Dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ

Dziekan Kolegium Medycznego.

Kierownik Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych.

Profesor w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2013 roku.

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Społecznych uzyskała na podstawie decyzji Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 15 października 2020r. za osiągnięcie naukowe przedstawione w cyklu artykułów nt. „Kształtowanie jakości produktów kosmetycznych poprzez zastosowanie wielofunkcyjnych surowców roślinnych”.

Doktor nauk rolniczych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Ogrodniczy). Magister Genetyki i Biotechnologii Roślin (Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, rok 2008). Absolwentka Biologii (Uniwersytet Rzeszowski, rok 2007). 

Obszar jej zainteresowań skupia się głównie na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem surowców roślinnych do produkcji preparatów kosmetycznych przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Prowadzone analizy skupiają się przede wszystkim na ocenie i aplikacji w preparatach kosmetycznych innowacyjnych ekstraktów roślinnych o wysokiej biodostępności, które wpływają na poprawę jakości produktów kosmetycznych, a w szczególności bezpieczeństwo ich stosowania. Tematyka prowadzonych badań skoncentrowana jest głównie wokół zagadnień dotyczących zastosowań praktycznych, czego potwierdzeniem jest m.in. udział w projektach związanych z komercjalizacją badań i transferem technologii.

Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. W latach 2013-2016 była kierownikiem dwóch projektów badawczych oraz aktywnie uczestniczyła w badaniach realizowanych w czterech projektach badawczych finansowanych przez MNiSW. W latach 2017-2018 kierownik projektu ,,Bezpieczne w stosowaniu kosmetyki zawierające surowce pochodzenia naturalnego”. Aktualnie kierownik projektu ,,Innowacyjne surowce przeznaczone do zastosowań w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym”. Jest twórcą autorskiego programu oraz koordynatorem specjalności ,,Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii”.

Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymała liczne stypendia naukowe m.in. Małopolskie Stypendium Doktoranckie oraz Stypendium dla doktorantów realizowane w ramach Regionalnej Strategii Innowacji. Stypendystka Podkarpackiego Funduszu Stypendialnego dla doktorantów. W roku 2016 została laureatką programu Transferencia. Za indywidualne osiągnięcia naukowe w roku 2015/2016 w otrzymała Nagrodę Rektora i Kanclerza WSiZ. W roku 2018 otrzymała stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czasie wolnym uwielbia podróżować, poznawać nowe miejsca oraz łączyć swoją pracę z przyrodniczą pasją.

 

Prowadzone przedmioty:

Biologia z genetyką, Farmakognozja, Fitokosmetyki i dermokosmetyk, Podstawy fitoterapii, Przegląd roślin leczniczych, Surowce roślinne i ich przetwory, Terapie roślinne, Metody oceny jakości kosmetyków, Perfumeria, Analiza i ocena jakości żywności, Nutrikosmetyki i suplementy diety, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Nizioł_Łukaszewska_Zofia_WSIiZ

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ
Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych
e-mail: zniziol@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KA 16
tel.: 017/ 866 15 30


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021