BIP WSIiZ
Katedra Fizjoterapii

Katedra Fizjoterapii

Nasze badania

Zespół badawczy prowadzi badania nad szeroko pojętą jakością życia zależną od stanu zdrowia, rodzaju prowadzonej rehabilitacji i procesu wdrożonego leczenia, współpracując z placówkami medycznymi na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. Ponadto w ramach badań naukowych zespół współpracuje z Firmą Technomex, będącą liderem sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń do fizjoterapii, i prowadzi badania nad parametryzacją pomiarów wykonywanych przez urządzenia do rehabilitacji wchodzące na rynek medyczny.

Kontakt: mkrawczyk@wsiz.edu.pl


Badania naukowe finansowane z subwencji Ministerstwa:

Stres klimatyczny a dobrostan człowieka – badania pilotażowe
Kierownik: dr Marlena Krawczyk-Suszek
Głównym celem badań jest analiza zjawiska stresu klimatycznego w ujęciu globalnym oraz ocena wpływu zmian klimatycznych na well-being w populacji polskiej.
Główne cele badawcze to:
1.Badanie social mediów związane ze stresem klimatycznym
2.Przeprowadzenie wstępnych badań nad stresem klimatycznym w populacji polskiej
Okres realizacji: 2024

Standardy jakości życia osób zdrowych oraz czynniki determinujące jakość życia osób z różnymi jednostkami chorobowymi, w tym także przebyte zakażenie wirusem SARS- CoV-2
Kierownik: dr Marlena Krawczyk-Suszek
Celem badań było stworzenie standardów jakości życia w grupie osób zdrowych oraz ocena jakości życia osób z poszczególnymi jednostkami chorobowymi, w tym także przebyte zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Cele szczegółowe badań to:
• Utworzenie standardów jakości życia skorelowanej ze zdrowiem w różnych przedziałach wiekowych w grupie osób zdrowych.
• Utworzenie rankingu chorób istotnie wpływających na obniżenie jakości życia osób chorych.
• Wskazanie sfer, w których jakość życia uległa istotnemu obniżeniu na skutek toczących się chorób przewlekłych.
• Ocena jakości życia osób, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 z uwzględnieniem czasu trwania oraz spektrum objawów zakażenia.
Okres realizacji:2022-2023

Analiza parametrów biomechanicznych i fizjologicznych oraz ich wpływ na sprawność fizyczną człowieka
Kierownik: dr Marlena Krawczyk-Suszek
Celem badań było zbadanie korelacji wybranych parametrów biomechanicznych i fizjologicznych z parametrami analizy składu masy ciała, przed i po zastosowaniu różnych rodzajów wysiłku fizycznego.
Cele szczegółowe to:
● porównanie parametrów przed i po standardowym treningu siłowym u osób w różnych grupach wiekowych, o różnym poziomie aktywności fizycznej,
● porównanie parametrów przed i po treningu z oporem wodnym u osób w różnych grupach wiekowych, o różnym poziomie aktywności fizycznej.
Okres realizacji:2022-2023

Jakość życia i ocena stabilności posturalnej osób zdrowych i chorych pod wpływem działania odmiennych czynników
Kierownik tematu: dr Marlena Krawczyk-Suszek mkrawczyk@wsiz.edu.pl
Głównym założeniem badań była ocena efektywności postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu z wykorzystaniem testów klinicznych, skal funkcjonalnych, narzędzi standaryzowanych oraz nowoczesnych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych.
Okres realizacji: 2017–2021

Usprawnianie funkcji kończyn górnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w warunkach domowych
Kierownik tematu: mgr Weronika Cyganik wcyganik@wsiz.edu.pl
Głównym celem badań było scharakteryzowanie efektów oddziaływania terapeutycznego opartego na realizacji dedykowanego programu ćwiczeń usprawniających w warunkach domowych na stan funkcji kończyn górnych u dzieci z niedowładem połowiczym w wieku 6–10 lat, w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego.
Okres realizacji: 2019–2021

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content