Dr Lucyna Sitarz

Wykładowca w Katedrze Fizjoterapii.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2015 roku.

Doktor nauk o zdrowiu (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, rok 2014) tytuł uzyskano za rozprawę pt: „Ocena rozwoju psychomotorycznego w pierwszym roku życia dzieci z ciąż bliźniaczych i pojedynczych urodzonych przedwcześnie”, magister rehabilitacji (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunek Rehabilitacja Ruchowa, rok 1995). Specjalista w zakresie rehabilitacji ruchowej pierwszego i drugiego stopnia.

Doświadczenie zawodowe
Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Wojewódzka Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci, oddziały Rehabilitacji, Chirurgii Dzieci i Interna Dzieci. Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży. Kliniczny Oddział Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.

Najważniejsze kursy:

1. European Bobach Tutors Association
Kurs: Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath Basic oraz Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath Baby
2. International PNF Association
Kurs: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation-PNF
3. Internationale Akademie Für Entwicklungs-Rehabilitation e.V. München
Kurs: Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia.
4. Akademie für Psychomotorik und Motopädagogik
Kurs: Psychomotoryka Empowermentu.
5. I Katedra Pediatrii AM-Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej, Wrocław,
Kurs: Wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń rozwoju psychoruchowego
niemowląt i małych dzieci
6. Educational Kinesiology Foundation
Kurs: Kinezjologii Edukacyjnej, metoda dr P. Dennisona.
7. Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
Kurs: Teorii i Terapii Integracji Sensorycznej-SI
8. Kurs: Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych.
9. K-Active Association
Kurs: Kinesiology Taping Part I i Part II.
10. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Warsztaty Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath- Problemy diagnostyczne i terapeutyczne dzieci i niemowląt.

 

Prowadzone przedmioty:

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii, Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie, Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym, Kliniczne podstawy fizjoterapii w wieku rozwojowym, Metody specjalne fizjoterapii, Neurorehabilitacja w schorzeniach układu nerwowego. 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Lucyna Sitarz
Katedra Fizjoterapii
e-mail: lsitarz@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a, 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021