Katedra Fizjoterapii

Nasze badania

Zespół badawczy prowadzi badania nad szeroko pojętą jakością życia zależną od stanu zdrowia, rodzaju prowadzonej rehabilitacji i procesu wdrożonego leczenia, współpracując z placówkami medycznymi na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. Ponadto w ramach badań naukowych zespół współpracuje z Firmą Technomex, będącą liderem sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń do fizjoterapii, i prowadzi badania nad parametryzacją pomiarów wykonywanych przez urządzenia do rehabilitacji wchodzące na rynek medyczny.

Kontakt: mkrawczyk@wsiz.edu.pl


Badania naukowe finansowane z subwencji Ministerstwa:

Jakość życia i ocena stabilności posturalnej osób zdrowych i chorych pod wpływem działania odmiennych czynników
Kierownik tematu: dr Marlena Krawczyk-Suszek mkrawczyk@wsiz.edu.pl
Głównym założeniem badań jest ocena efektywności postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu z wykorzystaniem testów klinicznych, skal funkcjonalnych, narzędzi standaryzowanych oraz nowoczesnych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych.
Okres realizacji: 2017–2021

Usprawnianie funkcji kończyn górnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w warunkach domowych
Kierownik tematu: mgr Weronika Cyganik wcyganik@wsiz.edu.pl
Głównym celem badań jest scharakteryzowanie efektów oddziaływania terapeutycznego opartego na realizacji dedykowanego programu ćwiczeń usprawniających w warunkach domowych na stan funkcji kończyn górnych u dzieci z niedowładem połowiczym w wieku 6–10 lat, w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego.
Okres realizacji: 2019–2021

Katedra Fizjoterapii

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021