Dr Jędrzej Płocki

Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2018 roku.

W 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu. Absolwent kierunku Fizjoterapia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Od 2012 roku  Fizjoterapeuta w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej. Międzynarodowy Terapeuta Metody Cyriax, uczestnik wielu szkoleń z zakresu metod leczenia narządu ruchu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół medycyny Ortopedycznej i Podologii. 

 

 1. Jędrzej Płocki, Dominik Pikuła, Arkadiusz Bielecki, Ireneusz Kotela Zastosowanie metody LARS do jednoczasowej rekonstrukcji kompleksu tylno-bocznego i rewizji ACL stawu kolanowego – opis przypadku Chirurgia Narządów Ruchu I Ortopedia Polska 2014; 79: 285-288.
 2. Jędrzej Płocki, Joanna Banaś, Dominik Pikuła, Andrzej Kotela, Ireneusz Kotela Analiza goniometryczna wybranej klasy ruchu stawu kolanowego. Fizjoterapia Polska nr 2/2014
 3. Jędrzej Płocki, Dominik Pikuła, Joanna Banaś, Andrzej Kotela Wpływ ergonomii warunków pracy na występowanie bólów kręgosłupa w odcinku szyjnym u stomatologów. Studia Medyczne 2015; 31: 35–41.
 4. Łukasz Pulik, Andrzej Kotela, Paweł Łęgosz, Łukasz Kawik, Małgorzata Machaj, Katarzyna Pirko-Kotela, Jędrzej Płocki Obecne poglądy na rehabiliację po endoprotezoplastyce całkowitej stawu biodrowego-przegląd piśmiennictwa. Zeszyty Naukowe Almamer 2015;3:57-64.
 5. Andrzej Kotela, Jędrzej Płocki, Dominik Pikula, Paweł Łęgosz, Katarzyna Pirko-Kotela, Maria Woźniak, Małgorzata Sterczyńska, Ireneusz Kotela .Wpływa masy ciała na wybrane parametry jakości życia osób po alloplasyce całkowiej stawu biodrowego. Zeszyty Naukowe Almamer 2015;3:65-76.
 6. Sylwia Sarzyńska, Paweł Łęgosz, Andrzej Kotela, Piotr Stępiński, Katarzyna Pirko-Kotela, Małgorzata Starczyńska, Jędrzej Płocki, Łukasz Kawik. Rehabilitacja po alloplastyce stawu kolanowego – przegląd piśmiennictwa. Zeszyty Naukowe Almamer 2015;3:77-89.
 7. Jędrzej Płocki, Dominik Pikuła, Agnieszka Bejer, Ireneusz Kotela, Mirosław Probachta, Andrzej Kotela. Jakość życia pacjentów po rekonstrukcji ACL przy zastosowaniu przeszczepu syntetycznego LARS i przeszczepu autogennego ST/GR. –Studia Medyczne 2017:33;1:208-213.
 8. Jędrzej Płocki, Dominik Pikuła, Agnieszka Bejer, Ireneusz Kotela, Mirosław Probachta, Andrzej Kotela. Ocena izokinetyczna mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego u pacjentów po rekonstrukcji ACL leczonych metodą LARS- doniesienia wstępne. Studia Medyczne 2018:34:2:133-140.
 9. Agnieszka Bejer, Sabina Mastej, Jędrzej Płocki, Mirosław Probachta, Marek Kulczyk, Ireneusz Kotela. Wpływ wybranych czynników na jakość życia pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów w okresie 1-2 lat od zabiegu. Studia Medyczne 2018:34:4:288-295.
 10. Validation of the Polish Version of the Western Ontario Rotator Cuff Index in Patients Following Arthroscopic Rotator Cuff Repair Agnieszka Bejer, Mirosław Probachta; Marek Kulczyk; Sharon Griffin; Elżbieta Domka-Jopek; Jędrzej Płocki. BMC Musculoskeletal Disorders 2018 : https://doi.org/10.1186/s12891-018-2238-9
 11. Jędrzej Płocki , Ireneusz Kotela, Agnieszka Bejer, Piotr Pelikan, Arkadiusz Granek, Marlena Krawczyk-Suszek. Assessment of postural stability in patients after reconstruction of the anterior cruciate ligament with LARS and autogenous graft. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2018. DOI: 10.5277/ABB-01204-2018-0
 12. Sabina Mastej, Teresa Pop, Agnieszka Bejer, Jędrzej Płocki, Ireneusz Kotela. Porównanie skuteczności terapii falą uderzeniową z wybranymi zabiegami fizykalnymi u pacjentów z zespołem łokcia tenisisty. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2018: 4:6;20: 301-311.

Prowadzone przedmioty:

Klinimetria w Kinezyterapii, Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii i traumatologii, Fizjoterapia kliniczna w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej, Sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne, Zaopatrzenie ortopedyczne, Fizjoterapia w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Jędrzej Płocki
Katedra Fizjoterapii
e-mail: jplocki@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386 A


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021