordynatorem specjalności ,,Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii”.

Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymała liczne stypendia naukowe m.in. Małopolskie Stypendium Doktoranckie oraz Stypendium dla doktorantów realizowane w ramach Regionalnej Strategii Innowacji. Stypendystka Podkarpackiego Funduszu Stypendialnego dla doktorantów. W roku 2016 została laureatką programu Transferencia. Za indywidualne osiągnięcia naukowe kilkukrotnie otrzymała Nagrodę Rektora i Kanclerza WSiZ. W roku 2018 otrzymała stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracuje z licznymi krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi.

W czasie wolnym uwielbia podróżować, poznawać nowe miejsca oraz łączyć swoją pracę z przyrodniczą pasją.

 

Prowadzone przedmioty:

Biologia z genetyką, Farmakognozja, Fitokosmetyki i dermokosmetyki, Podstawy fitoterapii, Przegląd roślin leczniczych, Surowce roślinne i ich przetwory, Terapie roślinne, Metody oceny jakości kosmetyków, Perfumeria, Nutrikosmetyki i suplementy diety, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Nizioł_Łukaszewska_Zofia_WSIiZ

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ
Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych
e-mail: zniziol@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM 21, KA 110
tel.: 017/ 866 15 30


KONSULTACJE

  • dla studentów studiów stacjonarnych: czwartek 11.00-12.00 pok. KM 21 

 

  • dla studentów studiów niestacjonarnych:
09.03.2024- 12.40-14.10
06.04.2024- 9.00-10.30
11.05.2024- 9.00-10.30
15.06.2024- 11.00-12.30
 

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content